Wspólne działania (Etap IV)


  • Kategoria:

    Bezpieczeństwo i zaufanie

  • Dodano:

    11.06.2019

1) Opiszcie przeprowadzone działania. [W załączniku do opisu zamieśćcie zdjęcia i inne materiały pokazujące proces i efekty Waszych działań.]

Działania przeprowadzone w ramach programu dotyczyły bezpieczeństwa i zaufania. Wszystkie działania rozpoczęliśmy szkolnym konkursem na plakat "Stop cyberprzemocy". Do konkursu przystąpiło 20 uczniów. Wyłoniliśmy najciekawsze prace i nagrodziliśmy je. Oczywiście każdy uczestnik konkursu otrzymał uwage pozytywną za udział oraz nagrodę pocieszenia.

W trakcie działań prowadzone były zajęcia wychowawcze przez wychowawców, pedagoga oraz pedagoga zaproszonego z Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne.

W czerwcu odbyło się także spotkanie uczniów z dzielnicowym, który informował uczniów o bezpiecznych zachowaniach zarówno korzystając ze środków masowego przekazu, ale także wyjaśniał ogólne zachowania bezpieczne, z którymi uczniowie mogą się spotkać.

Poza tym udało nam się zorganizować spotkanie dla rodziców celem zaangażowania do programu i zwrócenia uwagi na problem bezpieczeństwa. Spotkanie z rodzicami poprowadziła przedstawicielka Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim. Spotkanie dotyczyło bezpieczęństwa w Internecie.

Zorganizowaliśmy wspólne śniadanie. Uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami planowali przygotowanie potraw. Natomiast 1 czerwca spedzili wspólny czas i przygotowali drugie śniadanie. Po wspólnych przygotowaniach w klasach odbyła się prezentacja swoich prac, a następnie wspólna degustacja.

Zorganizowaliśmy take z Samorządem Uczniowskim przerwy tematyczne, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Związane one były z tym, iż nasi uczniowie nie korzystają z telefonów komórkowych. Wszelka aktywność fizyczna i społeczna rozwija ich kompetencje społeczne.

 

2) Napiszcie, czy napotkaliście jakieś trudności, co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście? Jak sprawdzaliście opinię odbiorców w toku realizacji działań i jak na nie reagowaliście?

Wszystkie podejmowane działania cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczniowie chetnie podejmowali inicjatywę. Niestety ze względu na sytuację panującą w oświacie nie udało nam się zorganizować scenek i występów klasowych. Zmieniliśmy i dodaliśmy wspólne śniadanie oraz przerwy tematyczne. Podczas zajęć czy działań prowadziliśmy rozmowy z uczniami i wychowawcami oraz nauczycielami czy podejmowane działania są interesujące. Rozmowy oraz obserwacje pozwalały twierdzić, iż podejmowane zadania wpływały pozytywnie.

3) Jak sprawdziliście powodzenie Waszych działań? W jaki sposób Wasze działania pozwoliły zrealizować cel dla szkoły? Odnieście się do rezultatów określonych w III etapie.

Poza obserwacją, rozmowami z wychowawcami, nauczycielami, Samorządem Uczniowskim przeprowadzona została ankieta dotycząca bezpieczeństwa. Uczniowie wskazali, iż chętnie chodzą do szkoły. W szkole czują się bardzo dobrze. Badani uczniowie wskazywali, iż w razie potrzeb zgłosiliby się o pomoc do wychowawcy, pedagoga. Uczniowie twierdzą, iz są sprawiedliwie oceniani i motywowani do podejmowania różnych inicjatyw. Uczniowie posiadają koleżanki i kolegów.

4) Wypiszcie najważniejsze wnioski i rekomendacje dla szkoły.

Wnioski:

- uczniowie chętnie i zaangażowaniem brali udział w działaniach programu

- przeprowadzona ewaluacja pozwoliła stwierdzić, iż założony cel został zrealizowany

Rekomendacje:

- w dalszym ciągu zwracać uwagę na problem cyberprzemocy

- zwrócić uwagę na organizację zajęć z bezpieczeństwa, szacunku, zaufania oraz zagrożeń