Rozwijanie pasji do nauki w Szkole Podstawowej im. Antoniego Sewiołka w Czułowie (Etap II)


  • Kategoria:

    Pasja do nauki

  • Dodano:

    27.01.2020

1) Opiszcie, jakie otrzymaliście wyniki z badań poszczególnych grup. Co Was w nich zaskoczyło? Załączcie pytania, które zadaliście oraz wszystkie inne materiały dokumentujące badanie potrzeb.

Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele w zdecydowanej większości pozytywnie wypowiedzieli się na temat szkoły. 

2) Opiszcie faktyczny przebieg badania, czy zrealizowaliście wszystko zgodnie z planem, czy zmienialiście coś w trakcie realizacji?

Faktyczny przebieg badań:

 

Burza mózgów, konsultacje  podczas poszukiwanie najlepszych pytań do opracowania ankiet tak aby były miarodajne. Stworzenie formularzy ankiet. Wydruk oraz rozprowadzenie wśród poszczególnych grup: Uczniów, rodziców i nauczycieli. W Początkowej fazie planowania był pomysł na stworzenie pytań na sznurku dla uczniów- został zmieniony ze wzlędów ograniczonej możliwości przeprowadzenia. Uczniowie klas I-III otrzymali autorską ankietę z pt.: Kolorowe kropki prawdę Ci powiedzą. Starsi uczniowie z klas IV-VIII wypełnili przygotowane formularze ankiet.

3) Jakie są najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań?

Najważniejszymi wnioskami z przeprowadzonych badań jest to, iż w przeważającej większości Nasza szkoła spełnia oczekiwania rodziców, uczniów oraz nauczycieli i nadąża za ich potrzebami. W ankietach dla rodziców pozytywnie zaskoczył Nas fakt, iż w przeważającej części wyrazili chęć organizacji zajęć w swoich miejscach pracy. Rodzice chcą aktywinie uczestniczyć w życiu szkoły i to jest optymistyczne. Kolejną niespodzianką dla Nas po analizie ankiet dla uczniów klas I-III jest fakt, iż także uczniowie chcą być zaangażowani w życie szkoły i aktywnie biorą udział w bieżących projektach szkoły, w wolontariacie itp.. Większość uczniów także aktywnie uczestniczy w kołach zainteresowań organizowanych w naszej szkole. Jednak z Naszych ankiet i obserwacji wynika także że duża część uczniów nie wykazuje zainteresowania własnym rozwojem oraz doskonaleniem się. Wykonują to co muszą i nie wymagają od siebie. 

4) Podajcie Wasz cel dla szkoły i napiszcie, dlaczego się na niego zdecydowaliście.

Nasz cel: Szkoła motywuje do nauki, angażuje i rozwija pasje uczniów i nauczycieli. Zależy Nam aby każdy mógł znaleźć "coś dla siebie", odkrył swoją drogę, "rozwinął skrzydła", zrobił "coś więcej", zainspirował się. Niewątpliwie jesteśmy szkołą, która stara się wszystkich zaangażować tj: uczniów, rodziców,  nauczycieli, pracowników aktywnie zaangażować. Zdecydowaliśmy się na powyższy cel gdyż widzimy że jeszcze więcej w tej kwestii można zrobić i udoskonalić dlatego też wzięliśmy udział w powyższym projekcie. Chcielibyśmy jeszcze więcej uczniów, rodziców, pracowników oraz nauczycieli zaangażować i zmotywować.