Sprawozdanie z realizacji I etapu (Etap I)


 • Kategoria:

  Bezpieczeństwo i zaufanie

 • Dodano:

  18.11.2019

1) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu? Który z elementów programu spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem przedstawicieli społeczności szkolnej?

Decyzję o przystąpieniu do programu podjęliśmy na Radzie Pedagogicznej w październiku. Ponieważ kilka lat nie uczestniczyliśmy w programie, dopiero po lokalnym spotkaniu koordynatorów, wyposażeni w informacje podjęliśmy działania. Obecnie nasz zespół składa się z czterech osób i w najbliższych dniach zapewne powiększy się. Zamierzamy włączyć do prac w zespole uczniów i przynajmniej jednego pracownika administracyjnego.

Rodzice dowiedzą się o programie podczas zebrania, z plakatów, strony internetowej szkoły, strony fb szkoły i z Librusa.

Wśród uczniów pierwsi dowiedzą się przedstawiciele w szkolnym samorządzie.  Przygotują  plakat informacyjny dla pozostałej społeczności uczniowskiej i zostaną zaproszeni do współpracy w zespole.

2) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie proces dokonywania wyboru obszaru.

Wybór obszaru był dość prosty, ponieważ przystępując do programu, wiedzieliśmy z jakimi problemami się borykamy i już wcześniej szukaliśmy takich działań, które pomogłyby nam w ich rozwiązaniu. Wybraliśmy obszar 7: Bezpieczeństwo i zaufanie

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Tabela analizy zasobów szkoły

Przeprowadźcie analizę, odnosząc ją do wybranego przez siebie obszaru.

Wybrany obszar: Bezpieczeństwo i zaufanie

Jakie są nasze mocne strony w ramach wybranego obszaru?

Jakie są nasze słabe strony w ramach wybranego obszaru?

 1. Nieduża szkoła, mało liczne klasy, kameralna atmosfera

 2. Indywidualne podejście do każdego ucznia

 3. Wykfalifikowana kadra, stale podnosząca

  swoje kompetencje.

 4. Aktywne uczestnictwo w różnych

  projektach i programach dotyczących bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i cyberbezpieczeństwa.

 5. Zapraszamy specjalistów różnych dziedzin do przeprowadzania lekcji, warsztatów i szkoleń dla uczniów, rodziców i nauczycieli

 6. Prowadzimy stronę internetową, stronę fb, mamy dziennik elektroniczny Librus

 7. Zaangażowana Rada Rodziców

 1. warunki lokalowe, nie pozwalają nam na skuteczne oddzielenie młodszych uczniów od starszych

 2. Zbyt mała liczba godzin dla specjalistów w stosunku do naszych potrzeb

 3. Trudne środowisko- duża liczba rodzin niewydolnych wychowawczo, niska świadomość pedagogiczna, patologie

 4. Brak konsekwencji w przestrzeganiu ustalonych zasad

 5. Niechęć do zmian wprowadzania nowych rozwiązań

 6. Coraz większa liczba uczniów przejawiających zachowania agresywne, brak umiejętności kontrolowania swoich zachowań,

Jakie okoliczności zewnętrzne możemy wykorzystać jako szansę do zmiany?

Co powinniśmy uwzględnić, jako ograniczenia zewnętrzne (zagrożenia), podczas planowania zmian?

 1. Instytucje zewnętrzne chętnie współpracujące z naszą szkołą

 2. Integracja ze środowiskiem

 3. Pomoc ze strony dzielnicy w

  rozwiązywaniu naszych problemów

1. Ograniczanie finansowe
2. Niechęć do współpracy ze strony większości

rodziców
3. Utrzymywanie się złej (krzywdzącej ) opinii o

szkole i środowisku

4) Określcie, czego nie wiecie: jakich informacji Wam brakuje, a które chcielibyście uszczegółowić. Spiszcie przykładowe pytania, które chcielibyście zadać społeczności szkolnej w odniesieniu do wybranego obszaru.

Przykładowe pytania do uczniów:

Gdzie lubisz spędzać przerwy?

Gdzie jest twoje ulubione miejsce w szkole?

Nie lubię przebywać ..........

Boję się gdy ..............

Gdy mam kłopot powiem o nim ............

Chętnie rozmawiam z ........................

Zawsze mogę liczyć na pomoc ……………….

 

Przykładowe pytania do rodziców:

Czy wiadomo Państwu o jakimś niebezpiecznym zdarzeniu na terenie szkoły?

Co wzbudza Państwa niepokój w kwestii bezpieczeństwa dziecka w szkole?

Do kogo macie Państwo zaufanie?

Bezpieczna szkoła to ………………

5) Zastanówcie się, do kogo chcielibyście skierować badanie potrzeb, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Badanie potrzeb chcielibyśmy skierować głównie do uczniów, a w dalszej kolejności do rodziców.

Badania przeprowadzimy pod koniec listopada i na początku grudnia. Zamierzamy przygotować ankietę internetową, przeprowadzić wywiad grupowy, zorganizować „gadającą ścianę”, oraz wykorzystać takie narzędzia jak: kret, tarcza, prędkościomierz lub termometr.