Opis IV etapu realizacji programu. Nasz czas na działanie. Realizujemy w nim nasze pomysły i wprowadzamy zaplanowane zmiany. (Etap IV)


 • Kategoria:

  Dobre relacje

 • Dodano:

  26.06.2019

1) Opiszcie przeprowadzone działania. [W załączniku do opisu zamieśćcie zdjęcia i inne materiały pokazujące proces i efekty Waszych działań.]

W opisie IV etapu realizacji programu, gdzie nastąpił czas na działanie. Realizowaliśmy w nim nasze pomysły i wprowadzaliśmy zaplanowane zmiany w życie szkolne. Na bieżąco sprawdzaliśmy czy działania przynoszą odpowiednie efekty, podobają się ich odbiorcom, są odpowiednio prowadzone i w konsekwencji czy prowadzą do realizacji celu dla szkoły. Jesteśmy otwarci na modyfikacje i udoskonalanie wprowadzonych rozwiązań.

Cel dla naszej szkoły:

Szkoła Podstawowa Nr 74 im. Prymasa Tysiąclecia we Wrocławiu zachęca do współpracy, zarówno poprzez wykorzystanie narzędzi on-line (praca w chmurze, e-dziennik, platforma edukacyjna, forum internetowe itp.), jak i bezpośrednio. Sięga po nowe metody wspierające empatię i wczuwanie się w potrzeby innych – np. design thinking – i uczy nauczycieli i uczniów wykorzystania tych metod. W celu pogłębiania DOBRYCH RELACJI.

Kurs na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej "Koncentracja"

https://szkolazklasa20.pl/media/document_attachments/Zrzut_ekranu_2019-07-04_o_19.29.43.png

https://szkolazklasa20.pl/media/document_attachments/Zrzut_ekranu_2019-07-04_o_19.30.35.png

https://szkolazklasa20.pl/media/document_attachments/Zrzut_ekranu_2019-07-04_o_19.32.42.png

https://szkolazklasa20.pl/media/document_attachments/Zrzut_ekranu_2019-07-04_o_19.33.03.png

https://szkolazklasa20.pl/media/document_attachments/Zrzut_ekranu_2019-07-04_o_19.33.51.png

Test "Ja i moja Koncentracja"

https://szkolazklasa20.pl/media/document_attachments/Zrzut_ekranu_2019-07-04_o_19.32.01.png

Kod QR do testu "Ja i moja Koncentracja"

https://szkolazklasa20.pl/media/document_attachments/Test_22Ja_i_moja_koncentracja22.png

Test "Ja i moja koncentracja" na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej utworzony w Forms Office 365
 
 
Podsumowanie testu "Ja i moja koncentracja"
 
 
Test "Ja i moja Koncentracja" wyniki
 
 
 
Test "Ja i moja koncentracja" na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej utworzony w Forms Office 365
 
1.Jestem nadpobudliwy, nadmiernie impulsywny i nerwowy. Nie umiem długo usiedzieć spokojnie, krótko skupiam się na jednym zadaniu.
(1 punkt)
 
 
2.Szybko, pobieżnie, niedbale wykonuję zadania, nieuważnie czytam polecenia. Często udzielam błędnych lub niekompletnych odpowiedzi, pomijam ważne aspekty zadań.
(1 punkt)
 
 
3.Mam słabą motywację do wysiłku, często przerywam pracę, nie kończę rozpoczętych czynności albo wykonuję tylko część zadań, nie poświęcając im należytej uwagi. Szybko się męczę i zniechęcam.
(1 punkt)
 
 
4.Nie dbam o porządek, mam wszystko w nieładzie.
(1 punkt)
 
 
5.Nierzadko ogarniają mnie różne myśli, które zaprzątają mi głowę. Często się zamyślam, przez co sprawiam wrażenie, że nie słucham, co się do mnie mówi.
(1 punkt)
 
 
6.Gdy coś piszę, popełniam wiele błędów merytorycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych.
(1 punkt)
 
 
7.Zapominam o ważnych sprawach, zdarza mi się nie wykonać zleconych zadań w terminie, często nie wywiązuję się z obowiązków.
(1 punkt)
 
 
8.Mam nieharmonijne tempo pracy - od nadmiernie szybkiego do zbyt wolnego.
(1 punkt)
 
 
9.Mam obniżoną samoocenę: przed rozpoczęciem zadania jestem przekonany, że znowu coś mi nie wyjdzie.
(1 punkt)
 
 
10.Mam bardzo powolne tempo pracy, nie nadążam.
(1 punkt)
 
 
11.Mam bardzo szybkie tempo pracy, przez co popełniam błędy.
(1 punkt)
 
 
12.Z trudem odnajduję się w sytuacji zadaniowej.
(1 punkt)
 
 
13.Narzekam na złe samopoczucie, bóle głowy, brak siły itp.
(1 punkt)
 
 
14.Mam kłopoty w relacjach z innymi, zwłaszcza w trakcie pracy grupowej.
(1 punkt)
 
 
15.Często robię kilka rzeczy jednocześnie, przez co zadania są niedokończone lub niedokładnie wykonane.
(1 punkt)
 
 
16.Mam trudności z odrabianiem zadań domowych i realizacją projektów. Często wykonuję je źle lub nie do końca bądź nie robię nic.
(1 punkt)
 
 
17.Osiągam słabe wyniki w nauce, mam trudności z uczeniem się i zapamiętywaniem.
(1 punkt)
 
 
18.Często nie potrafię się wyciszyć i zrelaksować, mam problemy z zasypianiem albo wybudzam się w nocy.
(1 punkt)

2) Napiszcie, czy napotkaliście jakieś trudności, co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście? Jak sprawdzaliście opinię odbiorców w toku realizacji działań i jak na nie reagowaliście?

Cel dla naszej szkoły:

Szkoła Podstawowa Nr 74 im. Prymasa Tysiąclecia we Wrocławiu zachęca do współpracy, zarówno poprzez wykorzystanie narzędzi on-line (praca w chmurze, e-dziennik, platforma edukacyjna, forum internetowe itp.), jak i bezpośrednio. Sięga po nowe metody wspierające empatię i wczuwanie się w potrzeby innych – np. design thinking – i uczy nauczycieli i uczniów wykorzystania tych metod. W celu pogłębiania DOBRYCH RELACJI.

Cel dla naszej szkoły realizowaliśmy sprawnie i bez większych perturbacji.

Założyliśmy i zrealizowaliśmy:

 • kursy e-learningowe (wydawaliśmy po uzupełnieniu wydrukowanych wniosków loginy i hasła dla uczniów i nauczycieli)
 • przeprowadziliśmy Rady Szkoleniowe (nowe metody wspierające empatię i wczuwanie się w potrzeby innych)
 • pogłębialiśmy DOBRE RELACJE (angażowaliśmy jak największą liczbę osób w celu pogłębienia DOBRYCH RELACJI)

Opinie odbiorców sprawdzaliśmy poprzez wspólne działania w codziennej rzeczywistości szkolnej.

Na każdym kroku dało się odczuć pozytywne skutki zamierzonych działań.

I o to nam chodziło. Co stworzyliśmy to mamy.

Cel dla szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 74 im. Prymasa Tysiąclecia we Wrocławiu zachęca do współpracy, zarówno poprzez wykorzystanie narzędzi on-line (praca w chmurze, e-dziennik, platforma edukacyjna, forum internetowe itp.), jak i bezpośrednio. Sięga po nowe metody wspierające empatię i wczuwanie się w potrzeby innych – np. design thinking – i uczy nauczycieli i uczniów wykorzystania tych metod. W celu pogłębiania DOBRYCH RELACJI. 

Wybrana propozycja realizacji celu: Tworzenie kursów e-learningowych zachęcających do współpracy na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 74 im. Prymasa Tysiąclecia we Wrocławiu. DOBRE RELACJE na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej i Office 365. Sięganie po nowe metody wspierające empatię i wczuwanie się w potrzeby innych – np. design thinking – i nauczenie nauczycieli i uczniów wykorzystania tych metod. W celu pogłębiania DOBRYCH RELACJI.

Główne działania zaplanowane
w programie

Zadania do wykonania
w ramach danego działania

Termin realizacji zadania (od do)

Osoba odpowiedzialna
za zadanie

 • kursy e-learningowe
 • loginy i hasła dla uczniów i nauczycieli

od marca 2019 do maja 2019

Cały zespół

 • Rady Szkoleniowe
 • nowe metody wspierające empatię i wczuwanie się w potrzeby innych

od marca 2019 do maja 2019

Cały zespół

 • pogłębiane DOBRYCH RELACJI
 • angażowanie jak największej liczby osób w celu  pogłębienia DOBRYCH RELACJI

od marca 2019 do maja 2019

Cały zespół

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Jak sprawdziliście powodzenie Waszych działań? W jaki sposób Wasze działania pozwoliły zrealizować cel dla szkoły? Odnieście się do rezultatów określonych w III etapie.

1. Tworzenie kursów e-learningowych zachęcających do współpracy na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 74 im. Prymasa Tysiąclecia we Wrocławiu. DOBRE RELACJE na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej i Office 365.

 • kursy e-learningowe np.: KONCENTRACJA, 
 • Ankieta "Ja i moja koncentracja",
 • DOBRE RELACJE na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej i Office 365.

Jak najbardziej uwzględniliśmy wnioski z analizy zasobów i badania potrzeb. 

Zmiany były współtworzone przez uczniów, następuje szerokie angażowanie społeczności szkolnej, wprowadzane do szkoły nowe rozwiązania są trwałe (na lata).

4) Wypiszcie najważniejsze wnioski i rekomendacje dla szkoły.

Najważniejszymi wnioskami dla nas jest to, iż nasz cel w obszarze Dobre relacje chcielibyśmy realizować w kolejnym roku szkolnym 2019/2020, w kolejnej edycji Szkoły z Klasą 2.0

Wprowadzana zmiana jest współtworzona przez uczniów, społeczność szkolna jest angażowana w szerokiej skali, wprowadzane są do szkoły nowe rozwiązania, zmiana w szkole ma charakter trwały (na lata).

Będziemy w dalszym ciągu pracować nad Dobrymi realcjami w Szkole Podstawowej Nr 74 im. Prymasa Tysiąclecia we Wrocławiu. Absolutnie warto!

Wspaniałe jest to, iż nasi uczniowie świadomie dookreślają nasze wspólne wzajemne potrzeby komunikacyjne w Dobrych relacjach.

Rekomendacje dla szkoły to kontynuacja działań w ramach obszaru Dobre relacje w kolejnej edycji Szkoły z Klasą 2.0 roku szkolnego 2019/2020.