Etap I - wybór obszaru (Etap I)


  • Kategoria:

    Bezpieczeństwo i zaufanie

  • Dodano:

    17.11.2019

1) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu? Który z elementów programu spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem przedstawicieli społeczności szkolnej?

 

28 października, wykorzystując dziennik elektroniczny, przesłaliśmy nauczycielom film o programie (https://szkolazklasa20.pl/media/uploads/materialy2017/prezentacja_o_programie_19-20.pdf oraz krótki filmik https://www.szkolazklasa.org.pl/wp-content/uploads/2019/10/krotki-film-o-szk20.mp4). 

 

Wychowawcy zaprezentowali go uczniom w ramach godzin wychowawczych, podczas których uczniowie wypowiedzieli się na temat oczekiwań dotyczących tegorocznej edycji. Następnie, podczas spotkania samorządu uczniowskiego, przedstawiciele klas 4-8, przekazali informację o wyborze obszaru do realizacji. Opublikowaliśmy na szkolnym fanpagu post opisujący założenia programu  oraz wybrany obszar.

 

Do projektu włączyliśmy opiekunki Samorządu Uczniowskiego, panią Teresę, pedagoga, i panią Martę, nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej. Dzięki tej współpracy będziemy konsultować nasze działania z uczniami.Dodatkowo wykorzystaliśmy nieformalne rozmowy w pokoju nauczycielskim i korespondencję mailową.

 

Szczególnym zainteresowaniem spotkała się metoda design thinking , która pomaga budować rozwiązania w oparciu o potrzeby. Liczymy na to, że biorąc udział w programie przejdziemy przez proces, który pomoże nam planować, wprowadzać zmiany i je ulepszać.

 

Zapoznaliśmy się z dziesięcioma obszarami działań i dokonaliśmy ich analizy. Podczas dyskusji i burzy mózgów wybraliśmy Bezpieczeństwo i zaufanie. Wymaga on największej uwagi według zdecydowanej większości społeczności szkolnej (uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły). Zależy nam na tym, aby nasza szkoła tworzyła klimat bezpieczeństwa, szacunku i zaufania.

2) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie proces dokonywania wyboru obszaru.

Decyzję o przystąpieniu do kolejnej edycji „Szkoły z klasą 2.0” podjęliśmy podczas posiedzenia rady pedagogicznej 30 sierpnia 2019 r. Dyrektor zaprosił nauczycieli do udziału w programie. Chętni zalogowali się na platformie, natomiast pozostali członkowie rady zgodzili się aktywnie włączać w zaplanowane działania.

Chcemy zaangażować całą społeczność: uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników obsługi. Mile widziani będą także sojusznicy programu. Do projektu włączyliśmy opiekunki Samorządu Uczniowskiego, panią Teresę, pedagoga, i panią Martę, nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej. Dzięki tej współpracy będziemy konsultować nasze działania z uczniami. Nawiązaliśmy współpracę z Radą Rodziców, dzięki czemu zaangażujemy w nasze działania rodziców.

 12 listopada, wykorzystując dziennik elektroniczny, przesłaliśmy uczniom, rodzicom oraz nauczycielom ankietę, w której przedstawiliśmy 10 obszarów i poprosiliśmy o wybór jednego, ich zadaniem najważniejszego. Członkom zespołu przesłaliśmy prezentacjęhttps://szkolazklasa20.pl/media/uploads/materialy2017/prezentacja_o_programie_19-20.pdf oraz krótki filmikhttps://www.szkolazklasa.org.pl/wp-content/uploads/2019/10/krotki-film-o-szk20.mp4.

 Dodatkowo wykorzystaliśmy konsultacje ze szkolnym Samorządem Uczniowskim, nieformalnych rozmowy w pokoju nauczycielskim i korespondencję mailową.

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Tabela analizy zasobów i braków szkoły 

Wybrany obszar: Bezpieczeństwo i zaufanie

Jakie są nasze mocne strony w ramach

wybranego obszaru?

Jakie są nasze słabe strony w ramach

wybranego obszaru?

1.Program profilaktyczny „Jedynka przeciw przemocy” dla klas 1-8.

2.Udział w Międzynarodowym projekcie „Solidarność. Podaj dalej!”- warsztaty z analizy obrazu i warsztaty pisarskie.

3.Szkoła organizuje spotkania uczniów ekspertami od bezpieczeństwa zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym.

4.Nauczyciele stosują ocenianie kształtujące- dzięki czemu tworzy klimat, w którym uczniowie nie boją się popełniania błędów (pokazując, że zarówno przyznanie się do swojej niewiedzy, jak i popełnianie błędów są nieodzowną częścią rozwoju i samodzielnego myślenia).

5.Na lekcje, imprezy, zapraszani są rodzice w charakterze specjalistów.

6.Organizowane są konkursy, turnieje, talent show.

7.Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i rodzice współdziałają przy wielu szkolnych akcjach: tłusty czwartek, kiermasze na Boże Narodzenie i Wielkanoc.

8.Szkoła pokazuje wielokulturową tradycję Polski-kalendarz imprez.

1.Spada zarówno efektywności procesu nauczania/ uczenia się, jak i zaangażowania uczniów.

2.Szkoła nie zaprasza osób z innych kręgów kulturowych, aby przedstawiły swoje obyczaje uczniom.

3. Uczniowie nie biorą udziału w spotkaniach z osobami z innych kręgów kulturowych, aby przedstawiły swoje obyczaje uczniom.

4. Brak świadomości wśród uczniów, że samodzielne działania podejmowane w młodym wieku przełożą się na ich aktywną postawę i pewność siebie w dorosłym życiu.

5. Brak szacunku między uczniami, wulgaryzmy. 

Jakie okoliczności zewnętrzne możemy wykorzystać jako szansę do zmiany?

Co powinniśmy uwzględnić, jako ograniczenia zewnętrzne (zagrożenia), podczas planowania zmian?

1. Włączenie rodziców- sojuszników projektu.

2. Udział szkoły w szkolnych i zewnętrznych projektach oraz kampaniach społecznych.

3. Dobra współpraca z organami gminy i poradnią psychologiczno - pedagogiczną.

1. Ograniczenia czasowe i finansowe.

2. Obciążeni obowiązkami nauczyciele mogą niechętnie podejmować zadania.

3. Niechęć do zmian i wychodzenia ze strefy komfortu.

 

4) Określcie, czego nie wiecie: jakich informacji Wam brakuje, a które chcielibyście uszczegółowić. Spiszcie przykładowe pytania, które chcielibyście zadać społeczności szkolnej w odniesieniu do wybranego obszaru.

Do badania potrzeb wybraliśmy różnorodne i aktywizujące narzędzia diagnozy zaproponowane przez Fundację Szkoła z Klasą 2.0 w zakładce Narzędziownik, czyli jak diagnozować. Dodatkowo przeprowadzimy burze mózgów podczas lekcji wychowawczych, sondę przez Samorząd Uczniowski, a w klasach młodszych zorganizujemy lekcje, podczas których uczniowie narysują lub stworzą wspólnie  makietę bezpiecznej i przyjaznej szkoły.

 

Zaplanowaliśmy następujące pytania:

 

-Co sprawia, że czujesz się bezpiecznie w szkole? (ciastek, kret, makieta)

 

- Jaki masz pomysł na bezpieczną i przyjazną szkołę ?(burza mózgów, makieta, prace plastyczne)

 

- Czego potrzebujesz, żeby czuć się lepiej i bezpieczniej, kiedy wypowiadasz się na forum klasy? (pudełko refleksji)

 

5) Zastanówcie się, do kogo chcielibyście skierować badanie potrzeb, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

 

Zadanie/odbiorcy

Osoby odpowiedzialne

Termin 

spotkanie Samorządu Uczniowskiego,

zredagowanie pytania kluczowego

 

 

 

Samorząd Uczniowski

Opiekunowie

p. Teresa, p. Marta

koordynator

Zespół 2.0

listopad- grudzień 2019

przygotowanie plakatów do badania uczniów klas 1-7 (ciastków, pudełek refleksji)

uczniowie, członkowie SU

Iwona Mierzejewska

listopad- grudzień  2019

sonda dla klas 4-8

Samorząd Uczniowski

Opiekunowie

p.Teresa, p. Marta

grudzień 2018

przeprowadzenie badania za pomocą ciastka, refleksji w pudełku w klasach 1-8

wychowawcy klas 1-8

Zespół 2.0

listopad- grudzień 2018

burza mózgów,

walizka i kosz,

 klasy 4-8

wychowawcy klas 4-8

Zespół 2.0

listopad- grudzień 2019

zorganizowanie i przeprowadzenie lekcji w klasach 1-3, podczas których uczniowie narysują bezpieczną i przyjazną szkołę lub stworzą wspólnie makietę szkoły

wychowawcy klas 1-3

Zespół 2.0

listopad- grudzień 2019