Uśmiech drogą do sukcesu! (Etap IV)


  • Kategoria:

    Dobre relacje

  • Dodano:

    14.07.2019

1) Opiszcie przeprowadzone działania. [W załączniku do opisu zamieśćcie zdjęcia i inne materiały pokazujące proces i efekty Waszych działań.]

Działania przeprwoadzone:

1. Przeprowadzenie w pierwszej kolejności warsztatów dotyczących agresji i przemocy w szkole w połączonych klasach 6-8; 4-5 oraz 1-3.

2. Wprowadzenie cyklu raz na miesiąc godziny wychowawczej poświęconej kulturze, ale przede wszystkim rozwijanie programu poprzez prowadzenie zajęć interpersonalnych i rozwijanie tych umiejętności.

3. Jednorazowe spotkanie całej rady mające na celu rozmowę w wyniku której wypracowano wspólną formę w kontakcie z uczniami. (Subiektywnie patrząć było to również rozwiające pod względem komunikacji nauczycieli. 

*W lekcjach wychowawczych brał udział tylko wychowawca oraz poszczególni uczniowie każdej z klas. Natomiast jeżeli chodzi o warsztaty to prowadziło je dwóch nauczycieli jeden nauczyciel religi (ja- Józef Przybylski) oraz nauczyciel geografii Daniel Syrek. Jeżeli chodzi o zdjęcia to nasze warsztaty nie zostały uwiecznione.

2) Napiszcie, czy napotkaliście jakieś trudności, co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście? Jak sprawdzaliście opinię odbiorców w toku realizacji działań i jak na nie reagowaliście?

Spotkanie całej rady nie powiodło się w 100 % ponieważ nie było możliwe zorganiozwanie spotkania w takim terminie, aby pojawili się wszyscy.

Realizacja programu wychowaców w swoich klasach jest nadzorowana tylko i wyłącznie przez nich w związku z czym, trudno ocenić w tej mierze obiektywnie sukces. Jedyne co można zauważyć to ogólną poprawę atmosfery.

Warsztaty odbyły się według planów z poprzedniego etapu, natomiast często skupiały się na biężacych problemach między uczniami i opierały na kazusach zamiast na wporawdzaniu nowych treści i ćwiczeń dotyczących komunikacji.

Największą trudnością było to, że koordynatorowi do pomocy został tylko jeden nauczyciel, który nawet nie uczestniczył bezpośrednio w programi, a reszta była na zwolnieniu lekarskim.

*O tym co powodowało problemy naprawdę nie warto jest dyskutować. Gdyż szkoła na tyle cieszy się swoją specyfiką, że trudno jest dojść do głównego źródła problemu. Natomiast pomocą wielką związaną z naszymi problamimi byłby z pewnością o wiele większy zespół - przecież nie jest możliwe żeby nagle z zespołu 10 osobowego została 1 osoba, za to z 4 osobowego tak.

3) Jak sprawdziliście powodzenie Waszych działań? W jaki sposób Wasze działania pozwoliły zrealizować cel dla szkoły? Odnieście się do rezultatów określonych w III etapie.

Świadomość wśród całej rady pedagogicznej, czego dotyczą działania oraz zaplanowanie projektu było satysfakcjonujące. Zostaje to na bieżąco sprawdzone, gdyż program dotyczy każdego wychowawcę i jest zobligowany do jego realizowania. 

Warsztaty spełniają swoją funkcję (chociaż nie do końca wykorzystują swój potencjał - znikome ilości nowego materiału/ćwiczeń rozwijających umiejętności kontaktowe uczniów) - faktycznie stanowią narzędzie, które już wydaje się być w szkole niezbędne.

" Zbudowanie świadomości i atmosfery pracy w naszej szkole. „Uaktywnienie” uczniów. Czyli zbudowanie warsztatów w taki sposób, aby uczniowie byli uczestnikami zajęć i je współtworzyli a nie tylko byli obecni. To samo dotyczy nauczycieli – również tych, którzy będą niejako bardziej biernie przyglądać się projektowi. Profesjonalne przeszkolenie które da nauczycielom poczucie, że wiedzą co robią i jaki jest cel tych zajęć. " - jeżeli chodzi o relazjicę tego celu: profesjonalne przeszkolenie nauczycieli będzie się w przyszłości realizowało na bieżąco, gdyż póki co organizację planu pracy i warsztatów zostali zaangażowani tylko dwaj nauczyciele, reszta go ralizuje lub tylko o nim wie.

*Jeżeli chodzi o odobiór uczniów to obserwacja odbywała się tylko przez wychowawców. A tutaj reakcje były różne prawdopodobnie dlatego, że każdy nauczyciel prowadził je w nieco inny sposób. (Może jest to warte ujednolicenia).

*Rzeczywiście skupiliśmy się bardziej na bieżących problemach uczniów niż na głównym założeniu dotyczącym kultury czy brakiem agresji - jednak są to na tyle personalne kwestie, że trudno byłoby je tutaj zaweirać. Całość dotyczy doświadczeń z poprzednich szkół od uczniów biorących udział w warsztatach. Były to wydarzenia takie jak np. prześladowania itd.

4) Wypiszcie najważniejsze wnioski i rekomendacje dla szkoły.

Podstawowym wnioskiem z całego programu jest wprowadzenie zmiany, która ma przyszłość i perspektywę. Najważniejsza rekomendacja dla szkoły to ta, żeby nie zrezygnować z programu, który bardzo dobrze się zapowiada. Jego relaizacja może napotkać trudności, np. brak moderatorów czy koordynatorów, tak jak już to było w trakcie tegorocznej edycji.

Program z pewnością spowodował dużo dobra. Warsztaty spełniły swoje zadanie a uczniowie biorą w nich chętnie udział mimo, że ich ilość nie jest satysfakcjonująca (nawet gdy raz na miesiąc są organiozwane zajęcia wewnątrz danej klasy).

Najważniejsze to nie zaniechać tego co powstało, skupić się na tym co się udało i przede wszystkim zaangażować w projekt jak największą ilość osób w przyszłości.

*Całość z pewnością przysłużyłą się szkole. Natomiast zdanie to jest zbieraniną opinii zasłyszanych. Wśród uczniów, nauczycieli, koordynatora. Można wprowadzenie tego novum traktować jako pewną formę sukcesu ale tylko w momencie gdy będzie miało swoją kontynuację. W przypadku zakończenia tego w takim stanie jakim jest ten program można stwierdzić, że nakład pracy jest nieproporcjonalny do skutków.