W muszelkach naszych dłoni (Etap IV)


 • Kategoria:

  Pasja do nauki

 • Dodano:

  03.06.2019

1) Opiszcie przeprowadzone działania. [W załączniku do opisu zamieśćcie zdjęcia i inne materiały pokazujące proces i efekty Waszych działań.]

Podczas tego roku szkolnego w trakcie trwania programu Szkoła z klasą 2.0 zrealizowaliśmy następujące działania:

 • oczyściliśmy teren przyszkolny ze śmieci i nieczystości tj. papierki po cukierkach i batonach, torebki po chipsach, puste butelki.
 • korzystając z technologii informacyjnej udało nam się na lekcjach informatyki a także przyrody i biologii poszukać informacji na temat skał i roślin występujących w naszym ogrodzie szkolnym.
 • przeprowadziliśmy zajęcia przyrodnicze w ramach tzw. „zielonych lekcji”. Część zajęć przeprowadziliśmy na terenie w pobliżu naszej szkoły i ogródka szkolnego. Uczestniczyliśmy w imprezie pod hasłem: „Drzewa jakich nie znacie” organizowanej przez Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (UWM), w ramach międzynarodowej akcji „Fascynujący Świat Roślin”. Udało nam się również razem z zaproszonymi do naszej szkoły harcerzami, podczas warsztatów Zielonej Szkoły poznać tajniki lasu i poruszania się po nim.
 • członkowie SU przeprowadzili burzę mózgów w celu zebrania pomysłów od uczniów całej szkoły dotyczących znalezienia dogodnego miejsca do zajęć pozaszkolnych.
 • zebraliśmy materiały na domek dla owadów.
 • poszukaliśmy sponsorów na  sfinansowanie wykonania tablicy informacyjnej oraz przeorganizowanie terenu przyszkolnego.
 • przycięliśmy krzewy i wypieliliśmy chwasty.
 • wykonaliśmy tabliczki z nazwami roślin znajdującymi się w ogródku szkolnym i głazów w skalniaku.
 • wysialiśmy nasiona kwiatów jednorocznych do betonowych donic ustawionych przed szkołą.
 • uczniowie podczas zajęć na świetlicy pod opieką wychowawcy klasy II wykonywały różne doświadczenia w ramach reaktywowanego przez uczniów naukowego koła  Klubu Odkrywców.
 • uczniowie klasy 7 oraz klasy 6 uczestniczyli w zajęciach prowadzonych w ramach Uniwersytetu Młodego Odkrywcy UWM, podczas których rozwijali swoje zainteresowania przyrodnicze.
 • zorganizowaliśmy cykl warsztatów „Każdy ma talent”, podczas którego uczniowie naszej szkoły samodzielnie lub z rodzicami mogli zaśpiewać w Konkursie Piosenki Polskiej, uczestniczyć w Festiwalu Nauki oraz w Szkolnej Olimpiadzie Sportowej. Warto zaznaczyć, że uczniowie, którzy w zeszłym roku połknęli bakcyla teatralnego w tym roku szkolnym również kontynuowali przygodę z teatrem w Grupie Teatralnej „Kleks” prowadzonej przez wychowawcę klasy I.

2) Napiszcie, czy napotkaliście jakieś trudności, co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście? Jak sprawdzaliście opinię odbiorców w toku realizacji działań i jak na nie reagowaliście?

W tym roku szkolnym bardzo chcieliśmy zrobić Zieloną Klasę. Niestety okazało się, że teren, na którym chcieliśmy stworzyć  nasze alternatywne miejsce do nauki, musi ulec przeorganizowaniu i w związku z tym, nie mogliśmy w pełni wykonać naszych planów. Wstrzymaliśmy się z malowaniem róży wiatrów, budowaniem i postawieniem domku dla owadów czy ustawianiem pni drzewnych symbolizujących krzesełka w naszej sali na powietrzu, do momentu aż zostanie wydzielone nowe miejsce a dotychczasowe stanie się placem zabaw dla przedszkolaków.  Z przyczyn od nas niezależnych, skupiliśmy się więc jedynie na wypieleniu naszego zielonego ogródka przyszkolnego, byśmy podczas lekcji przyrody/biologii mogli rozpoznawać rośliny zielne oraz skamieniałości i skały w nich ukryte. W ramach rekompensaty za brak możliwości pracy nad Zieloną Klasą, zasialiśmy jednoroczne rośliny w betonowych donicach ustawionych w pobliżu szkoły. W tym roku tradycyjne zielniki zawierające zasuszone, wcześniej zebrane rośliny, zamieniliśmy na zdjęcia roślin robione w naturze przez uczniów aparatami w telefonach komórkowych lub aparatami fotograficznymi. Każdy z nas mógł w dowolny sposób rozwijać zmysł artystyczny podczas sesji zdjęciowej a później na lekcjach przyrody/biologii z radością korzystaliśmy z naszych własnoręcznie przygotowanych materiałów.

Bez wątpienia my jesteśmy głównymi odbiorcami realizowanych działań. Pracując i ucząc się w szkole niepublicznej wiemy, że niektóre zadania mogą zostać odłożone w czasie by nie zmarnować zdobytych funduszy.

3) Jak sprawdziliście powodzenie Waszych działań? W jaki sposób Wasze działania pozwoliły zrealizować cel dla szkoły? Odnieście się do rezultatów określonych w III etapie.

Powodzenie naszych działań sprawdzaliśmy poprzez:

- rozmowę z uczniami, ich rodzicami, nauczycielami naszej szkoły, którzy nie byli zaangażowani w projekt i osobami spoza naszej szkoły tj. harcerzami i pracownikami UWM,

- obserwację zachowania uczniów podczas warsztatów,

- metodę wizualizacji atmosfery w grupie (termometr, tarcza, prędkościomierz).

Zauważyliśmy, że uczniowie bardzo chętnie angażują się i biorą udział:

- w zajęciach terenowych podczas lekcji przyrody/biologii,

- w organizacji lokalnej akcji związanej z zachęceniem mieszkańców do recyklingu i dbania o czystość miejscowości, w której mieszkają,

- w wyjazdach do Olsztyna na warsztaty umożliwiające poszerzenie wiedzy i umiejętności przyrodniczych,

- w projekcie „Matematyka jest wszędzie” wykorzystującym obliczenia matematyczne w praktyce, wykonywanie pomiarów podczas zajęć terenowych, projektowanie mebli, rysowanie w skali  (matematyka, przyroda) i projektach rozwijających zdolności humanistyczne (tworzenie przepisów kulinarnych).

Celem dla szkoły było zintegrowanie uczniów i pokazanie im możliwości wykorzystania ich wiedzy naukowej zdobytej w szkole w życiu codziennym poprzez zabawę. Sukcesem tegorocznej edycji programu Szkoła z klasą 2.0 jest to, że niektórzy uczniowie postanowili samodzielnie poprowadzić lekcje na interesujące ich tematy przyrodnicze. Najpierw musieli wymyśleć temat, który zainteresowałby pozostałych uczniów, później przygotować wszystkie materiały do prezentacji i ostatecznie zaprezentować swoje umiejętności nauczycielsko-wychowawcze na zajęciach lekcyjnych. Uczniowie chętnie wykonywali doświadczenia w ramach projektu Amgen Teach związanego z metodą IBSE.

4) Wypiszcie najważniejsze wnioski i rekomendacje dla szkoły.

Kolejny raz przekonaliśmy się, że powodzenie organizowanej przez nas imprezy naukowej lub integracyjnej zależy tylko od nas samych i naszego wspólnego tworzenia i pomagania sobie wzajemnie. Tylko współdziałając i pracując razem z uczniami, możemy zarażać naszych wychowanków pasją do przedmiotów które uczymy, pokazywać im nowe horyzonty i namawiać do odważnego poznawania świata. Przekonaliśmy się, że uczymy się przez całe życie i jesteśmy w stanie zaakceptować nawet poważne zmiany w naszej koncepcji działań a nawet zrezygnować z części planów, jeśli robimy coś dla wspólnego dobra.