Etap IV- realizacja działań i wyciąganie wniosków (Etap IV)


  • Kategoria:

    Pasja do nauki

  • Dodano:

    06.06.2019

1) Opiszcie przeprowadzone działania. [W załączniku do opisu zamieśćcie zdjęcia i inne materiały pokazujące proces i efekty Waszych działań.]

Działania, które udało się przeprowadzić w SP 1 w Piszu:

1.Lekcje z pasją - prezentacje/ autoprezentacje uczniowskie, promowanie swoich pasji.

2. Zamieszczano regularnie uczniowskie prezentacje na Facebooku szkoły.

https://www.facebook.com/pg/SP1-Pisz-180736922499989/posts/

3. Stworzono wirtualną tablicę pamiątkową z okazji obchodów 95- lecia jubileuszu Jedynki dedykowanej uczniom i ich bliskim, absolwentom, nauczycielom i wszystkim sympatykom naszej szkoły.  https://padlet.com/sp1pisz/s7klrekh70w6

4. Odbyły się spotkania z ciekawymi ludźmi, ekspertami, w tym nauczycielami z pasją:

-O historii poczty polskiej - spotkanie klasy 2a z panią Krystyną Wiśniewską, babcią Julci, pracownikiem Poczty Polskiej.

-Spotkanie z ratownikami medycznymi w piskim szpitalu-klasa 1a

-Wiosenna wizyta w Komendzie Powiatowej Policji w Piszu- spotkanie z policjantką, p. Anną Szypczyńską.

-Poznajemy różne zawody- praca policjantki, uczniowie klasy 1a na spotkali się z p. Anną Szypczyńską, oficerem prasowym Komendy Powiatowej Policji w Piszu.

-Praca pielęgniarki- spotkanie klasy 1a z panią Sylwią Glemp, pielęgniarką szkolną.

-Śladami dinozaurów-zajęcia klasy 2a w Bibliotece Pedagogicznej w Piszu przeprowadzone przez panią Ewę Lesińską mamę Kuby.

- Co to za drzewo?- klasa 1b gościła na zajęciach pana Przemysława Adamusa, tatę Kai- leśniczego z Nadleśnictwa Pisz.  

5.Przeprowadzono konkursy czytelnicze, ortograficzne,wiedzy o języku ojczystym, matematyczne, literackie, recytatorskie, ekologiczne, plastyczne.

6. Zorganizowano i przeprowadzono 4 wydarzenia edukacyjne: Wieczór Naukowca, Noc Patriotów, Piknik naukowy, Konferencja naukowa.

7. Przygotowano i przeprowadzono Piknik Naukowy- Festiwal talentów i pasji- Pasja łączy pokolenia.

8. Przeprowadzono szkolną akcję “Weź poczytaj - zaczytana Jedynka”.

9. Zrealizowano 3 projekty naukowe (historyczny, chemiczny i literacko-kulturowy), które wyzwalały kreatywność i uczniowskie zainteresowania.

10.  Uczniowie zaprezentowali efekty swoich działań realizowanych w ramach 3 projektów grantowych na spotkaniu podsumowującym w Warszawie.

10. Zaplanowano konferencję naukową, podsumowującą realizację grantowych projektów fundacji EFC Edukacja Inspiracja (zaproszona społeczność lokalna, władze miejskie i gminne).

 

Proces i efekty naszych działań:  #szkołazklasą  https://www.facebook.com/pg/SP1-Pisz-180736922499989/posts/

2) Napiszcie, czy napotkaliście jakieś trudności, co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście? Jak sprawdzaliście opinię odbiorców w toku realizacji działań i jak na nie reagowaliście?

Stworzona przez nas wirtualna  tablica pamiątkowa z okazji obchodów 95- lecia jubileuszu Jedynki, miała być zaprezentowana na uroczystości jubileuszu szkoły. Niestety, znów przez strajk, nie udało się przygotować imprezy. Z pewnością padlet będzie żywy i wykorzystamy zebrane tam informacje na 100-leciu szkoły. Link do tablicy jest aktywny i obecny na stronie fb szkoły.

3) Jak sprawdziliście powodzenie Waszych działań? W jaki sposób Wasze działania pozwoliły zrealizować cel dla szkoły? Odnieście się do rezultatów określonych w III etapie.

Bieżąca ewaluacja zadań realizowanych, czyli  obserwacja, światła, regularne spotkania zespołu 2.0, systematyczne zbieranie informacji w czasie pracy na każdym etapie oraz zbieranie wspólnych, najważniejszych wniosków w chmurze wniosków pozwoliły na sprawdzenie powodzenia naszych działań.

Następujące działania pozwoliły zrealizować cel dla szkoły:

 

Cel dla szkoły: Rozbudzamy ciekawość świata poprzez odkrywanie swoich mocnych stron, nauczanie przez doświadczenie, spotkania z ludźmi z pasją i inspirujące lekcje, zajęcia, projekty.

Działania, które pozwoliły zrealizować cel dla szkoły:

Wskaźniki sukcesu określone w III etapie:

Osiągnięte rezultaty:

Lekcje z pasją - prezentacje/ autoprezentacje uczniowskie, promowanie swoich pasji.

Odbędzie się przynajmniej 10 lekcji z pasją.

 

Odbyło się 30 lekcji z pasją. Uczniowie zaprezentowali i promowali swoje pasje do: sportu, sztuki, literatury, podróży, nauki.

Zamieszczanie uczniowskich prezentacji na Facebooku szkoły.

Zostanie zamieszczonych przynajmniej 15 postów na Fb strony.

 

Zamieszczono 51 postów dedykowanych autoprezentacjom uczniowskim.

Stworzenie wirtualnej tablicy pamiątkowej z okazji obchodów 95- lecia jubileuszu Jedynki

Wirtualna tablica będzie zawierać przynajmniej 20 wpisów.

 

Wirtualna tablica zawiera 55 wpisów na padlecie.

Spotkania z ciekawymi ludźmi, ekspertami, w tym nauczycielami z pasją.

Odbędzie się przynajmniej 5 spotkań.

 

 

Odbyło się 8 spotkań.

Konkursy recytatorskie i literacko- muzyczne ( np. Gałczyńskiego, Krzywoszewskiego, Walentynkowy, Nasza Szkoła, Weź poczytaj - zaczytana Jedynka)

W konkursach weźmie udział przynajmniej 20 uczniów.

 

W konkursach wzięło udział 96 uczniów.

 

W akcji Zaczytana Jedynka wzięło udział około 315 uczniów.  

Wieczór Naukowca, Noc Patriotów, Piknik naukowy, Konferencja naukowa

Odbędą się przynajmniej 2 wydarzenia edukacyjne.

Odbyły się 4 wydarzenia edukacyjne.

Nauczanie przez doświadczanie.

Odbędzie się przynajmniej 5 lekcji lub zajęć pozalekcyjnych, podczas których zostanie zastosowane nauczanie przez doświadczanie.

 

Odbyło się 34  zajęć, podczas których zastosowano nauczanie przez doświadczanie.

Wycieczki naukowe do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Torunia i Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni.

 

Z okazji pierwszego dnia wiosny zorganizowano Wiosenne laboratorium w Jedynce.

 

Warsztaty chemiczne oraz  pokazy efektownych eksperymentów chemicznych w małej skali, prowadzonych dla uczniów Jedynki przez zespół naukowy z Centrum Chemii w Małej Skali z Torunia.

 

Warsztaty piernikarskie w Toruńskiej Piekarni Mistrza Bogumiła, zdobywając tym samym tytuł Czeladników Piernikarskich.

 

Warsztaty z robotyki dla klas 1-8.

Piknik Naukowy- Festiwal talentów i pasji- Pasja łączy pokolenia

Społeczność szkolna aktywnie weźmie udział w Festiwalu talentów i pasji.

 

Społeczność szkolna wzięła aktywny udział  w tym naukowym wydarzeniu, które odbyło się 13 maja 2019 r.

Konferencja naukowa podsumowująca realizację 3 grantowych projektów fundacji EFC Edukacja Inspiracja.

Społeczność szkolna aktywnie weźmie udział w Konferencji naukowej. Zaproszona zostanie społeczność lokalna, władze miejskie i gminne.

Uczniowie przygotowali się do konferencji. Wraz z  nauczycielami opracowali program, przygotowali prezentacje. Goście potwierdzili obecność. Impreza odbędzie się 13 czerwca i jej efekty zostaną zaprezentowane na stronie fb szkoły.

 

 

4) Wypiszcie najważniejsze wnioski i rekomendacje dla szkoły.

Wniosek 1.: Dzięki zorganizowaniu Lekcji z pasją uczniowie Jedynki prezentowali swoje pasje i zainteresowania. Budowali poczucie własnej wartości wśród uczniów.

Rekomendacja: Należy w dalszym ciągu organizować Lekcje z pasją i wspierać uczniów podczas przygotowywania autoprezentacji .

 

Wniosek 2.: Uczniowie klas I-VIII chętnie i aktywnie wzięli  udział we wszystkich wydarzeniach edukacyjnych zorganizowanych i przeprowadzonych w tym roku szkolnym:  Noc Patriotów, Wieczór Naukowców, Piknik Naukowy, Konferencja Naukowa.

Rekomendacja: Należy w dalszym ciągu organizować wydarzenia edukacyjne angażujące uczniów klas I-VIII.

 

Wniosek 3.: Piknik Naukowy- Festiwal talentów i pasji- Pasja łączy pokolenia oraz Konferencja naukowa podsumowująca realizację 3 grantowych projektów fundacji EFC Edukacja Inspiracja bardzo spodobały się uczniom, rodzicom. Wzięła w nim udział społeczność szkolna i lokalna. Była to nowość w wydarzeniach szkoły. Uczniowie byli ekspertami w swoich dziedzinach.

Rekomendacja: Należy w dalszym ciągu organizować podobne wydarzenia naukowe, które rozwijają zainteresowania i pasje uczniów. Pozwalają im być kreatorami i ekspertami w danej dziedzinie.