Etap III - Burza mózgów - jak zrealizować nasz cel?! (Etap III)

Dobra praktyka

 • Kategoria:

  Bezpieczeństwo i zaufanie

 • Dodano:

  27.02.2020

1) Wypiszcie działania wygenerowane podczas burzy mózgów. Kogo włączyliście w burzę mózgów? Które z rozwiązań pochodzą od uczniów?

Podczas spotkania członków zespołu Szkoły z Klasą zrodziło się kilka pomysłów, które pragniemy wcielić w życie, realizując założony przez nas cel. Na spotkanie zaprosiliśmy panią pedagog szkolną, odpowiedzialną za organizację szkolnego Tygodnia Profilaktyki. Uznaliśmy bowiem, że wspólne przedsięwzięcie ma przecież na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa naszych uczniów na różnych polach. Efektem spotkania było wyodrębnienie następujących działań, które naszym zdaniem przyczynią się do realizacji zadania:

 1. Dzień Ukraiński,
 2. Dzień Cyrylicy  (w szkole jest realizowana innowacja pedagogiczna „Kalendarz świąt nietypowych na poważnie i na wesoło”),
 3. W ramach Tygodnia Profilaktyki i Bezpieczeństwa – 30.03 – 3.04.2020 – akcja „Bądź kumplem” wtorek 31.03.2020,
 4. środa 1.04.2020 – Dzień Kuchni Europejskiej,
 5. wykonanie gazetki szkolnej z krzyżówkami „Jestem Europejczykiem”.

Od uczniów pochodzą propozycje zorganizowania Dnia Ukraińskiego w klasie I b, zaś uczniowie klasy V b poprowadzą wspólnie z nauczycielem języka polskiego Dzień Cyrylicy. Młodzież entuzjastycznie przytaknęła propozycjom Dnia Kuchni Europejskiej.

2) Opiszcie szerzej maksymalnie pięć działań, które wybraliście do realizacji w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? W jaki sposób te działania odpowiadają na sformułowany przez Was cel? W jaki sposób uwzględniają wnioski z analizy zasobów i badania potrzeb?

Przybliżamy kulturę innych państw naszym uczniom podczas tygodnia tolerancji, aby docenili kulturę innych narodów na równi z polską i umieli ją szanować.

 1. Dzień Ukraiński – w klasie I b – w klasie uczą się dwaj bracia z Ukrainy i to właśnie chłopcy wystąpili z propozycją przybliżenia dzieciom kultury swojego państwa. To, co przygotowują dla koleżanek i kolegów, jest na razie tajemnicą.
 2. Dzień Cyrylicy – w klasach V a, b, e – w klasach tych nauczyciel języka polskiego, członek zespołu Szkoły z Klasą realizuje innowację pedagogiczną „Kalendarz świąt nietypowych na poważnie i na wesoło”, Dzień Cyrylicy był w nim przewidziany jeszcze przed przystąpieniem do Szkoły
  z Klasą i rozpoczęciem realizacji zadań. Z uwagi na terminarz akcji zostanie przesunięty z 24 maja na wtorek 31.03.. Dzieci w klasach piątych poznają krótką historię alfabetu zwanego obecnie grażdanką, a także popróbują zapisu swoich imion, nazwisk czy innych wyrazów za pomocą tego alfabetu. W pracy nauczycielowi pomogą dwa uczniowie z Ukrainy.
 3. W ramach Tygodnia Profilaktyki i Bezpieczeństwa – 30.03 – 3.04.2020 – akcja „Bądź kumplem” wtorek 31.03.2020 (wykonanie ludzkich „ciastków” z cechami dobrego kumpla, odrysowanie postaci kolegi na wielkich arkuszach szarego papieru, przyczepienie do drzwi, dopisywanie cech, dopisywanie zachowań – co robi, a czego nie dobry kumpel; stworzenie szkolnego kodeksu na podstawie wykonanych tym sposobem prac), wyeksponowanie kodeksu w widocznym miejscu w szkole, omówienie na lekcjach wychowawczych,
 4. środa 1.04.2020 – Dzień Kuchni Europejskiej – w klasach młodszych wspólne wykonanie potraw z różnych krajów Europy, w klasach starszych (biorą udział klasy członków zespołu oraz chętnych do pomocy nauczycieli – przyniesienie gotowych potraw na przerwę śniadaniową lub w miarę możliwości wspólne wykonanie potraw w klasie, wspólny posiłek), wykonanie gazetek w salach lekcyjnych oraz na korytarzach, podczas wspólnego jedzenia miks przebojów z różnych krajów Europy),
 5. wykonanie gazetki szkolnej z krzyżówkami „Jestem Europejczykiem” – opracowanie przez dzieci, zebranie w całość i powielenie, za najlepiej rozwiązane krzyżówki nagrody. Każda z klas biorących udział w akcji losuje nazwę państwa europejskiego – jak przy kuchni- chętne dzieci opracowują krzyżówkę związaną z tym państwem, nauczyciele – członkowie Szkoły z Klasą dokonają weryfikacji i po wyborze najciekawszych zbiorą je w rodzaj broszurki z krzyżówkami związanymi z różnymi krajami europejskimi. Broszurka zostanie powielona i rozprowadzona wśród uczniów przy jednoczesnym ogłoszeniu konkursu na najtrafniej rozwiązane krzyżówki. Za trzy pierwsze miejsca zostaną przyznane nagrody.

Wnioski, które wysnuliśmy na podstawie działań w etapie II, brzmiały:

„Uczniowie i rodzice postrzegają szkołę raczej jako bezpieczną. Uważają, że sporo się tu dzieje, jeśli chodzi o tematy związane z tolerancją, są to jednak raczej działania mniejszego formatu, mające miejsce w zespołach klasowych. Wskazują na potrzebę zacieśniania relacji między kolegami
i koleżankami, ale także nauczycielami i uczniami.

Dzieci pochodzące z innego kraju chcą, by je traktować „normalnie”, a jednocześnie przenoszą swoje zwyczaje. Podobnie nasi uczniowie, gdyby musieli przeprowadzić się, chcieliby zachować swoje tradycje przy jednoczesnym traktowaniu jak innych. Mała jest orientacja naszych uczniów
w tradycjach, choćby potrawach innych krajów.

Spora część rodziców postrzega szkołę jako bezpieczną. Uwagi krytyczne dotyczą stosunków między uczniami oraz na linii uczniowie – nauczyciele.

Nasze działania przewidziane w etapie III odniosą się do kilku wniosków:

 1. potrzeba zacieśniania relacji między kolegami i koleżankami, którą widzą rodzice, spełni się poprzez wspólne stworzenie kodeksu szkolnego „Bądź kumplem” – już samo tworzenie przez całą społeczność szkolną sprawi, że dzieci poczują wspólnotę, a także zwiększy się ich poczucie sprawczości, wpływu na to, co potem obowiązuje, czego się przestrzega; dodatkowo zasady wypracowane przez wszystkich będą miały szansę na to, by zacieśnić więzy między kolegami i koleżankami

 2. wspólne szkolne działania związane z tworzeniem kodeksu „Bądź kumplem” wychodzą naprzeciwko potrzebie przedsięwzięć na większą skalę, pasują więc do wniosku, że dotychczasowe działania były raczej mniejszego formatu, tę samą rolę będzie mieć europejskie śniadanie, które odbędzie się jednocześnie w 17 zespołach klasowych czy przygotowywanie krzyżówek, opracowanych w formie broszurki (przez uczniów – dla uczniów);

 3. wniosek dotyczący niewielkiej orientacji naszych uczniów w tradycjach, potrawach innych krajów mamy nadzieję spełnić przez nasze europejskie śniadanie (rozlosowano 17 państw Europy, każda z klas przygotuje inne dania pochodzące z wylosowanego państwa), ale również poprzez gazetki ścienne, wspólne słuchanie muzyki tradycyjnej, właściwej dla danego kraju;

 4. ukłonem w stronę dzieci obcokrajowców, którzy uczęszczają do naszej szkoły, jest Dzień Cyrylicy, Dzień Ukraiński, w którym same będą brać udział jako ci, którzy dzielą się swoją wiedzą, pokazują, co w ich kraju należy do kręgu tradycji; mamy nadzieję, że przez to podkreślą swą przynależność do ojczyzny, jednocześnie będąc już uczniami polskiej szkoły.

3) Opiszcie, w jaki sposób wybrane działania uwzględniają kryteria Szkoły z Klasą 2.0. Jaka jest rola uczniów w planowaniu i realizacji wybranych działań? Jakie grupy społeczności szkolnej będą zaangażowane w ich realizację? Na czym polega unikatowość proponowanych przez Was rozwiązań? Co sprawia, że te rozwiązania mają szansę zostać w szkole na lata?

Kryteria Szkoły z Klasą 2.0, które są uwzględnione w naszych działaniach, znajdą następujące odzwierciedlenie w naszych działaniach:

współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów – uczniowie stali się pomysłodawcami, a także będą współprowadzić niektóre działania, zarówno w zakresie upowszechniania kultury europejskiej w związku z obecną współcześnie wielokulturowością, staną się bezpośrednimi twórcami szkolnego kodeksu „Bądź kumplem”, na podstawie ich prac zostanie stworzona gazetka z krzyżówkami (do rozwiązywania także w zespołach klasowych niezaangażowanych bezpośrednio w akcję Szkoła z Klasą),

szerokie angażowanie społeczności szkolnej – kodeks szkolny „Bądź kumplem” w wersji „ciastkowej” powstanie w zespołach klasowych nauczycieli zaangażowanych w akcję Szkoła z Klasą i chcących przyłączyć się do tej akurat części akcji, ale także (jak w etapie II) poprosimy o wypowiadanie się wszystkich uczniów przez dopisywanie swoich propozycji na „ciastkach” korytarzowych; krzyżówka zostanie rozprowadzona wśród chętnych do zabawy uczniów całej szkoły; kilka klas zostanie bezpośrednio zaangażowanych w Dzień Kuchni Europejskiej, Dzień Ukraiński i Dzień Cyrylicy;

wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań, wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole – mamy nadzieję na zmianę świadomości naszych uczniów związanej z faktem, iż do polskiej szkoły coraz częściej uczęszczają przedstawiciele innych narodów, a te narody posiadają swą kulturą, odrębną od polskiej, chcemy wyrobić w naszych uczniach postawy tolerancji i szacunku, które będą procentować także w ich dorosłym życiu, pragniemy stworzyć poczucie bezpieczeństwa wśród naszych uczniów nie tylko obcokrajowców, ale także tych, którzy z racji innego sposobu ubierania się czy bycia mogą nie czuć się komfortowo, szkolny kodeks „Bądź kumplem” – jako stworzony przez samych uczniów” – ma szansę stać się częścią naszego życia codziennego na długie lata, punktem odniesienia dla postępowania.

4) Do każdego z działań, które wybraliście do realizacji, wypiszcie spodziewane rezultaty.

 1. Dzień Ukraiński – dzieci w klasie 1 poznają najważniejsze informacje związane z krajem ojczystym ich kolegów, zostaną przekazane przez rówieśników, więc uwzględniony zostanie przekaz uczeń-uczeń,
 2. Dzień Cyrylicy – w klasach V a, b, e – dzieci poznają alfabet odmienny od polskiego, spróbują zapisać nim wyrazy, co powinno rozbudzić ciekawość;
 3. W ramach Tygodnia Profilaktyki i Bezpieczeństwa –akcja „Bądź kumplem” – stworzenie własnego uczniowskiego kodeksu bycia dobrym kumplem zwiększy świadomość zachowań pożądanych i niepożądanych, nakreśli sylwetkę dobrego kumpla, co może stać się odniesieniem do sposobu postępowania na co dzień,
 4. Dzień Kuchni Europejskiej – w klasach młodszych wspólne wykonanie potraw z różnych krajów Europy zintegruje zespoły uczniów, dzieci będą ćwiczyć takie czynności jak krojenie, mieszanie, czyli czynności z zakresu motoryki małej, zarówno te młodsze, jak i te starsze poznają typowe dla różnych państw potrawy, ich nazwy, składniki, wszystkie utrwalą zasady kultury osobistej obowiązujące przy stole, zadanie to – oprócz waloru poznawczego – ma także wybitny walor wychowawczy;
 5. wykonanie gazetki szkolnej z krzyżówkami „Jestem Europejczykiem” – opracowanie przez dzieci krzyżówek pozwoli na poznanie wielu faktów, nazwisk, nazw wiążących się z danym krajem europejskim, utrwalenie poprawności zapisu, wyrobi kreatywność, wspomoże kształcenie plastyczne.

Zadania powyższe stworzą klimat bezpieczeństwa poprzez wyrobienie poczucia akceptacji dla uczniów jako kolegów, jako przedstawicieli innych krajów. Warunkiem takiego bezpieczeństwa jest dobra atmosfera, jaką mamy nadzieję podwyższyć w naszej szkole.

5) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: zadania do wykonania w ramach każdego z wybranych działań, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

lp

Nazwa działania

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

1.

Dzień Ukraiński

 02.04.2020

M.Göttlich - Kucharska

2.

Dzień Cyrylicy

 

- prezentacja na temat historii cyrylicy,

- obserwacja liter,

- zabawa w pisanie wyrazów.

30.03.2020

B.Wiesner-Januszewska

(z pomocą uczniów
z Ukrainy)

3.

Akcja „Bądź kumplem”:

- odrysowanie sylwetek uczniów na szarym papierze,

- uzupełnianie schematu wskazaniami uczniów,

- uzupełnianie schematów „ciastków” na korytarzach przez uczniów bezpośrednio niezaangażowanych, a chcących podać swoje pomysły,

- opracowanie kodeksu szkolnego „Bądź kumplem”.

31.03.2020

A.Kruczała – koordynator

A.A.Byrska, A.K.Byrska, M.Ponikwia, N.Dyrcz, B.Wiesner-Januszewska, A.Kawa,

M. Łukaszek (pedagog szkolny)

4.

Dzień Kuchni Europejskiej:

- losowanie przez przedstawicieli klas państwa (każda klasa losuje jedną nazwę, potrawy, gazetka ścienna oraz krzyżówki powinny być związane tematycznie
z wylosowanym krajem),

- w klasach młodszych – wspólne wykonanie potraw z różnych krajów europejskich,

 - w klasach starszych – przyniesienie gotowych potraw i wspólne spożycie śniadania,

- słuchanie muzyki z różnych państw europejskich,

 - wykonanie gazetek tematycznych na temat różnych państw europejskich,

 

 

1.04.2020

A.Kruczała –

Koordynator

A.A.Byrska, A.K.Byrska, M.Ponikwia, N.Dyrcz, B.Wiesner-Januszewska, A.Kawa,

nauczyciele chcący włączyć się do tego działania (spoza zespołu Szkoły z Klasą)

5.

„Jestem Europejczykiem”:

- wykonanie przez uczniów krzyżówek zgodnych tematycznie z wylosowanym państwem,

- zebranie krzyżówek i ich weryfikacja,

- wybór najciekawszych prac prezentujących różne kraje,

- opracowanie krzyżówek w formie broszury, powielenie jej,

- zebranie rozwiązanych krzyżówek i wybór najtrafniej rozwiązanych,

- nagrodzenie zwycięzców.

do 3.04.2020

B.Wiesner-Januszewska - koordynator