SZKOŁA W NASZYCH RĘKACH! - zaczynamy innowacyjną przygodę (Etap I)

Dobra praktyka

 • Kategoria:

  Obywatelstwo

 • Dodano:

  17.11.2019

1) Jak i kiedy poinformowaliście społeczność szkolną o programie? Kto dzięki temu włączył się w działania Zespołu? Który z elementów programu spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem przedstawicieli społeczności szkolnej?

Dnia 8 listopada podczas krótkiego apelu poinformowaliśmy społeczność szkolną o udziale naszej szkoły w programie oraz jego założeniach. Aktywnie w działania Zespołu włączyła się Pani Ania- nasza Sekretarka, która umieściła na stronie szkoły informację o udziale w programie a także link z odnośnikiem do strony Szkoły   z Klasą 2.0.

Kolejnym krokiem było przesłanie drogą mailową krótkiego filmu o założeniach,  poszczególnych etapach i terminach realizacji programu. Link otrzymali wszyscy nauczyciele.

Poprosiliśmy także Wychowawców o powieszenie w salach lekcyjnych plakatów z hasłem programu- Weź szkołę w swoje ręce. Na nowo! Zachęciliśmy również do kreatywnej pracy z plakatem w ramach zajęć z wychowawcą i twórczego spojrzenia na hasło tegorocznej edycji, np. w formie odwróconej lekcji.

Mimo że podczas przekazywania społeczności szkolnej informacji o udziale w programie nie mogliśmy ujawnić tematyki obszaru, która już kiełkowała w głowach Zespołu, samo hasło tegorocznej edycji wzbudziło duże zainteresowanie. Przede wszystkim Uczniowie ożywili się na myśl o możliwości " wzięcia szkoły w swoje ręce". Pojawiły się nawet pierwsze pomysły i inicjatywy, szczególnie ze strony przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

 

2) Jaki obszar wybraliście i dlaczego? Opiszcie proces dokonywania wyboru obszaru.

Udział w programie potraktowaliśmy jako działanie innowacyjne. Biorąc pod uwagę wnioski z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w ubiegłym roku szkolnym, jednym z priorytetowych celów naszej szkoły stało się włączenie uczniów w proces podejmowania decyzji oraz nauka nie tylko przemyślanego planowania i organizacji działań, lecz przede wszystkim konsekwencji w osiąganiu założonych celów.

Podjęcie decyzji o wyborze obszaru nie należało do najłatwiejszych. Po przeanalizowaniu szczegółowych opisów, każy z nich wydawał się atrakcyjny i możliwy do realizacji w naszej społeczności. Łącząc hasło programu- Weź szkołę w swoje ręce. Na nowo! z priorytetami naszej szkoły, zdecydowaliśmy o wyborze obszaru OBYWATELSTWO i postanowiliśmy Oddać szkołę w ręce Uczniów!

Poprzez realizację wybranych działań chcielibyśmy budować atmosferę współdziałania i dialogu, aby Uczniowie czuli się zachęceni do współdecydowania i aktywnego udziału w życiu szkoły.

3) Określcie, co już wiecie: jakie są posiadane przez Was zasoby i braki w odniesieniu do wybranego obszaru? Jakie są Wasze mocne i słabe strony? Jakie czynniki (szanse i ograniczenia) zewnętrzne powinniście uwzględnić? [Zamieście w opisie tabelę analizy zasobów]

Tabela analizy zasobów szkoły

 

     OBYWATELSTWO

 

Jakie są nasze mocne strony w ramach
wybranego obszaru?

Jakie są nasze słabe strony w ramach
wybranego obszaru?

 • miejsce ( wolne przestrzenie do zagospodarowania)

 

 • doświadczenie w organizacji ogólnoszkolnych wydarzeń, np. ferie z książką

 

 • udział uczniów w zorganizowanych akcjach społecznych, np. Góra Grosza

 

 • środki finansowe na realizację potrzeb

 

 • sprzęt elektroniczny do ewentualnego wykorzystania w procesie zagospodarowywania przestrzeni ( aparaty, telewizor, kamera, xbox)

 

 • dużo terenów zielonych z możliwością zagospodarowania

 

 • nowoczesne wyposażenie placówki ( sala gimnastyczna, boisko wielofunkcyjne, siłownia, sala „lustrzana”)

 

 • aktywne zaangażowanie przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego w działanie na rzecz szkoły

 

 • chęć zmiany na lepsze

 

 

 

 

 

 

 

 

 • brak miejsca do wspólnego odpoczynku na przerwach i po lekcjach ( pojedyncze mało wygodne ławki na korytarzach szkolnych)

 

 • rzadkie włączanie uczniów w proces podejmowania decyzji

 

 • brak inicjatywy ze strony uczniów w organizacjię akcji społecznych

 

 • brak stołówki

 

 • brak czytelni lub kącika czytelniczego

 

 • brak oddzielnego placu zabaw dla oddziału przedszkolnego

Jakie okoliczności zewnętrzne możemy wykorzystać jako szansę do zmiany?

Co powinniśmy uwzględnić, jako ograniczenia zewnętrzne (zagrożenia), podczas planowania zmian?

 • zaangażowanie w projekty zewnętrzne

 

 • współpraca z różnymi instytucjami, np. biblioteka gminna, Wigierski Park Narodowy, Urząd Gminy Suwałki

 

 • pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym

 

 • możliwość przeprowadzania warsztatów i szkoleń

 

 • współpraca ze szkołami na terenie gminy, miasta oraz zaprzyjaźnionymi szkołami  z zagranicy
 • działania muszą być zgodne z regulacjami prawnymi obowiązującymi szkołę

 

 • ograniczenia kubatury budynku

 

 • brak sponsorów zewnętrznych

 

4) Określcie, czego nie wiecie: jakich informacji Wam brakuje, a które chcielibyście uszczegółowić. Spiszcie przykładowe pytania, które chcielibyście zadać społeczności szkolnej w odniesieniu do wybranego obszaru.

PRZYKŁADOWE PYTANIA SKIEROWANE DO UCZNIÓW

 

1. Czy jako uczeń masz możliwość decydowania o zmianach wprowadzanych w szkole? Jeśli tak, to w jaki sposób, jeśli nie- uzasadnij dlaczego.

2. Czy chciałbyś współdziałać i współdecydować, wspierając działania nauczycieli, pracowników szkoły oraz przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego?

3.Jakie działania pozwoliłyby zwiększyć Twoje zaangażowanie w życie społeczności szkolnej?

4. W których miejscach w szkole chętnie przebywasz i czujesz się komfortowo?

5. Czy w szkole jest miejsce (odpowiednio zagospodarowana przestrzeń) do wspólnego odpoczynku na przerwach i po lekcjach?

6. Jakich miejsc brakuje w naszej szkole lub na jej terenie, np. miejsce do relaksu, stołówka, czytelnia?

 

5) Zastanówcie się, do kogo chcielibyście skierować badanie potrzeb, kiedy i jak (z użyciem jakich metod/narzędzi) zamierzacie przebadać.

Badanie potrzeb chcielibyśmy skierować do wszystkich uczniów naszej szkoły. Zaczynając od maluchów z oddziału przedszkolnego, kończąc na ósmoklasistach.

Przede wszystkim mamy zamiar poprosić Wychowawców o przeprowadzenie ankiety z pytaniami stworzonymi pod kątem wybranego przez Zespół obszaru.

Zarówno w przypadku najmłodszych dzieci, jak i klas I-III, zamierzamy ogłosić konkurs w formie pracy plastycznej – Szkoła moich snów- wymarzone miejsce w naszej szkole.

Starszych uczniów mamy zamiar zachęcić do zabawy w architektów wnętrz, przedstawiając projekt planu szkoły z miejscami do zagospodarowania. Chętna młodzież będzie też mogła samodzielnie, od podstaw, zaprojektować konkretny obszar w szkole lub na jej terenie w formie prezentacji multimedialnej.

Chcielibyśmy również zaproponować uczniom grę Szkoła na czasie, z wykorzystaniem kart wymiaru Przestrzeń.

Klasy VI- VIII chcielibyśmy zaprosić do udziału w kolejnym konkursie, tym razem literackim. Uczniowie będą mieli za zadanie napisanie krótkiego wypracowania w języku angielskim pt. My Dream School- szkoła moich marzeń na bazie krótkich tekstów użytkowych zaczerpniętych z podręczników do nauki języka.

 

Niezależnie od zastosowanych metod i narzędzi, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wykorzystają Pudełko Pomysłów, w którym cała społeczność szkolna będzie mogła umieszczać swoje pomysły na zmiany.

Badanie potrzeb szkoły mamy zamiar zorganizować i przeprowadzić w terminie listopad- grudzień. Styczeń to czas na ewaluację naszych badań, a następnie- DZIAŁAMY! 😊