PODSUMOWANIE (Etap IV)

Dobra praktyka

 • Kategoria:

  Otwartość

 • Dodano:

  06.06.2019

1) Opiszcie przeprowadzone działania. [W załączniku do opisu zamieśćcie zdjęcia i inne materiały pokazujące proces i efekty Waszych działań.]

1. przeprowadzenie warsztatów dla uczniów klas I-VIII na temat funkcjonowania osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

W dniach 9-24 maja pani Renata Niewiadomska i pani Iwona Adamczyck-Olech przeprowadziły zabawy warsztatowe mające na celu umożliwienie doświadczenia jak postrzegają rzeczywistość osoby z autyzmem oraz umożliwienie uczniom doświadczenia nadwrażliwych lub niewrażliwych zmysłów dotyku, słuchu, wzroku. Warsztaty rozpoczęły się od nawlekania przez uczniów igły. Utrudnieniem były założone rękawiczki. Niektórzy uczniowie bardzo szybko się poddali, inni próbowali do skutku. Kto nawlekł igłę próbował zszyć kawałki tkanin. Uczniowie różnie reagowali na niepowodzenia – jedno byli zrezygnowani, inni się złościli, jeszcze inni dopingowali innych. Kolejnymi zadaniami była gra w pin-ponga i odbijanie piłki do siebie. Podczas tych działań uczniowie mieli nałożone okulary z „przeszkadzaczami” – karteczka, sznurek, które miały dodatkowo rozpraszać i ograniczać pole widzenia oraz skupienie. Ostatnim ćwiczeniem warsztatowym było odczytanie przez wybranych uczniów fragmentów opowiadań. W czasie ich czytania – inni uczniowie mieli za zadanie im przeszkadzać jak najgłośniej potrafią. Wszystkie ćwiczenia miały na celu ukazania konkretnych przykładów odbierania bodźców funkcjonowania uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera. W trakcie każdego ćwiczenia uczniowie zapisywali na kartonach swoje emocje, które towarzyszyły im podczas wykonywania zadań.

Uczniowie wykonali gazetki z zapisanych kartonów, które były udostępnione na korytarzu szkolnym. Oczywiście przeprowadzenie takich warsztatów zakładało wiele przygotowań – podział na grupy, zgromadzenie i opracowanie potrzebnych materiałów, ustalenie harmonogramu. Warsztaty zakończone były ewaluacją metodą walizki i kosza (forma uproszczona – uczniowie otrzymali kolorowe kartki z napisami; uczniowie klas VI-VIII), metodą kuponu ewaluacyjnego (klasy IV-V). W klasach I-III zastosowano podczas zajęć arkusz obserwacji. Zajęcia obserwowała i opisała pani Anna Piwowar.

 

2. projekcja filmu "Cudowny chłopak" dla uczniów klas I-VIII i warsztaty na temat filmu

W dniach 6-10 czerwca odbyła się projekcja filmu „Cudowny chłopak”. Uczniowie w różnych grupach wiekowych (klasy I-III, IV-V oraz VI-VIII) najpierw obejrzeli film, a potem opisywali uczucia chłopca ze zdeformowana twarz oraz odpowiadali na pytanie, dlaczego był traktowany źle przez innych? Projekcja filmu, przygotowanie sal, podział na grupy oraz materiały na warsztaty, scenka zostały przygotowane przez panią Annę Piwowar oraz wybranych uczniów. W klasach IV-VIII zostały odegrane wcześniej przygotowane scenki – funkcjonowanie uczniów inaczej wyglądających w szkole (uczeń z rudymi włosami, uczeń z pryszczami na twarzy, uczeń z odstającymi uszami, uczeń otyły) w celu ukazania, że bohater filmu to jest symbol tych wszystkich osób, które są wyśmiewane z powodu wyglądu.

 

3. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia została przeprowadzona akcja„Na niebiesko dla autyzmu”. Bardzo wielu przedszkolaków i uczniów naszej szkoły ubrało się na niebiesko, by solidaryzować się z osobami z autyzmem i Zespołem Aspergera. Akcja odbywała się pod patronatem Samorządu Uczniowskiego i jego opiekunki – pani Moniki Dąbrowskiej-Kuzioły. Sam dzień 2 kwietnia został poprzedzony wielogodzinnymi przygotowaniami uczniowie opracowali ogłoszenia i przygotowali plakaty zachęcające do udziału w akcji. Członkowie SU dodatkowo kilkukrotnie przypominali w salach lekcyjnych termin akcji i jej cel. Pani Monika poprowadziła zajęcia plastyczne dla chętnych uczniów, podczas których powstał plakat „Na niebiesko dla autyzmu”. 2 kwietnia zostało przeprowadzone spotkanie dla uczniów o tym, co to jest autyzm i Zespół Aspergera, a także wykonano pamiątkowe zdjęcia osób ubranych na niebiesko.

 

4. Dzień Osób z Zespołem Downa „Załóż kolorowe skarpetki na Światowy Dzień Zespołu Downa”

21 marca odbyła się akcja z okazji Dnia Osób z Zespołem Downa, której organizatorem był Samorząd Uczniowski wraz z opiekunką – panią Moniką Dąbrowską-Kuzioła. Celem akcji było zwrócenie uwagi na to, że osoby z zespołem Downa są wśród nas, mają takie same potrzeby, marzenia, plany jak my. Uczniowie przygotowali ogłoszenia o akcji do zawieszenia w szkole oraz prezentowali w poszczególnych salach najważniejsze informacje o akcji. 21 marca 2019 roku bardzo wielu przedszkolaków i uczniów założyło na zajęcia kolorowe skarpetki bądź skarpetki nie do pary. Została także przygotowana i udostępniona na korytarzu szkolnym gazetka o osobach z Zespołem Downa.

 

5. wykonanie gazetki o autyzmie

W kwietniu i w maju zostały przygotowane gazetki na temat autyzmu i osób z zespołem Aspergera. W kwietniu uczniowie pod kierunkiem pani Moniki Dąbrowskiej-Kuzoły przygotowali informacje na temat autyzmu i Zespołu Aspergera i zaprezentowali je na gazetce. natomiast w maju uczennice pod kierunkiem pani Renaty Niewiadomskiej przygotowały gazetkę, na której zostały zaprezentowane wyniki pracy na warsztatach o autyzmie. Obie gazetki zostały udostępnione na korytarzu szkolnym całej społeczności szkolnej.

 

6. przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli o autyzmie

13 maja pani Renata Niewiadomska przeprowadziła szkolenie rady pedagogicznej „Autyzm – objawy i perspektywy”.

Tematyka szkolenia:

definicja autyzmu

teorie na temat przyczyn autyzmu

charakterystyczne cechy zachowania osób z autyzmem

ćwiczenia warsztatowe

metody pracy z uczniami autystycznymi

Szkolenie zostało zakończone ewaluacją metodą „walizka i kosz”, która została przygotowana przez panią Annę Piwowar.

 

7. przeprowadzenie szkolenia dla rodziców o autyzmie, dysleksji, zaburzeń uwagi, zaburzeń sensorycznych

29 maja pani Iwona Adamczyk-Olech przeprowadziła dla wszystkich rodziców w szkole szkolenie o autyzmie, dysleksji, zaburzeniach uwagi i zaburzeniach sensorycznych.

Tematyka szkolenia:

omówienie zachowania dzieci  - co może zaniepokoić?

przedstawienie sposobów pracy rodzica z dzieckiem w domu

omówienie wpływu atmosfery emocjonalnej w domu na funkcjonowanie dziecka w szkole i jego problemy z nauką

 

8. Dni Kultury dla wszystkich uczniów i rodziców

W dniach 13-14 czerwca zostały przeprowadzone pod kierunkiem pani Elżbiety Pyc oraz pani Pauliny Skiby, Dni Kultury, których celem było poznawanie kultury krajów hiszpańskich i anglojęzycznych. Odbyły się one w formie targów stoisk. Uczniowie wraz z rodzicami (podzieleni na grupy zajmujące się poszczególnymi krajami) przygotowywali plakaty oraz jedzenie typowe dla przydzielonego kraju. Było to zadanie zaplanowane na kwiecień, które już nawet wyrzuciliśmy z naszego planu, bo nie sądziliśmy że uda nam się je zrealizować (w związku ze strajkiem).

 

2) Napiszcie, czy napotkaliście jakieś trudności, co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście? Jak sprawdzaliście opinię odbiorców w toku realizacji działań i jak na nie reagowaliście?

Napotkane trudności:

 1. przełożenie zebrania z rodzicami na wcześniejszy termin oraz zmiana nauczyciela prowadzącego – nauczyciel, który przygotował szkolenie i miał je przeprowadzić rozchorował się, w jego zastępstwie szkolenie zostało poprowadzone przez innego nauczyciela, a do tego jeszcze zebranie z rodzicami z 3 czerwca zostało przełożone na 29 maja (w związku z planowanym wcześniejszym zakończeniem roku szkolnego, co zostało ogłoszone przez pana premiera Morawieckiego), konsekwencją tych dwóch składowych było słabsze przygotowanie prowadzącego, co było niezależne od niego
 2. strajki – przesunięcie planowanych działań w czasie, np. Dni Kultury z kwietnia zostały przeniesione na czerwiec
 3. trudności w ustaleniu dogodnych terminów projekcji filmu „Cudowny chłopak” dla poszczególnych grup – klasy I-III, IV-V oraz VI-VIII oraz warsztatów na temat funkcjonowania osób z autyzmem i Zespołem Aspergera wynikające z różnych planów lekcji, wydarzeń klasowych (obchody Dnia Mamy, Dnia Rodziny, wycieczki, inne wydarzenia szkolne)
 4. trudności w zaangażowaniu rodziców – rodzice angażują się mniej chętnie niż uczniowie, może to wynika z braku odwagi i chęci podejmowania wyzwań lub też po prostu niemożności (np. mała liczba dni urlopu w pracy); inną trudnością było to, że nie udało nam się nakłonić rodziców dziecka z zespołem Aspergera do opowiedzenia innym rodzicom o tym, jak wygląda funkcjonowanie takiego dziecka na co dzień, a wydaje się nam, że takie szkolenie byłoby najcenniejsze
 5. niechęć rodziców i uczniów do wypełniania kuponów ewaluacyjnych, ankiet i innych metod diagnozowania potrzeb i ewaluacji (uczniowie marudzili, a rodzice pytali „czy muszę?”, „czy trzeba”, choć to naprawdę wiele czasu nie zajmowało

Oczywiście niepowodzenia mniejsze lub większe czy nagłe zmiany się zdarzały - jeżeli coś nie wychodziło nam w trakcjie realizacji poszczególnych zadań, np. podczas warsztaów z szycia w rękawicach wiele dzieciaków nie przyniosło potrzebnych przyborów, to już na warsztaty z następna grupą przynosilysmy zestawy rezerwowe. A więc zapobiegałyśmy napotkanym trudnościom przy realizacji kolejnych etapów. Konieczne było też wprowadzanie nagłych zmian, np. zmaian terminu warsztaów czy projekcji filmu albo zwolnienie lekarskie nauczyciela - wówczas szybko spotykałyśmy się w ramach zespołu (albo kontaktowałyśmy się telefonicznie) i ustalałyśmy zmiany, o których powiadamiałyśmy dyrekcję, a także dzieci i rodziców za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Mamy to szczęście, że zarówno dzieci, jak i rodzice systematyczne korzystają z dziennika elektronicznego, dlatego nie było większych problemów z poinformowaniem o zmianach w planie pracy (dotyczyło to zwłaszcza młodszych dzieci szkolnych). Zwolnienei lekarskie jednej z pań, która miała poprowadzić szkolenie dla rodziców było chyba dla nas najtrudniejszym momentem - zmianą, ponieważ nie tak łatwo było nam namówić drugą panią specjalistkę (po studiach z pracy z uczniem autystycznym i Zespołem Aspergera). Przecież nie każdy jest w stanie występić przed liczna grupą dorosłych osób. Miałyśmy bardzo mało czasu i tylko dwa dni, ale udało się, choć do ostatniej chwili koleżanka trzymała nas w niepewności.

Podsumowując - nasze reakcje na nagłe zmiany i niepowodzenia to:

bieżące dostosowywanie przebiegu poszczególnych zadań do zmieniającej się sytuacji (np. zmaiana kolejności ćwiczeń warsztatowych spowodowana dołączeniem klasy w poźniejszym czasie, co byłospowodowane koniecznością przygotowania upominów dla rodziców na Dzień Rodziny),

przygotowywanie planów awaryjnych (np. w razie komplikacji przy uruchomeniu sprzętu potrezebnego do projekcji filmu, miałyśmy zarezerwowaną inną salę ze sprzętem multimedialnym),

informowanie o zmianach dyrektora szkoły, uczniów i rodziców,

spotakania zespołu i wprowadzanie zmian do planu (burza mózgów),

wzajemne motywowanie i zachęcanie do dalszej pracy (byla myśl, żeby już odpuścić Dni Różnorodności Kultur), ale dzięki wznajemnej motywacji, udało się i wyszło naprawdę super (dołączyłam kilka zdjęć).

Jeśli chodzi o sprwadzanie opinii odbiorców to zazwyczaj były to obserwacje pracy uczniów, ich zaangażowania w przebieg danego wydarzenia, a także rozmowy z nimi - jeżeli uczniowie mówią, że coś jest super i czy za rok też dane wydarzenie się odbędzie, to dla nas jest to sygnał, że było warto. Przy kilky zadaniach zastosowaliśmy też emotikony i one też świetnie pokazywały opinie odbiorców. Dobrym pomysłem na poznanie opinii odbiorcow była też moetoda walizki i kosza - jasno było widać, co się podobało, a co nie spełniło oczekiwań.

3) Jak sprawdziliście powodzenie Waszych działań? W jaki sposób Wasze działania pozwoliły zrealizować cel dla szkoły? Odnieście się do rezultatów określonych w III etapie.

cel szkoły:

nauczyciele, uczniowie, a także rodzice otwierają się na inne narody, mniejszości etniczne i narodowe poprzez poznawanie kultury, obyczajów, a także ich wyjątkowości po to, żeby dostrzegać, szanować, a przede wszystkim zrozumieć tych, którzy są odmienni kulturowo oraz tych, którzy zostali pokrzywdzeni przez los

Wszystkie zakładane rezultaty zostały osiągnięte.

Narzędzia ewaluacyjne:

metoda walizka i kosz (wersja uproszczona oraz tradycyjna)

obserwacja

emotikony

kupon ewaluacyjny

ankieta

 

ODNIESIENIE DO CELU GŁÓWNEGO

DZIAŁANIA DO WYKONANIA

SPODZIEWANE REZULTATY

uczniowie otwierają się na tych, którzy zostali pokrzywdzeni przez los

przeprowadzenie warsztatów dla uczniów klas I-VIII na temat funkcjonowania osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

uczniowie opisują swoje uczucia i emocja, które towarzyszyły im podczas wykonywania działań, mających na celu ukazania, jak funkcjonują osoby z autyzmem i Zespołem Aspergera

uczniowie rozumieją różnice pomiędzy ich funkcjonowaniem a funkcjonowaniem osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

uczniowie otwierają się na tych, którzy zostali pokrzywdzeni przez los

projekcja filmu "Cudowny chłopak" dla uczniów klas I-VIII i warsztaty na temat filmu

uczniowie rozumieją, że ktoś, kto wygląda inaczej może wiele wnieść do naszego życia

uczniowie wiedzą, że ktoś, kto inaczej wygląda, ma takie same potrzeby jak wszyscy

uczniowie będą bardziej tolerancyjni wobec osób, które inaczej wyglądają i zachowują się

nauczyciele i  uczniowie otwierają się na tych, którzy zostali pokrzywdzeni przez los

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

„Na niebiesko dla autyzmu”

uczniowie wykonują materiały o autyzmie promujące akcję

uczniowie wykonują plakat do hasła „Na niebiesko dla autyzmu”

chętni uczniowie solidaryzują się z osobami z autyzmem i Zespołem Aspergera przez ubranie się na niebiesko

nauczyciele i  uczniowie otwierają się na tych, którzy zostali pokrzywdzeni przez los

Dzień Osób z Zespołem Downa  „Załóż kolorowe skarpetki na Światowy Dzień Zespołu Downa”

uczniowie wykonują gazetkę o osobach z Zespołem Downa

chętni uczniowie solidaryzują się z osobami z Zespołem Downa przez założenie kolorowych skarpetek

zwiększenie wiedzy wśród nauczycieli, rodziców i uczniów o Zespole Downa

nauczyciele, uczniowie, a także rodzice otwierają się na tych, którzy zostali pokrzywdzeni przez los

wykonanie gazetki o autyzmie

uczniowie wraz z rodzicami wykonują gazetkę o osobach z autyzmem i Zespołem Aspergera

zwiększenie wiedzy wśród nauczycieli, rodziców i uczniów o osobach z autyzmem i Zespołem Aspergera

nauczyciele otwierają się na tych, którzy zostali pokrzywdzeni przez los

przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli o autyzmie

nauczyciele rozumieją zachowania osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

nauczyciele rozpoznają uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera

nauczyciele potrafią pracować z uczniami z autyzmem i Zespołem Aspergera

rodzice otwierają się na tych, którzy zostali pokrzywdzeni przez los

przeprowadzenie szkolenia dla rodziców o autyzmie, dysleksji, zaburzeń uwagi, zaburzeń sensorycznych

rodzice rozumieją zachowania osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

rodzice rozpoznają uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera

rodzice rozumieją, że ich dzieci mogą w swoim otoczeniu spotkać się z osobami z autyzmem i Zespołem Aspergera

Zadanie, które nie zostało ujęte w planie

nauczyciele, uczniowie, a także rodzice otwierają się na inne narody, mniejszości etniczne i narodowe poprzez poznawanie kultury, obyczajów

Dni Kultury dla wszystkich uczniów i rodziców

uczniowie, rodzice i nauczyciele angażują się w przygotowanie Dni Kultury (kraje anglojęzyczne oraz kraje hiszpańskie)

uczniowie przygotowują plakaty o wybranych krajach

uczniowie poznają tradycje, kulturę, obyczaje o wybranych krajach

rodzice i uczniowie przygotowują tradycyjne dania

społeczność szkolna uczestniczy w degustacji charakterystycznych dla danego kraju potraw

4) Wypiszcie najważniejsze wnioski i rekomendacje dla szkoły.

 1. zaangażowanie większej liczby rodziców, którzy chętnie i czynnie będą wprowadzać zmiany w życie szkoły
 2. coroczne obchodzenie Dnia Osób z Zespołem Downa (21 marca) oraz Światowego Dnia Świadomości Autyzmu (2 kwietnia)
 3. ukazywanie wyjątkowości osób odmiennych kulturowo (ponowne zorganizowanie Dni Kultury nowym roku szkolnym o kolejnych krajach, np. z Ameryki Południowej czy Północnej)
 4. bieżące reagowanie na przejawy wszelkiej dyskryminacji drugiego człowieka