Wezwanie na rok szkolny 2019/2020 (Etap I)


 • Kategoria:

  Bezpieczeństwo i zaufanie

 • Źródło:

  Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Mykanowie

 • Dodano:

  24.11.2019

1) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu? Który z elementów programu spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem przedstawicieli społeczności szkolnej?

We wrześniu na Radzie Pedagogicznej pani dyrektor poinformowała grono pedagogiczne o przystąpieniu do programu Szkoły z klasą 2.0, wyznaczyła koordynatora projektu oraz jego członków. W pokoju nauczycielskim pojawiła się informacja o projekcie oraz obszarach, jakie mamy wybrać dla szkoły na rok szkolny 2019/2020. Na stronie internetowej szkoły pojawiła się informacja o przystąpieniu szkoły do projektu.

 31 października koordynatorka  zespołu uczestniczyła w warsztatach Design Thinking organizowanych w ramach projektu Szkoła z klasą 2.0.

Koordynatorka  przedstawiła nauczycielom  sprawozdanie ze szkolenia  oraz wdrożyła do projektu przedstawicieli  Samorząd Uczniowskiego. 6 listopada wraz  z SU poinformowano  całą społeczność szkolną  o przystąpieniu do projektu i o kolejnych krokach w tymże projekcie. Uczniowie mają świadomość , iż mają wpływ na zmiany w szkole, mogą również decydować o wyborze obszaru działań.

Rodzice zostali poinformowani o projekcie poprzez dziennik elektroniczny Librus oraz stronę internetową szkoły.

 

2) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie proces dokonywania wyboru obszaru.

Narzędzie, którego użyliśmy to „gadająca nie ściana, ale gadająca tablica”. 12 listopada w szkole pojawiły się 2 tablice. Pierwsza dla nauczycieli w pokoju nauczycielskim, druga na dolnym korytarzu tuż  przy wejściu do szkoły. Cała społeczność szkolna mogła wybrać obszar, jakim będziemy się w tym roku zajmować.

Podczas przerw uczniowie sprawdzali, czy na tablicy pojawiła się nowa karteczka z pomysłami na zmianę. Jeśli pojawiła się takowa, wzbudzało to sporo emocji i przybywało czytających. 

Po tygodniu wraz z członkami zespołu zapoznaliśmy się z treścią  kilkudziesięciu  karteczek. Po  przeanalizowaniu, wynik był następujący: Należy zająć się obszarem „Bezpieczeństwo i zaufanie”. Należy dodać, że pojawiło się kilka kartek od rodziców, które również wzięliśmy pod uwagę.

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Wybrany obszar: Bezpieczeństwo i zaufanie.
Jakie są nasze mocne strony w ramach
wybranego obszaru?
Jakie są nasze słabe strony w ramach
wybranego obszaru?
 • Wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która podnosi swoje kwalifikacje, bierze udział w różnych szkoleniach, warsztatach, kursach, projektach, zdobywa kolejne stopnie awansu zawodowego.
 • Pedagog szkolny i psycholog do dyspozycji uczniów w przypadku takiej potrzeby.
 • Szkoła ma dziennik elektroniczny Librus, stronę szkoły oraz profil na Facebooku.
 • Rzetelne pełnienie dyżurów międzylekcyjnych przez nauczycieli.
 • Działanie świetlicy dostosowane do potrzeb rodziców i uczniów.
 • Organizacja na terenie szkoły przedstawień profilaktycznych przez teatry objazdowe.
 • Spotkania z policjantem, strażakiem.
 • Akademia o „prawach i obowiązkach uczniów”
 • Imprezy integrujące społeczność szkolną.
 • Organizacja i uczestnictwo w zawodach, konkursach i turniejach szkolnych, międzyszkolnych, rejonowych…
 • Monitoring na korytarzu tuż przy szatniach
 • Taneczna przerwa.
 • Duża ilość dzieci z klas I-III pozostających po zajęciach na świetlicy . Uczniowie klas starszych nie mają gdzie porozmawiać, a hasłas utrudnia im odpoczynek.
 • Na parterze dwa długie korytarze przecinające się tuż przy schodach, co utrudnia komfort przemieszczania.
 • Łazienki – zapewniające poczucia prywatności.
 • Przerwy – uczniowie biegają, krzyczą do siebie, zamiast rozmawiać.
 • Zachowania agresywne uczniów, popychanki, brak samokontroli  zachowania, brak szacunku dla kolegów i nauczycieli.
 • Wielu rodziców uczniów sprawiających problemy wychowawcze unika konfrontacji z wychowawcami czy pedagogiem.
 • Trudny dom - dziecko chce zostać jak najdłużej w szkole, ponieważ tutaj czuje się lepiej niż w domu.
Jakie okoliczności zewnętrzne możemy wykorzystać jako szansę do zmiany? Co powinniśmy uwzględnić, jako ograniczenia zewnętrzne (zagrożenia), podczas planowania zmian?
 • Włączenie rodziców do projektu.
 • Instytucje zewnętrzne: kontakt z lekarzem, prawnikiem…
 • Brak zaangażowania rodziców.
 • Ograniczone fundusze szkoły.
 • Nauczyciele pracujący w kilku szkołach, aby mieć cały etat.
 • Rozbieżne  poglądy rodziców i nauczycieli w sprawie dyscypliny w szkole.

4) Określcie, czego nie wiecie: jakich informacji Wam brakuje, a które chcielibyście uszczegółowić. Spiszcie przykładowe pytania, które chcielibyście zadać społeczności szkolnej w odniesieniu do wybranego obszaru.

Chcemy się dowiedzieć:

 • od uczniów: czy czują się w szkole bezpiecznie, czego potrzebują, aby czuć się lepiej i bezpieczniej, gdzie lubią spędzać przerwy, a których miejsc unikają, które szkolne pomieszczenia dobrze spełniają swoje funkcje, a które nie, jakich przestrzeni brakuje szkole, a jakie są niezagospodarowane, co chcieliby zmienić.
 • od rodziców: jakie relacje i atmosfera panują w szkole między uczniami, czy napotykają  w tym zakresie na jakieś trudności, czego oczekują od nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa dzieci, czy mają zaufanie do nauczycieli w kwestii bezpieczeństwa.
 • Od nauczycieli: czy należy coś zmienić w kwestii bezpieczeństwa w szkole, czy i jak przestrzeń szkolna wspiera: uczenie się, komunikowanie, współpracę, relaks, poczucie bezpieczeństwa.

5) Zastanówcie się, do kogo chcielibyście skierować badanie potrzeb, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Badanie potrzeb skierujemy do całej społeczności szkolnej, przeprowadzimy je na początku grudnia.

Klasy I-III wykonają rysunek dowolną techniką na temat szkoły bezpiecznej i idealnej.

Klasy IV i V będą badani metodą „kciuk”. Klasy VI-VIII metodą „kupon ewaluacyjny”. Nauczyciele , rodzice- ankieta.