Bezpieczeństwo i zaufanie (Etap IV)


  • Kategoria:

    Bezpieczeństwo i zaufanie

  • Dodano:

    15.07.2019

1) Opiszcie przeprowadzone działania. [W załączniku do opisu zamieśćcie zdjęcia i inne materiały pokazujące proces i efekty Waszych działań.]

Zrealizowane wydarzenia/ działania szkoły dotyczące wybranego tematu:

 

WYDARZENIE

OPIS

Żyj i działaj bezpiecznie

Zajęcia z podstaw bezpieczeństwa własnego; zasady pierwszej pomocy; zachowanie w sytuacjach trudnych oraz bezpieczeństwo przy czynnościach codziennych; plakaty informacyjne

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

Dyskusja z młodzieżą; ulotki informacyjne; plakat

„BohaterON - włącz historię”

Upamiętnienie i uhonorowanie żyjących bohaterów Powstania Warszawskiego poprzez wysyłanie im symbolicznej kartki pocztowej

Dzień pierwszaka

Rywalizacja 5 drużyn, konkurencje: Quiz wiedzy o ZSRCKU, rozpoznanie różnego rodzaju pasz, ułożenie nakrycia stołu do obiadu, ułożenia drzewa genealogicznego koni z przyszkolnej stajni „Kopytko” oraz pokonanie sportowego toru przeszkód

Spotkanie prewencyjne z policją

Odpowiedzialność nieletnich; spożywanie alkoholu, narkotyków, dopalaczy; cyberprzemoc

Badamy-zapobiegamy

Profilaktyka raka piersi; spotkanie informacyjne; ulotki; przypinanie różowych wstążeczek na znak solidarności w walce z nowotworem

Czy jesteś bezpieczny w sieci?

spotkanie dla klas pierwszych, pogadanka

"Zanim kupię psa"

wykład – jak odpowiedzialnie przygotować się do opieki nad psem

Skrzydlate spotkanie

spotkanie z Panią Prezes Fundacji Skrzydlaty pies; prelekcja dot. wolontariatu; zbiórka koców, karmy dla zwierząt

Europejski Tydzień Redukcji Odpadów

Promowanie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz właściwego postępowania z już wytworzonymi odpadami; powstania kącika segregacji "cilluj i segreguj"; gazetki informacyjne

Dni Zdrowia

m.in. "Dzień Marchewki", "Czerwony dzień zdrowia" – rozdawanie owoców i warzyw

Akcja "Narkotyk śmierci dotyk"

Projekcja filmu "Requiem dla snu"+ pogadanka, plakaty – przeciwdziałanie narkomanii oraz spożywaniu substancji psychoaktywnych

Andrzejkowe karaoke

Integracja i dobra zabawa

Spotkanie uczniów z misjonarzem ks. Rafałem Cyfką

Temat: Prześladowanie chrześcijan

Światowy Dzień Walki z AIDS

Akcja profilaktyczna pod hasłem: "Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test"; spotkanie edukacyjne+dyskusja; plakaty, ulotki

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Przygotowanie słodkości dla podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowych; plakat "Każdy inny – wszyscy równi"; spotkanie z podopiecznymi

Mikołaj w internacie

 

Wydarzenie profilaktyczne "Przepis na sukces"

Świadectwo życia 2 osób zmagających się z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków – rapera Anatoma (Jakub Nowak) oraz podróżnika Bartłomieja Krakowiaka oraz ich przepis na sukces i wygraną z uzależnieniem; koncert

Spotkanie z wolontariuszem misyjnym Piotrem Stopą

Opowieści o Kenii

Zajęcia z klasami w szkole

13.12.2018 – Doskonalenie umiejętności z zakresu współpracy w grupie i komunikacji interpersonalnej

18.12.2018 – Wzmacnianie poczucia własnej wartości

26.02.2019 – Sposoby radzenia sobie ze stresem

28.02.2019 – Metody efektywnego uczenia się

Szkolenia dla uczniów dotyczące rozwoju osobistego

Tematy szkoleń:
1. Od marzyciela do człowieka sukcesu, czyli sztuka planowania i stawiania celów
2. Techniki szybkiego czytania
3. Radzenie sobie ze stresem
4. Zarządzanie sobą w czasie
5. Autoprezentacja
6. Sztuka kochania, czyli jak pokochać samą siebie
7. Gry na budowanie zespołu

Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci

Projekt realizowany przez Fundację Nowoczesna Polska

Niepodległa Wigilia 2018

Wigilia upamiętniająca stulecie odzyskania niepodległości

Pomoc w organizacji Wigilii dla osób bezdomnych i samotnych

Zajęcia nt. bezdomności; dekoracja stołów na Wigilię organizowaną przez Caritas i Kuchnię św. Brata Alberta; przygotowywanie stroików, kartek z życzeniami świątecznymi

Dzień Ochrony Danych Osobowych

Akcja informacyjna – ochrona prywatności, kształtowanie świadomych postaw

Obchody Tygodnia Dobrego Słowa

Spotkanie w ramach przeciwdziałania mowie nienawiści; propagowanie tolerancji

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w Internacie

Spotkanie w internacie – różnice znaczeniowe pomiędzy j. polskim a j. ukraińskim – okazja do integracji uczniów

Dzień Walki z Depresją

Akcja informacyjna

Ubieraj się stosownie – zajęcia plastyczne

Dress code w różnych sytuacjach/miejscach

Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową

Spotkanie w internacie, dyskusja

Tydzień bezpiecznego internetu

Zajęcia profilaktyczne dot. uzależnienia od internetu: filmik, dyskusja; ankieta sprawdzająca stopień ryzyka uzależnienia; gazetki, plakaty informacyjne „Bądź bezpieczny w sieci”

Ogólnopolski Dzień Trzeźwości – „Nie piję, bo NIE”

Propagowanie asertywności wobec picia alkoholu; akcja informacyjna – plakaty/ulotki

Trening relaksacyjny Jacobsona

Spotkania w ramach walki ze stresem (również egzaminacyjnym – przed maturą) i natłokiem negatywnych myśli

BARDZIEJ nie znaczy gorzej -
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Spotkanie – pogadanka w internacie, akcja informacyjna w szkole

Godzina dla Ziemi w internacie

Czas spędzony we wspólnym gronie, bez komórek, laptopów, załączonych lamp, bez urządzeń pobierających prąd; okazja do dyskusji i refleksji nad zachodzącymi zmianami klimatu oraz nad tym jak można osobiście zaangażować się w ochronę środowiska

Spotkanie „Asertywność – czyli sztuka odmawiania”

Pogadanka, warsztaty

V Rajd konny trasą ucieczki rtm. Witolda Pileckiego z Auschwitz

Rajd miał aspekt historyczny, patriotyczny, ale również pedagogiczny. Podczas dwudniowego rajdu uczniowie spędzili kilka godzin w siodle, opiekowali się końmi w dzień, a czuwali nad bezpieczeństwem koni w nocy pełniąc warty

Zainstalowanie monitoringu w internacie

 

Wybierz życie – profilaktyka raka szyjki macicy

Plakat, ulotki informacyjne (czynniki ryzyka raka szyjki macicy, zakażenie wirusem HPV, badanie cytologiczne)

Niebieska linia – akcja przeciw przemocy w rodzinie

Dyskusja o przemocy w rodzinie; rysowanie na powiekach niebieskiej linii na znak solidarności z ofiarami oraz propagowanie telefonicznej Niebieskiej Linii

Prelekcja Policji

Dla klas I i II nt. odpowiedzialności osób nieletnich oraz cyberprzemocy, bezpieczeństwa w sieci

 

 

2) Napiszcie, czy napotkaliście jakieś trudności, co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście? Jak sprawdzaliście opinię odbiorców w toku realizacji działań i jak na nie reagowaliście?

Największą trudnością było zaangażowanie całej (tak jak planowaliśmy pierwotnie) społeczności szkolnej. W dużej mierze to się udało, jednak ze względu na mnogość podjętych działań oraz ambitną ilość młodzieży, którą chcieliśmy zaangażować w ich realizację, nie wszystko poszło zgodnie z planem. Były okresy w pracy szkoły (jak: miesięczne praktyki, strajk, okres międzyświąteczny), gdzie znaczna część młodzieży nie była obecna. Stąd i nasze działania nie docierały do wszystkch.

Poza tym przeprowadzone działania przyniosły spodziewane rezultaty. Wnioski takie wyciągnęliśmy po przeprowadzonej ankiecie ewaluacyjnej oraz przeprowadzonych zajęciach z Gadającą Ścianą wśród uczniów klas I i II.

 

3) Jak sprawdziliście powodzenie Waszych działań? W jaki sposób Wasze działania pozwoliły zrealizować cel dla szkoły? Odnieście się do rezultatów określonych w III etapie.

Powodzenie naszych działań upatrujemy najbardziej w wiedzy i informacji jaką dysponują nasi uczniowie pod koniec roku szkolnego. Na zajęciach wychowawczych były przeprowadzone rozmowy sprawdzające wiedzę z zakresu bezpieczeństwa przedstawianą na zajęciach. Uczniowie oprócz wiedzy z bezpieczeństwa prezentowali również większą postawę zaufania do pracowników szkoły.

Nasze działania zrealizowały cel szkoły przez faktyczne zwiększenie świadomości młodzieży nt. bezpieczeństwa własnego, bezpieczeństwa w sieci, zbudowania większego zaufania do nauczycieli i pracowników szkoły. Informacje takie uzyskaliśmy w badaniach ewaliacyjnych j.w.

4) Wypiszcie najważniejsze wnioski i rekomendacje dla szkoły.

Najważniejszym wnioskiem dla nas po tegorocznej edycji jest konieczność kontynuacji prowadzonych działań tegorocznych.

W związku z licznym naborem (podwójnym rocznikiem) w nadchodzącym roku szkolnym tym bardziej będziemy kładli nacisk na edukację młodzieży w zakresie bezpieczeństwa, zarówno internetowego jak i komunikacyjnego (część młodzieży porusza się środkami komunikacji miejskiej) czy własnego (odpowiednie zabezpieczenie sprzętu elektronicznego, pieniędzy etc.), jak zachować się w sytuacji zagrażającej mnie samemu, gdzie i komu zgłosić zagrożenie.