Spotkania wielopokoleniowe. (Etap IV)


  • Kategoria:

    Dobre relacje

  • Dodano:

    02.07.2019

2) Napiszcie, czy napotkaliście jakieś trudności, co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście? Jak sprawdzaliście opinię odbiorców w toku realizacji działań i jak na nie reagowaliście?

Udało sie preprowadzić zamierzone działania dzieki uzyskaniu funduszy z projektów i sponsorów. Jedyne trudności wynikały z całościowej koordynacji zaplanowanych działań i zadań dla poszególnych osób ponieważ było to pierwsze tak duże przedsięwzięcie w naszej szkole. Opinie zbieralismy podczas pikniku w rozmowach z gośćmi. 

3) Jak sprawdziliście powodzenie Waszych działań? W jaki sposób Wasze działania pozwoliły zrealizować cel dla szkoły? Odnieście się do rezultatów określonych w III etapie.

Z pewnością przygotowanie oraz przeprowadzenie tak duzej imprezy wymaga współpracy, zaangażowania wielu osób. Odpowiedź zarówno uczniów jak i ich rodziców było bardzo duże. Zaangażowani byli wszysty nauczyciele i pracownicy szkoły. Z pewnością podjęte wspólnie działania będą owocowały na przyszłość lepszą wspóracą, zaangażowaniem rodziców w dziaąłnia szkoły oraz tym że uczniowie chętniej będą się dzielili pomysłami i jeszcze bardziej będa sie w nie angażować. 

4) Wypiszcie najważniejsze wnioski i rekomendacje dla szkoły.

 Realizaca pomysłów wczniów przyczynił się do ich większego zaanagażowania. Nalży zaufać uczniom, dawać większą swobode i wspierać ich inicjatywy.

Istnieje wiele organizacji które maja podobne cele do naszych. Należ szukać instytucji, oragnizacji, osób prywatnych dziłąjących w podobnych obszarach i ralizujących podobne przedsięwzięcia. 

Uczniowie, rodzice, dzidkowie mogą znacznie wesprzeć cele i zadania szkoly. Należy częściej zaprawszać do wspópacy i podejmować działania które angażuja bliskich naszych uczniow.