Czwórka z klasą (Etap IV)


  • Kategoria:

    Obywatelstwo

  • Dodano:

    23.06.2019

1) Opiszcie przeprowadzone działania. [W załączniku do opisu zamieśćcie zdjęcia i inne materiały pokazujące proces i efekty Waszych działań.]

Zgodnie z planem przypomnieliśmy społeczności szkolnej o planowanym działaniu. Zajął się tym Samorząd Uczniowski, jego przedstawiciele zawitali do każdej klasy z osobna i rozmawiali na temat przyłączenia się do pracy. Następnie przez Librus poszukaliśmy chętnych do pieczenia ciast na kiermasz. W rozesłanej do uczniów, rodziców i nauczycieli wiadomości zapisaliśmy, że kiermasz odbywa się w związku z realizowanym programem Szkoła z Klasą 2.0, wybranym obszarem - "Obywatelstwo" i działaniem - "Założenie ogrodu". Chętni do wypieku zgłosili się, byli to rodzice uczniów klas młodszych ( 2a, 2d, IV c, IV d, IV e) i uczniowie klas starszych (kl. III b Gim.). Kiermasz przeprowadziliśmy 23 maja. Ciasta sprzedawały uczennice klasy VIII b wspólnie z nauczycielką katechezy i mamą ucznia z klasy IV c. Zebraliśmy ponad osiemset zlotych. Następnie zakupiliśmy sadzonki w szkółce ogrodniczej (niestety zero rabatu ) i sadzonki posadziliśmy wspólnie. W tej pracy pomagali i uczniowie (IV d, IV c, VI c, VI b, VIII d) i pracownicy obsługi oraz kilkoro nauczycieli. Rośliny się przyjęły, codziennie popołudniu, na zmianę przychodzą uczniowie lub pracownicy i podlewają roślnki.

2) Napiszcie, czy napotkaliście jakieś trudności, co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście? Jak sprawdzaliście opinię odbiorców w toku realizacji działań i jak na nie reagowaliście?

W zasadzie zaplanowane działanie się powiodło. Ogród został założony. Dzieciom, które wzięły udział w pracach bardzo się podobało, większość pierwszy raz w życiu cokolwiek posadziła! Do tego, i rodzicom, którzy upiekli ciasta i w ten sposób przyczynili się do powstania ogrodu i uczniom, którzy je sprzedawali i sadzili, pomysł bardzo się spodobał i chcą wszystko powtórzyć w następnym roku szkolnym, by obsadzić większy teren. Zagospodarowaliśmy dopiero część z planowanego terenu ze względu na prace remontowe (wymiana rur wokół budynku i związane z tym wykopy dokoła szkoły), ale będziemy kontynuować prace w przyszłym roku. Obiecaliśmy dzieciom. Uczniowie "wkręcili " się w pomysł. Pomagali nam także pracownicy obslugi, panie woźne również zaczęły dosadzać w innym miejscu, przy wejściu głównym do budynku, nauczycielki indywidualnie przyniosły sadzonki i posadziły wzdłuż ogrodzenia przed frontem. Jednak w prace zaangażowało się ostatecznie mniej osób niż wydawało się na początku, ale grupa stanowi przekrój wiekowy i stanowiskowy i jest zaangażowana, więc chyba sukces? Nikogo do pracy nie zmuszaliśmy, staraliśmy się namawiać i nagradzać (np. punktami za zachowanie), uczniowie angażowali się także choćby przez kupno ciast, jeśli już nie przez fizyczną pracę. Posadzone rośliny są przez nich pilnowane i pielęgnowane. Wielu uczniów obserwowało nas przy pracy i stwierdziło, że następnym razem też chcą wziąć udział w ogrodniczym szaleństwie.

3) Jak sprawdziliście powodzenie Waszych działań? W jaki sposób Wasze działania pozwoliły zrealizować cel dla szkoły? Odnieście się do rezultatów określonych w III etapie.

Założenie ogrodu przy szkole miało uwrażliwić uczniów na otoczenie szkoły, kształtować postawę odpowiedzialności za budynek i jego otoczenie. Cel został osiągnięty. Ogród powstał dzięki współpracy uczniów, rodziców i pracowników szkoły. Jest pielegnowany przez dzieci. Będą na niego uważać również w czasie wakacji. Dla dzieci, które zdecydowaly się wziąć udział w projekcie jest powodem do dumy, robią plany powiększenia. W trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego dostały podziękowania od pani dyrektor szkoły i brawa od zebranych. Uczniowie nieczego nie zniszczyli, nie zdewastowali. 

4) Wypiszcie najważniejsze wnioski i rekomendacje dla szkoły.

Wnioski:

1. Uczniowie chcą mieć realny wpływ na wygląd otoczenia szkoły.

2. Grupa uczniów chętnie angażuje się w prace dodatkowe na rzecz szkoły.

Rekomendacje:

1. Zaangażowanie większej liczby uczniów w prace na rzecz szkoły.

2. Kontynuowanie prac przy powiększaniu ogrodu.

3. Przydzielenie uczniom sali/ kącika rekreacyjnego wewnątrz budynku, za ktory będą odpowiedzialni.