Etap I (Etap I)


 • Kategoria:

  Bezpieczeństwo i zaufanie

 • Dodano:

  25.11.2019

1) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu? Który z elementów programu spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem przedstawicieli społeczności szkolnej?

Społeczność szkolną poinformowaliśmy tuż po szkoleniu, w którym wzięliśmy udział. Ponieważ od niedawna prężnie działa szkolny fanpage na Facebook'u, to w pierwszej kolejności zdecydowaliśmy się na tę drogę. Dodatkowo informacja została zamieszczona w Librusie, a szczegóły zostały podaliśmy na radzie pdagogicznej. Nauczyciele zareagowali entuzjastycznie i okazało się, że jeden z nich od ilku lat wdraża swój autorski program pt. "Klasa z klasą". Postanowiliśmy więc połączyc siły :)

2) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie proces dokonywania wyboru obszaru.

Przygodę ze "Szkołą z klasą" chcemy zacząć od obszaru Bezpieczeństwo i zaufanie. Potrzeba bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb ludzkich. Każdy człowiek musi doświadczać poczucia bezpieczeństwa, aby móc realizować inne potrzeby (teoria Abrahama Maslowa). Realizacja potrzeby bezpieczeństwa ma ogromne znaczenie dla zaspokojenia kolejnych potrzeb wyższych. U dzieci jest to nadrzędna potrzeba. Jeżeli nie jest zachowana, dzieci wówczas mobilizują wszystkie zdolności i możliwości by ją relizować. Do potrzeb bezpieczeństwa zaliczamy:

- ochronę przed agresją fizyczną i psychiczną,

- potrzebę pewności siebie,

- potrzebę bycia w określonj grupie.

Niezaspokojenie tych potrzeb wiąże się z:

- lękiem, brakiem zaufania wobec otoczenia,

- brakiem wiary we własne siły - poczuciem niższości,

- brakiem inicjatyw,

- niechęcią do dalszej edukacji,

- niskimi lub bardzo niskimi wynikami w nauce,

- zaburzeniami relacji rówieśniczych.

Jesteśmy nową szkołą w starych murach. Nie cieszymy się dobrą opinią. Naszym priorytetem jest stworzenie miejsca przyjaznego licealistom, a także najmłodszym wychowankom.

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Wybrany obszar: Bezpieczeństwo i zaufanie

Jakie są nasze mocne strony w ramach
wybranego obszaru?

Jakie są nasze słabe strony w ramach
wybranego obszaru?

 • zaangażowanie dyrekcji

 • zgrany zespół nauczycieli

 • zróżnicowana społeczność szkolna (starsi uczniowie mogą pomóc młodszym)

 • zaangażowanie części rodziców

 • prężnie działający radiowęzeł

 • stała współpraca z PPP, obecność psychologa w szkole

 • szkoła zapewnia dużą przestrzeń (boisko, park, plac zabaw)

 • szkoła posiada przestrzeń otwartą dla społeczności lokalnej (sala teatralna, sala rady dzielnicy)

 • obsługa stołówki szkolnej cieszy się ogromną sympatią i szacunkiem wśród dzieci i młodzieży

 • nauczyciele organizują lub angażują się w przedsięwzięcia, które uczą szacunku, zasad fair play, tolerancji, odpowiedzialności (autorski program „Klasa z klasą”, słuchowiska, wolontariat, liczne zawody sportowe, wyjścia edukacyjne i rekreacyjne, imprezy okolicznościowe, działania Samorządu Uczniowskiego)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • dzieci z środowisk zagrożonych patologicznie

 • dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

 • dzieci pozostawione same sobie – brak odpowiedniego nadzoru rodzica

 • wieloletnia zła opinia o szkole

 • brak zaufania rodziców do szkoły

 • braki w wyposażeniu pracowni

 • tylko jedna sala gimnastyczna

 • licealiści, którzy nagminnie palą papierosy w toaletach podczas przerw, co nie tylko szkodzi ich zdrowiu, ale negatywnie wpływa na uczniów szkoły podstawowej

 • brak sprawnego ogrodzenia, które uniemożliwiłoby ucieczki poza teren szkoły

 • jest to dopiero szkoła rozwijająca się, więc stwarza wiele możliwości, ale dysponuje ograniczoną ilością zasobów

 

 

Jakie okoliczności zewnętrzne możemy wykorzystać jako szansę do zmiany?

Co powinniśmy uwzględnić, jako ograniczenia zewnętrzne (zagrożenia), podczas planowania zmian?

 • współpraca z innymi instytucjami (poradnie, sąd, komisariat policji)

 • częste patrole lub kontrole straży miejskiej

 • współpraca wychowawców z rodzicami oraz innymi nauczycielami

 • dobra lokalizacja szkoły jako szansa naboru uczniów w kolejnych rocznikach

 • zaangażowanie nauczycieli w przygotowanie uczniów do udziału w pozaszkolnych konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych

 • stale poszerzająca się oferta zajęć pozalekcyjnych (pobudzanie lub rozwijanie własnych zainteresowań)

 • kadra regularnie podnosząca swoje kwalifikacje

 • wzajemna pomoc nauczycieli i bardzo dobra postawa koleżeńska

 • częste spotkania w zespołach przedmiotowych (wymiana spostrzeżeń, pomysłów)

 • brak funduszy

 • wieloletnia opinia o szkole

 • brak wpływu lub ograniczony wpływ na zachowanie uczniów poza szkołą

 • opór ze strony uczniów (starsze klasy licealne) przy organizowaniu różnych przedsięwzięć, ich bierna postawa

 • niechęć ze strony rodziców

4) Określcie, czego nie wiecie: jakich informacji Wam brakuje, a które chcielibyście uszczegółowić. Spiszcie przykładowe pytania, które chcielibyście zadać społeczności szkolnej w odniesieniu do wybranego obszaru.

Uczniowie:

1. Czy czujesz się bezpiecznie w szkole?

2. W którym miejscu w szkole czujesz się najmniej bezpiecznie?

3. Czy czujesz zagrożenie ze strony uczniów?

4. Czy ufasz nauczycielom?

5. Który nauczyciel wzbudza w Tobie największe zaufanie?

6. Czy sądzisz, że osoby spoza szkoły mogą swobodnie wejść do budynku szkolnego?

7. Czy możesz swobodnie wygłaszać swoje poglądy nie narażając się na negatywe reakcje ze strony rówiesniów i nauczycieli?

8. Co dodatkowego można zorganizować w szkole, aby stała się miejscem bezpiecznym?

9. Do kogo, w razie potrzeby, zwróciłbyś się z prośbą o pomoc?

 

Rodzice:

1. Czy Pańskie dziecko czuje się w szkole bezpiecznie?

2. Czy chętnie chodzi do szkoły?

3. Czy czuje zagrożenie ze strony innych uczniów?

4. Czy unika jakiegoś przedmiotu lub nauczyciela?

5. Czy w razie potrzeby dziecko wie, do kogo w szkole zwrócić się z prośbą o pomoc?

6. Czy czują Państwo wsparcie ze strony szkoły?

7. Co dodatkowego można zorganizować w szkole, aby stała się miejscem bezpiecznym?

8. Jak Pan/Pani może wesprzeć działania szkoły w badanym obszarze?

 

Nauczyciele:

1 Czy czujesz zagrożenie ze strony uczniów lub rodziców?

2. Czy czujesz wsparcie inych nauczycieli lub dyrekcji w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych?

3. Czy podczas pełnienia dyżurów międzylekcyjnych napotykasz trudności? Jeśli tak, to jakie?

4. Czy jesteś zadowolona/y z wypracowanych relacji z rodzicami/uczniami?

5. Czego, Twoim zdaniem, brakuje w szkole w kwestii bezpieczeństwa?

 

 

5) Zastanówcie się, do kogo chcielibyście skierować badanie potrzeb, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Badanie potrzeb kierujemy do rodziców, uczniów i nauczycieli.

Formy: ankieta potrzeb, pogadanki na godzinach wychowawczych, podjęcie tematu podczas zebrań z rodzicami, konkurs plastyczny dla uczniów pt. "Moj szkoła jest bezpieczna", czyli wyobrażenia o bezpiecznej szkole.