Spotkania wielopokoleniowe. (Etap III)


  • Kategoria:

    Dobre relacje

  • Dodano:

    02.07.2019

1) Napiszcie, którą propozycję realizacji celu postanowiliście przeprowadzić w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? Opiszcie, w jaki sposób uwzględnia ona kryteria: współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów; szerokie angażowanie społeczności szkolnej; wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań; wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole.

Postanowiliśmy zrealizować cel: oraganizacja pikniku rodzinny. Takie pikniki odbywały się już w naszej szkole jednak nie obejmowały tak szerokiego zakresu działania. W związaku z obchodami 100 lecia Odzyskania Niepodległości nasi uczniowie dali propozycję żęby piknik odbył się w barwach biało-czerwonych. Nasza szkoła nosi imie Armii Krajowej więc chętnie przejęliśmy ten pomysł. Zaangażowaliśmy w jego realizację wszystkich nauczycieli, pracowników rodziców i uczniów co jeszcze bardziej zacieśnia więzi między tymi grupami. W tym przedsięwzięciu wzięli udział: Fundacja KEDYW ze Stalowej WOli, Grupa Rekonstrukcyjna WP wsezsień 1939, Fundacja Przywrówmuy Pamięć ze Stalowej WOli, Wojsko Polskie, Nadsańska Orkiestra Kameralna, Chór Dworski,. Ta forma organizacji pikniku tzn tematycznego pokazała że ucznioweie hcętnie angażują się gdzy wykaorzystamy ich pomysły. Staw przyszłych latach również zaplanuyjemy impreze tematyczną w zalęzności od potrzeb, pomysłow w którą również będziemy angażować spoleczność lokalna, grupy zwiazane z tym tematem w przyszłych latach, np. pomoc iknym (MOPS, DPS, Dozmy dziecka itp. bezpieczeństwo (Policja, Straż, Pogotowie itp.) przyroda (nadlesnictwo,m strowrrzyszenia lokalne) opieka nad zwierzętami (Kocia wyspa, Psia przystań itp.)

2) Stwórzcie listę działań w ramach jednej wybranej propozycji i przy każdym z nich napiszcie, jakich rezultatów się spodziewacie.

W ramach pikniku będzie:

występy artystyczne uczniów naszej szkoły: wykonanie hymny szkoły przez dzieci młodsze, piosenka szkoły - spiew wszscy uczniowie, gra na bum bum rurkach, flażoletach i dzwonkach. Wykorzystanie piosenki szkoły której tekst napisał jeden z uczniów szkoły - kształtowanie wrażliwości artystycznej.  Pomoc uczniów przystoiskach tematycznych - kształtowanie pomocniczości. Uczniowie włożyli wiele wkładu w przygotowanie pikniku - stworzenie 5 filmów o bochaterach AK z naszego miasta i regionu, przygotowanie sal do przyjęcia gości, ozdobienie ich, przygotowanie pomocy potrzebnych do pikniku (losy, ulotki itp.) - ksztrałtowanie poczucia sprawczości. Występ chórów partryiotycznych - i występy uczniów z pisenkami patrtiotycznymi - kształtowanie patriotyczmu i związania z lokalną historią i tradycją. 

3) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

Część artystyczna - nauczyciel plastyki, muzyki , samorząd szkolny, uczniowie klasy VII i VIII

Dekoracja uczniowie kl VI z nauczycielem plastyki

Filmy o parionie szkoły - III gimnazjum z wychowawcą klasy przy współpracy z 

Stoiska ze słodkościami - rodzice, dziadkowie uczniów oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

zabawa fantowa - nauczyciele wspomagający

ankieta - germanista i uczniowie z koła biznesowego z opiekunem

butony - nauczyciele

konie - właściciel stadniny

rozgrywki sportowe- firma zewnętrzna

animacje dla dzieci - fiama Makadan

pokaz wozów strażackich Straż Pożarna

grochówka wojskowa, ścieżka saperska- WP 

WYstawa partiotyczna - KEDYW

Mural patriotyczny, przedstawiający bohaterów AK z naszego regionu - dyrekcja szkoły, nauczyciel hiostrii i j. polskiego  przy współpracy z muzeum regionalnym

pomoc przy stoiskach - rodzice, dziadkowie

grill - ojcowie uczniów