etap IV (Etap IV)


  • Kategoria:

    Bezpieczeństwo i zaufanie

  • Dodano:

    18.06.2019

1) Opiszcie przeprowadzone działania. [W załączniku do opisu zamieśćcie zdjęcia i inne materiały pokazujące proces i efekty Waszych działań.]

Zgodnie z sugestiami społeczności szkolnej (nauczycieli, rodziców , pracowników administracji) do naszej placówki powstały dwa podjazdy dla osób niepełnosprawnych, zabezpieczenia magnetyczne w drzwiach, wideodomofony przy drzwiach wejściowych oraz winda. Sala warsztatowa dla dziewczynek już funkcjonuje, dziewczynki wraz z nauczycielem wybierały fototapetę do sali. Natomiast chłopców jest w trakcie wyposażania i będzie gotowa na przyszły rok szkolny. Po konsultacjach nauczycieli został ustalony rozkład klas oraz poszczególnych pomieszczeń w szkole. Przy wybieraniu klas brali udział również uczniowie, tam gdzie było to możliwe ich sugestie były uwzględnione. Natomiast uczniowie brali czynny udział w porządkowaniu swoich sal oraz wspólnie urządzali świetlicę. Nauczyciele po konsultacjach z dekoratorem wnętrz zaaranżowali strefę relaksu dla dzieci, miękki dywan, poduchy oraz pufy. Po konsultacjach z nauczycielem w-fu został zakupiony sprzęt do sali gimnastycznej, natomiast obecnie jest przygotowywane miejsce na plac zabaw, które powinno być ukończone do przyszłego roku szkolnego. Przed korzystaniem z nowego sprzętu z uczniami zostały ustalone zasady z ich użytkowania . nasze działania zostały również podsumowane na dniu otwarcia naszej placówki. Ponadto, zaczęliśmy już przygotowania do przyszłego roku szkolnego, w którym chcemy kontynuować budowanie bezpieczeństwa i zaufania, dlatego podjęliśmy współpracę z Publiczną Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną i wprowadzonych przez nią warsztatach odnośnie „Bezpieczeństwa w sieci”. W załączniku dołączam zdjęcia oraz fragmenty filmu nakręconego przez naszych uczniów oraz zdjęcia.

2) Napiszcie, czy napotkaliście jakieś trudności, co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście? Jak sprawdzaliście opinię odbiorców w toku realizacji działań i jak na nie reagowaliście?

Naszą największą trudnością było poradzenie sobie z presją czasu oraz finanse. Niestety nie wszystkie nasze działania zostały zrealizowane w planowanym czasie, ale zostały one przełożone lub czas ich realizacji przedłużony (sala warsztatowa chłopców, plac zabaw). Wybraliśmy najważniejsza dla nas działania, które chcieliśmy ukończyć najszybciej. Kolejną trudnością było zaangażowanie rodziców.  Pojedynczy rodzice wykazali się dużym wsparciem podczas naszych prac. Jeden z rodziców pomógł w montażu drzwi, dwoje rodziców podczas dnia otwarcia. Natomiast, pozostali zapytani wyrażali opinię odnoście naszych zmian, głownie pozytywne, ale zdarzały się negatywne- dotyczyły one opóźnień w pracach i oddania poszczególnych sal. Opinie wśród społeczności szklonej kontrolowaliśmy na bieżąco podczas spotkań z rodzicami oraz były one omawiane na Radach Pedagogicznych, natomiast nasi uczniowie w trakcie prac, jeśli byłą taka możliwość odwiedzali nową placówkę.  

 

 

3) Jak sprawdziliście powodzenie Waszych działań? W jaki sposób Wasze działania pozwoliły zrealizować cel dla szkoły? Odnieście się do rezultatów określonych w III etapie.

Efekty naszej pracy oraz innych pracowników zaangażowanych w przygotowania naszej placówki są widoczne i namacalne, ponieważ w tym reku postawiliśmy na bezpieczeństwo pod względem architektonicznym, natomiast pierwsze efekty widoczne są po radości uczniów i zadowoleniu rodziców. Po opiniach rodziców, w szczególności jednej „strzał w 10” postanowiliśmy jako podsumowanie naszych działań i ich ocenę, umieścić na tarczy, na której rodzice oraz dzieci oddawali swoje oceny. Na tarczy przeważały 10 :) Dzieci mają miejsce do zbaw i odpoczynku oraz miejsce do kreatywnych zajęć i rozwijania swoich pasji- szycie, malowanie i inne rękodzieło. Ponadto, placówka jest zabezpieczona przed niepowołanym wejściem oraz możliwością opuszczenia placówki przez uczniów bez wiedzy nauczyciela. Rozmieszczenie sal oraz ich rozkład umożliwiło stworzenie miejsc przeznaczonych zgodnie z ich funkcją (stołówka, świetlica, szatnia, sala gimnastyczna), umożliwiło to stworzenie przestrzeni dla uczniów oraz komfort pracy nauczycieli. Ponadto, uczniowie przez zaangażowanie się w prace oraz aranżację miejsc nabrali osobistego stosunku do szkoły, stała im się bliższym miejscem.

4) Wypiszcie najważniejsze wnioski i rekomendacje dla szkoły.

Najważniejsze wnioski do jakich doszliśmy w trakcie realizacji naszych działań to angażowanie uczniów w działania na rzecz szkoły, ponieważ nabierają wówczas osobistego stosunku do miejsca, zżywają się z nim oraz cieszą się podczas realizacji swoich działań i szanują to co stworzyli. Kolejnym wnioskiem jest współpraca z rodzicami, chcemy, by zaangażowali się oni bardziej w tworzenie oraz życie placówki, do której uczęszczają ich dzieci. Ponadto, zobaczyliśmy jak ważna jest współpraca zespołu w dążeniu do celu, by osiągnąć założone efekty, ale dzięki wspólnym staraniom jesteśmy blisko zakończeniu swoich pierwszych założeń dotyczących architektury. Stworzyliśmy miejsce, w którym dzieci mogą poczuć się bezpiecznie i komfortowo, miejsce, w którym mogą się realizować i rozwijać, podobne jak nauczyciele, ale nie chcemy poprzestać na tym, chcielibyśmy nasze działania odnośnie bezpieczeństwa i zaufania przełożyć również na pozostałe sfery życia w szkole.