Otwartość na współpracę ze środowiskiem lokalnym (Etap I)


  • Kategoria:

    Otwartość

  • Dodano:

    18.11.2019

1) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu? Który z elementów programu spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem przedstawicieli społeczności szkolnej?

Październik i Listopad to miesiące informujące naszą społeczność szkolną o programie. Zrobiliśmy mały happening w szkole i internacie, zaangażowaliśmy wychowawców, by podjęli temat programu na lekcjach wychowawczych, powstały również plakaty oznajmiające wzięcie udziału w SzK po raz 3!

W działania zespołu włącza się jak zwykle nasza niezawodna młodzież oraz część nauczycieli.

 

2) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie proces dokonywania wyboru obszaru.

Naszym polem do działania w tym roku jest OTWARTOŚĆ. Otwartość na środowisko lokalne, w tym:  miejscowe i gminne instytucje, szkoły postawowe i przedszkola.

Podczas rozmów ustalono, że najbardziej przeszkadza nam (nauczycielom i uczniom) (mimo stosunkowo małej miejscowości w której uczymy się i pracujemy) mały kontakt z zewnętrznymi instytucjami. Postawiliśmy więc na otwartość w tym temacie i podjęcie prób szeroko rozumianej współpracy.

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

.

4) Określcie, czego nie wiecie: jakich informacji Wam brakuje, a które chcielibyście uszczegółowić. Spiszcie przykładowe pytania, które chcielibyście zadać społeczności szkolnej w odniesieniu do wybranego obszaru.

Największą zagadką póki co jest współpraca naszej młodzieży z instytucjami.

Pytania:

1. Czy uczniowie wykażą się kreatywnością w podejmowanych działaniach na rzecz integracji i współpracy?

2. Z jakimi instytucjami współpraca przyniesie nam oczekiwane rezultaty?

3. Czego spodziewamy się po konkretnej jednostki?

4. Czy ww. instytucje zechcą w ramach współpracy podjąć działania na terenie naszej szkoły?

5) Zastanówcie się, do kogo chcielibyście skierować badanie potrzeb, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Badanie potrzeb będziemy kierować do naszych uczniów.

Badanie będziemy przeprowadzać grudzień/ styczeń, tak, aby przed feriami mieć już konkretne odpowiedzi i sprecyzowany plan działania.