Mała zmiana dziś, prowadzi do wielkiej zmiany jutro (Etap I)


  • Kategoria:

    Wiedza użyteczna

  • Dodano:

    01.12.2019

1) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu? Który z elementów programu spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem przedstawicieli społeczności szkolnej?

W połowie pażdziernika 2019 pani dyrektor wysłała do wszystkich nauczycieli wiadomość pt."Szkoła z Klasą -poszukiwani pasjonaci" . W treści przedstawiła ogólne założenia programu i zaprosiła do współpracy. Kolejnym krokiem było poinformowanie poprzez e-dziennik całej społeczności szkolnej. 

2) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie proces dokonywania wyboru obszaru.

Nie chcieliśmy sami podejmować decyzji dotyczącej wyboru obszaru, dlatego przeprowadziliśmy badanie potrzeb. Wykorzystaliśmy do tego zadania pytania: Co nam się udało, w czym jesteśmy dobrzy? -Co musimy poprawić, nad czym popracować?. Ponownie poprzez e-dziennik wyjaśniliśmy , w jakim celu zadajemy te pytania i co chcemy przez to osiągnąć. Pytania zawiesiliśmy na tzw. gadającej ścianie i każdy zarówno uczeń, jak i rodzic, czy pracownik szkoły mógł powiesić karteczkę ze swoimi spostrzeżeniami. Zbieraliśmy te informacje przez tydzień. Po upływie tego terminu dokonaliśmy analizy zdobytych wiadomości, przyporządkowując je do określonych obszarów. Na tej podstawie wybraliśmy obszar do tegorocznej pracy w programie Szkoła z Klasą 2.0.

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

OBSZAR:    WIEDZA UŻYTECZNA

 Jakie są nasze mocne strony w ramach wybranego obszaru?

 

 Jakie są nasze słabe strony w ramach wybranego obszaru?

 

Staramy się  pokazywać uczniom, jak mogą wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą na lekcjach (uważamy, że należy to robić więcej i wykorzystywać różne sposoby)

Wykorzystujemy  filmy, prezentacje ;pokazujemy przydatność wiedzy.

Prowadzimy wymiany międzynarodowe uczniów; praktyczne wykorzystanie języka.

 

 

Brak miejsca do realizowania warsztatów.

Niewielka ilość pomocy dydaktycznych.

Wykonujemy zbyt mało doświadczeń.

Zbyt mała ilość wycieczek dydaktycznych.

Część n-li nie wykorzystuje aplikacji np. do tworzenia filmów, map myśli, infografik i innych.

Nie mamy sprzętu i oprogramowania do projektowania i budowania wirtualnych modeli, programowania.

 Jakie okoliczności zewnętrzne możemy wykorzystać jako szansę do zmiany?

 

Co powinniśmy uwzględnić, jako ograniczenia zewnętrzne (zagrożenia), podczas planowania zmian?

Zapraszać interesujące osoby, które zainspirują uczniów swoją pasją; opowiedzą o swoich zainteresowaniach, o swojej pracy.

Brać udział w zewnętrznych warsztatach.

 

Brak wystarczających finansów.

Ograniczenia czasowe.

4) Określcie, czego nie wiecie: jakich informacji Wam brakuje, a które chcielibyście uszczegółowić. Spiszcie przykładowe pytania, które chcielibyście zadać społeczności szkolnej w odniesieniu do wybranego obszaru.

Z analizy naszych zasobów i braków wynika, że musimy dowiedzieć się, jakie są oczekiwania  uczniów w wybranym przez nas obszarze. 

Pytania, na które chcielibyśmy poznać odpowiedzi to:

-pytanie podstawowe- Co zrobić, żeby wiedza nie była tylko teorią?

-pytania szczegółowe- Jak rozumieją pojęcie – wykorzystanie wiedzy w praktyce? Jakie metody są dla uczniów najbardziej efektywne?, Jakie interesują ich tematy? Jaka wiedza i umiejętności są  im potrzebne teraz i w przyszłości?  

5) Zastanówcie się, do kogo chcielibyście skierować badanie potrzeb, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Nasze pytania skierowaliśmy do uczniów. Nauczyciele przeprowadzili lekcje wychowawcze na temat: co zrobić, żeby wiedza nie byłą tylko teorią. Wykorzystując metody –dyskusji , śnieżnej kuli, burzy mózgów, piramidy priorytetowej i diamentowego uszeregowania uzyskali odpowiedzi na sformułowane wcześniej pytania.  Po analizie uzyskanych informacji  wybierzemy cel na ten rok szkolny.