Szukamy (Etap I)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Samodzielność

  • Dodano:

    18.11.2019

1) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu? Który z elementów programu spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem przedstawicieli społeczności szkolnej?

Słowa klucze (takie trochę rozpisane) naszych działań:

spotkanie robocze członków zespołu

stwona www - informacje o programie, celach

"marketing" mailowy (wiadomosci do Rodziców)

wybór obszaru (cały czas ze znakiem zapytania)

formularze Google - rodzice, nauczyciele (by na razie pomogli wybrać obszar)

metoda "szybkich randek" w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania: dlaczego dzieci się uczą/ dlaczego dzieci się nie uczą

pytania skierowane do uczniów (informacja o programie, ich opinia nt. obszaru, który ich zdaniem wymaga "usprawnienia")

rozmowa z rodzicami jednej z klas podczas wywiadówki (cały czas w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania)

"gorąca linia" - smsy rodziców z jednej z klas z przemyśleniami i sugestiami dot. odpowiedzi na pytania: dlaczego dzieci się uczą/ nie uczą

 

Informowanie wiec społeczności szkolnej nie było jednorazowym "aktem" - trwało długo, gdyż potrzebowaliśmy już na tym etapie nie tylko pomocy innych nauczycieli ale koniecznie też rodziców i uczniów (potrzebnych nam było wiele perspektyw). 

Nie jestem w stanie określić, który z elementów programu spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem przedstawicieli społeczności szkolnej - dla mnie cały czas program i to jak będzie wyglądał jest niewiadomą - nie wiem, jakie potrzeby wskażą uczniowie, a to od nich zależy, co dalej będziemy wspólnie robić.

 

2) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie proces dokonywania wyboru obszaru.

Samodzielność  - obszar wybrany po wielu dyskusjach i długim namyśle, poprzedzonym już na tym etapie zbieraniem informacji od wszystkich członków szkolnej społeczności

Przed spotkaniem zespołu poprosiliśmy o opinię rodziców i nauczycieli w sprawie wyboru obszaru, którym  mamy się wszyscy razem zająć. 

Najpierw "wygrała" pasja do nauki, choć w zespole myśleliśmy o ocenianiu i docenianiu i relacjach. No i wtedy zaczęły się dylematy: dlaczego my, dorośli (nauczyciele, rodzice) w ankietach zakreśliliśmy pasję do nauki najczęściej i wiedzę użyteczną (na 2. miejscu)? Może dlatego, że dzieci po prostu nie chcą się uczyć i wydaje nam się, że te dwie rzeczy: rozbudzenie pasji i pokazanie, że nauka nie jest oderwana od rzeczywistości są cudownym lekarstwem na to, zeby dzieci się chciały uczyć, zeby dzieci się uczyły. Chyba tak trochę zgadujemy, może po prostu wystarczy dojść do tego, co jest przyczyną tego, że dzieci się nie uczą (jakie ich potrzeby nie są zaspokajane, co ich blokuje) i dopiero wtedy wyjdzie nam obszar? Może będzie to pasja, może wiedza uzyteczna, może bezpieczeństwo, moze ocenianie a moze jeszcze coś innego?

Mówiąc dzieciakom o programie, spytaliśmy ich o obszar, który chcieliby usprawnić - pojawiała się pasja do nauki, ocenianie i docenianie, równe szanse, wiedza uzyteczna i relacje.

Drążyliśmy więc sprawę dalej: na wywiadówce jeden z klas poprosiliśmy jeszcze raz rodziców o odpowiedź na pytania "dlaczego dzieci się nie uczą/ dlaczego dzieci - zwłaszcza w klasach 1-3 się uczą a potem przestają" - znów padały bardzo różne odpowiedzi, natomiast jedna z mam zaproponowała, że chętnie przemyślą i napiszą w smsach. I tym sposobem stworzona została "gorąca linia" - jeden z smsów mówił o tym, ze to nie dzieci w 1-3 się uczą, tylko rodzice się uczą, dzieci nie są nauczone samodzielności i odpowiedzialności, idą do klasy 4 i nagle rodzice nie chcą już z nimi siedzieć, nie chcą im pomagać, zresztą materiału jest bardzo dużo... zaczynają się problemy. 

Na kolejnym spotkaniu zespołu o tym smsie właśnie rozmawialiśmy - samodzielność to przecież nie tylko samodzielne ubieranie się i rozbieranie, noszenie plecaków itp, ale też ciekawość poznawcza (samodzielne zadawanie pytań - nie przez nauczyciela czy rodzica), samodzielne dziwienie się światu, samodzielne odkrywanie problemów, ich redefiniowanie, rozwiązywanie, samodzielne myślenie (krytyczne), słuchanie (kontrolowanie się, hamowanie), podejmowanie ryzyka, uczenie się przez działanie, ocenianie siebie i innych - mnóstwo rzeczy mieści się w słowie samodzielność.

 

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Nasze zasoby (mocne strony):

- chęci ;-)

- elementy OK

- stosowanie metody projektu (kl. 3)

- gotowość do zmian

- empatia zespołu, uważność

- otwartość

 

Słabe strony:

- wiedza nauczycieli

- rodzice i ich przekonania, postępowanie wb dzieci

- schematyzm myślenia (programy i nastawienie do nich)

- czas nauczycieli (więcej czasu będziemy potrzebować na przygotowywanie się)

 

Okoliczności zewnętrzne, które mozemy wykorzystać:

- programy, które realizujemy: Destination Imagination, Podaj dobro dalej, 

 

Ograniczenia zewnętrzne (zagrożenia)

- bunt rodziców

- niewłaściwy wzór rodziców, ew. brak obowiązków dzieci w domu

- brak ambicji u dzieci (wzór rodziców - i tak wyjadą, porobią 2 miesiące u taty za granicą i kupią sobie samochód, nic teraz nie muszą robić)

 

4) Określcie, czego nie wiecie: jakich informacji Wam brakuje, a które chcielibyście uszczegółowić. Spiszcie przykładowe pytania, które chcielibyście zadać społeczności szkolnej w odniesieniu do wybranego obszaru.

Szukając potrzeb dzieciaków chcemy zadać pytania o pracę w grupie i na jej podstawie określić potrzeb. Stąd przykładowe pytania: Co lubicie w pracy w grupie/ czego nie lubicie, co Wam się podoba, co wam się nie podoba.

Szukamy też informacji dot. zachowań dorosłych, którzy pomagają dzieciom z naszej szkoły w nauce (czegokolwiek i kiedykolwiek) - jak wyglądają idealne sytuacje i jak te, które demotywują, są źle oceniane, źle wspominane przez dzieci (nauka dorosły - dziecko).

5) Zastanówcie się, do kogo chcielibyście skierować badanie potrzeb, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Osoby do których kierować będziemy badanie potrzeb: dzieci i młodzież (kl. 1-8)

Jak?

Zorganizujemy tydzień pracy w grupie (każdy nauczyciel będzie miał w tym tygodniu w każdej klasie, w której uczy, poprowadzić lekcję wykorzystując tę formę pracy - zespół wcześniej zbada wstępnie, czy prowadzone zajęcia będą różnorodne - tj, np. nie mogą opierać się tylko na wiedzy). Do diagnozy potrzeb zastosowana będzie gadająca ściana (zamienimy ją na gadające deski bądź gadające prześcieradło - jakoś uatrakcyjnimy to narzędzie). Zadamy dzieciakom pytania (tutaj zapis roboczy): Lubię pracować w grupie bo.../ Nie lubię pracować w grupie, bo... Co fajnego jest w pracy w grupie/ Czego nie lubię w pracy w grupie/ Czego im brakuje w pracy w grupie...

W klasach 1-3 po takiej formie pracy będą przeprowadzone wywiady (może dziewczyny nasze wykorzystają też tarczę strzelniczą)

I jeszcze jedno narzędzie: film ad hoc (oparty na dramie): na lekcjach wychowawczych dzieciaki/ młodzież pracując w grupach (wybranych klas?) zaprezentują scenę (nagrwaną przez nauczyciela), w której pokażą idealną sytuację, w której dorości uczą dzieci i nieidealną, bądź dzieci uczą się od siebie, i taką, która ich blokuje. Bazować będą mieli na doświadczeniach zaobserwowanych w naszej szkole, u siebie u kolegów.

Plan B polegać będzie na przeprowadzeniu ankiety.