Szkoła z klasą 2.0- finał (Etap IV)


  • Kategoria:

    Solidarność

  • Dodano:

    02.06.2019

1) Opiszcie przeprowadzone działania. [W załączniku do opisu zamieśćcie zdjęcia i inne materiały pokazujące proces i efekty Waszych działań.]

W II semestrze roku szkolnego przyszedł czas na realizację zadań skupiających się na działaniach solidarnościowych, z naciskiem na wielopokoleniowość, wymianę doświadczeń, nawiązywanie dobrych relacji.

Nasze działania zostały podzielone na dwa etapy.

- Wizyta w Klubie Seniora

Przygotowania rozpoczęły się od wykonania samodzielnie przez uczniów drobnych upominków. Następnie przyszedł czas na dobór repertuaru i stworzenie scenariusza montażu słowno- muzycznego. Uczniowie zdecydowali się zaangażować chór szkolny, który ich wspierał w tym przedsięwzięciu.

Spotkanie okazało się bardzo udane. Członkowie Klubu nie kryli wzruszenia, chętnie włączali się do wspólnego śpiewania. Po występach był czas na wspólny poczęstunek oraz rozmowy.

- Wizyta Klubu Seniora w naszej szkole

Drugi etap działań był bardziej złożony i wymagał jeszcze lepszej logistyki. Ponieważ wielu członków jest już w podeszłym wielu i schorowanych, miejsce i czas również nie pozostawały bez znaczenia. Zdecydowaliśmy się na świetlicę szkolną, znajdującą się na parterze.

Uczniowie byli zaangażowani na każdym etapie tego zadania. 

Jedna grupa była odpowiedzialna za sprawy logistyczne: ustawienie stolików i krzeseł, dekorację stołu, zadbanie o zastawę stołową itp. Druga grupa uczniów przygotowywała część artystyczną. Uczniowie zdecydowali się na repertuar z własnej młodości, jak i na hity z młodości naszych gości.

Trzecia grupa uczniów uczestniczyła w samym spotkaniu. Każdy członek Klubu posiadał swojego opiekuna i towarzysza spotkania. Uczniowe dbali o samopoczucie gości, częstowali ciastem, herbatą, zabawiali rozmową. 

Po części artystycznej oraz poczęstunku przyszedł czas na warsztaty plastyczne. Uczniowie oraz seniorzy w swoich stałych parach wykonywali wspólnie szklane lampiony, dekorowane muszelkami i morskim piaskiem. Był też czas na zabawę i wspolne, zabawne fotogramie. Dla zainteresowanych uczniowie obrabiali zdjęcia w programie graficznym, wstawiając wybrane przez gości grafiki i elementy. 

2) Napiszcie, czy napotkaliście jakieś trudności, co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście? Jak sprawdzaliście opinię odbiorców w toku realizacji działań i jak na nie reagowaliście?

W związku z trwającą w naszej szkole trzy tygodnie akcją strajkową nie zrealizowaliśmy wszystkich zaplanowanych działań. Nie nawiązaliśmy współpracy z Uniwerytetem Trzeciego Wieku. W związku z tym kiermasz z wykonanymi przez uczniów pracami nie odbył się. Zostawiamy to zadanie na kolejny rok szkolny. 

Jeśli chodzi o opinię odbiorców naszych podjętych działań, badaliśmy ją na bieżąco. Już podczas pierwszego spotkania członkowie Klubu wypowiadali się z wielkim wzruszeniem na temat podejmowanych przez szkołę działań związanych z współpracą wielopokoleniową, uwrażliwianiem uczniów na ludzi starszych, często chorych i samotnych. 

 

3) Jak sprawdziliście powodzenie Waszych działań? W jaki sposób Wasze działania pozwoliły zrealizować cel dla szkoły? Odnieście się do rezultatów określonych w III etapie.

Podczas pierwszego spotkania słuchaliśmy wypowiedzi naszych gospodarzy, a także spostrzeżeń uczniów, którzy w działanie się zaangażowali. 

Podczas wizyty Klubu Seniora wykorzystaliśmy technikę " Dłoni". Każda z par ( uczeń+ gość) mieli za zadanie wypisać na zakończenie 5, według nich, najistotniejszych rzeczy ze spotkania. 

Odpowiedzi były bardzo różne, ale większość doceniła życzliwą atmosferę, zaangażowanie młodzieży, integrację, dobrą zabawę, pyszny poczęstunek, wspólny śpiew, upominki, które można było ze sobą zabrać. 

4) Wypiszcie najważniejsze wnioski i rekomendacje dla szkoły.

Na pewno warto podejmować tego typu inicjatywy.

Dotychczasowe działania charytatywne naszych uczniów ograniczały się w większości do zbiórek zabawek, sprzedaży ciast czy pierników. Wychodziliśmy też do szpitala na wspólne czytanie.

Dotąd uczniowie nie byli angażowani w takie akcje, gdzie na każdym etapie mogli decydować o realizacji działań, ale również aktywnie w nich uczestniczyć. 

Współpracę z Klubem Seniora będziemy kontynuwać w kolejnych latach. Nasze dzieci już nawiązały przyjaźnie z przyszywanymi babciami. 

Chcemy, aby były to spotkania cykliczne, o różnorodnej tematyce.