Bierzemy szkołę w nasze ręce.Szkoła uczy uczniów współpracy . (Etap IV)


  • Kategoria:

    Solidarność

  • Dodano:

    14.07.2019

1) Opiszcie przeprowadzone działania. [W załączniku do opisu zamieśćcie zdjęcia i inne materiały pokazujące proces i efekty Waszych działań.]

Bierzemy szkołę w nasze ręce. Szkoła uczy uczniów współpracy z osobami starszymi z najbliższego otoczenia, by wymienić doświadczenia. Celem jest stworzenie  szkoły planującej  działania i aktywności, które będą kształtować w uczniach wrażliwość na potrzeby innych osób  oraz aktywną, prospołeczną postawę.Chcieliśmy zachęcić uczniów  do  empatii, życzliwości i odpowiedzialności za innych, w tym na rzecz osób starszych.To nam się udało zrealizować bez problemów i z dużym zaangażowaniem uczniów, szkolnego  samorządu uczniowskiego i pani pedagog.

15.11.2018
Warsztaty aktorskie oraz dekoratorskie to dwa ważne wydarzenia, jakie ostatnio miały miejsce w ramach projektu "Piękne życie”. Podczas warsztatów aktorskich, dwanaście osób poznawało ciekawe i wyzwalające ćwiczenia aktorskie oraz nowatorskie formy pisania scenariusza, budowania spektaklu i tworzenia roli. Warsztaty prowadził pan Piotr Pilitowski - aktor sceniczny, serialowy i filmowy. Dzisiaj (13.11) kolejne dwanaście osób wzięło udział w warsztatach dekoratorskich, których głównym motywem były lasy w słojach, ale też jesienne i kwiatowe kompozycje z różnych roślin. Efekty bardzo nam się podobają. Projekt "Piękne życie" zaczyna obejmować coraz szersze kręgi, ponieważ zaczynają w nim uczestniczyć nie tylko seniorzy z CAS Fruwająca Ryba i młodzież XI LO, ale też nauczyciele naszej szkoły wraz z rodzinami. W dzisiejszych zajęciach uczestniczyli przedstawiciele wszystkich pokoleń. I o to właśnie chodziło :)

22.11.2018
W ramach projektu "Zwolnieni z Teorii" uczennice klasy 1c realizują kampanię społeczną "Podaruj prezent zwierzakowi". W ramach kampanii odwiedziły schronisko dla zwierząt i nakręciły film o jego podopiecznych. Kolejnym etapem pomocy dla mieszkańców schroniska będzie zorganizowanie zbiórki darów.

6.12.2018
W dniu 6.12 uczniowie kl. 2d i kl.2a odwiedzili przedszkole nr 142 z bajką pt. ”Pinokio”. Zorganizowali też zabawę Mikołajową (uczestniczyło ponad sto dzieci)

28.01.2019
Jedenastka jak zawsze wspaniale zagrała Finałowy Koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!! DZIĘKI NAM (SPOŁECZNOŚCI XI LO) KONTO FUNDACJI WZBOGACI SIĘ O 5916 zł!! 10.01.2019 roku w czasie szkolnej licytacji udało się zebrać 3413 zł. Pozostałą część kwoty zebrali wolontariusze z Naszej Szkoły podczas wielkiego finału 13.01.2019 roku. Wielka nasza społeczność szkolna okazała dar serca i portfela wzbogacając puszki WOŚP. Wielu z nas  dołożyli do tego sukcesu również dar zaangażowania, czasu i talentu. Sukces naszego szkolnego spotkania i niedzielnego finału to zasługa wielu Nauczycieli, Rodziców i Uczniów. 

8.01.2019
Przez osiem miesięcy w ramach konkursu "Działajmy razem" realizowany był projekt integracji młodzieży XI LO i seniorów z klubu "Fruwająca Ryba" na plaszczyźnie sztuki. Projekt pod nazwą "Piękne Życie" połączył starszych i młodszych uczestników w realizacji wielu ciekawych przedsięwzięć artystycznych. W ramach projektu odbyły się warsztaty malarskie,aktorskie,  tzw. carvingu, czyli rzeźbienia w owocach, kaligraficzne, epistolograficzne, dekoratorskie. Był również wyjazd integracyjny do Rzędkowic, podczas którego uczestnicy próbowali swoich sił we wspinaczce po skałkach i jeździe konnej. 18 grudnia projekt  zakończył się finałem podsumowującym wszelkie dotychczasowe działania. Oprócz zamiłowania do twórczych i artystycznych poszukiwań oraz sympatii i przyjaźni starszych i młodszych uczestników połączył jeszcze jeden cel - pomoc dla podopiecznych Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci.

 

30.01.2019
W tym dniu odbyła się Debata międzypokoleniowa
W środę 30 stycznia, czternaście osób (uczennice z klasy 2B oraz 2F XILO pod opieką pani pedagog Marioli Wolskiej - Surmacz i członkowie Klubu Dialogu Agora pod przewodnictwem pana Marcelego Gajewskiego) spotkało się w sali nr 6 filii Urzędu Miasta Krakowa na osiedlu Centrum C 10. Powodem spotkania była druga debata międzypokoleniowa, która tym razem służyła wymianie poglądów i opinii na temat przyjaźni, szczerości i komunikacji. Uczestnicy prowadzili ożywioną dyskusję, a ostatecznie temat został uznany za niewyczerpany, co utwierdziło obecnych w przekonaniu, że niezbędne są kolejne tego typu spotkania. Debatę można uznać za udaną realizację zasady międzypokoleniowej transmisji wartości. Nie była to debata seniorów i młodzieży, ale po prostu ludzi. Catering na potrzeby imprezy zapewnił Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa. Spotkanie trwało ponad trzy godziny i wszyscy uczestnicy ocenili je jako bardzo udane.

12.02.2019

 O godz. 11.00 w zabytkowej sali obrad Urzędu Miasta Krakowa odbyła się uroczysta Gala laureatów konkursu "Działajmy Razem" w którym uczestniczyła nasza szkoła realizując projekt integracyjny "Piękne Życie". Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy, była to również okazja do zaprezentowania naszego projektu na szerszym forum. W uroczystości wzięła udział spora grupa uczestników projektu - uczniów i seniorów z klubu Fruwająca Ryba. Prezentacji projektu dokonali - Oliwia Bartkowiak z kl. 3F i Patryk Kujawski z kl. 3C. Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia oraz na stronę Magiczny Kraków, gdzie można nieco więcej poczytać zarówno o Gali i pozostałych laureatach, jak i o samym konkursie.

14.02.2019

Samorząd uczniowski zorganizował Koncesrt charytatywny, na którym wystąpili uczniowie naszej szkoły. Całkowity dochód został przeznaczony na wsparcie Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci w Krakowie. Na kocercert przybyło wielu nauczycieli,rodziców, uczniów, seniorów z CAS Fruwająca Ryba.

28.03.2019
W ramach programu „Zwolnieni z teorii”  dziewczyny z klasy 1c, pracowały nad projektem pt. „Pogadajmy, wymigajmy”. Prowadzona przez uczennice akcja ma na celu uświadomienie ludziom o wykluczeniu osób głuchoniemych ze społeczeństwa. Często takie osoby są gorzej traktowane lub wyśmiewane. Wielu z nas myśli, że jak się powie ”głośniej” to osoba niesłysząca nas zrozumie. Niestety  to wcale nie jest prawda.
Uczestniczki projektu najpierw same nauczyły się podstaw języka migowego, następnie przeprowadziły cykl lekcji w szkołach podstawowych, aby rozbudzić w dzieciach empatię dla ludzi głuchoniemych oraz chęć dalszej nauki. Język migowy jest bardzo rzadki w społeczeństwie, także mały odsetek ludzi się nim posługuje.

Więcej o podejmowanych działaniach można przeczytać na facebookowym profilu zespołu na


https://www.facebook.com/Pogadajmy-wymigajmy-645830275853540/

 

 

2) Napiszcie, czy napotkaliście jakieś trudności, co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście? Jak sprawdzaliście opinię odbiorców w toku realizacji działań i jak na nie reagowaliście?

Napotkaliśmy na duże trudności we współpracy z rodzicami. Naszymi problemami były także: krótki czas na realizację zadań i ostatecznie brak środków finansowych. 

Problem realizacji zadania wiąże się z wypadnięciem kwietnia z pracy szkoły. W realizację naszych zadań byli zaangażowni nauczyciele, którzy w maju byli przy maturach w szkole i współpracowali z OKE. Został nam krótki czas do realizacji zadania ( przełomu maja/ czerwca ), uczniowie ze względu na zbliżający się koniec roku szkolnego zbytnio nie byli chętni, aby ostatecznie zrealizować ścianę wertykalną.

Praca nad ścianą wertykalną do kącika relaksu była w początkowej fazie oparta na współpracy z rodzicami w celu stworzenia podstawy z desek i bezpiecznego mocowania na kratach ( tak aby udźwignąć ciężar ziemi i kwiatów ). Niestety, jak się okazało, tu znów mieliśmy problem, ponieważ rodzice nie mieli za bardzo ochoty nam pomagać, tłumacząc się brakiem czasu. Przełożyli prace na drugą połowę sierpnia. W takiej sytuacji projekt realizacji ściany upadł i został do wykonania w sierpniu i we wrześniu.

Chcemy zmieniać przestrzeń szkolną tak, aby wzmacniała poczucie wspólnoty wśród uczniów. Chcemy tworzyć w szkole miejsca, gdzie uczniowie mogą spotykać się i odpoczywać lub wymieniać się wiedzą, wspólnie wymyślać i realizować różne pomysły. I na pewno zmieniamy szkołę. Właśnie w czerwcu zostały dostarczone sofy na korytarz dla uczniów zgodnie z pomysłem samorządu szkolnego, który w wyniku co czwartkowej sprzedaży śniadań zebrał funusze na realizację zadania.

Właśnie są wakacje, a z lekkim opóźnieniem mamy roboty remontowe, przy tworzeniu miejsca do cichej pracy uczniów.

W toku próby realizacji tej części zadania staraliśmy się dużo rozmawiać z uczniami i ich rodzicami. Początkowo wszyscy byli nastawieni entuzjastycznie, co zachęciło nas do dalszego planownia tego zadania i przygotowania do jego realizacji. Niestety,  w późniejszym czasie zaangażowanie i zainteresowanie zaczęło spadać, a w końcu nie mogliśmy znaleźć chętnych do realizacji pomysłu. Stąd przesunięcie terminu realizacji zadania na wrzesień.

 

3) Jak sprawdziliście powodzenie Waszych działań? W jaki sposób Wasze działania pozwoliły zrealizować cel dla szkoły? Odnieście się do rezultatów określonych w III etapie.

Sprawdzaliśmy poprzez:

- indywidualny wywiad z uczniami z różnych klas, nauczycielami i rodzicami;

- wywiad grupowy: uczniowie i rodzice klas, w których uczą nauczyciele realizujący zadania projektu "Szkoła z klasą 2.0", pracownicy techniczni szkoły;

- obserwacja:

1. uczniów zaangażowanych w realizację zadań (zainteresowanie projektem, możliwości pracy przy tworzeniu zadań, itp);

2. uczniów w czasie współpracy z ludźmi starszymi, przedszkolakami, itp;

3. miejsc w szkole, które rozpoczęliśmy przekszałcać w strefy relaksu (ich funkcjonowanie i dalsze potrzeby);

 

Nasze działania skutecznie pozwoliły zrealizować najważniejsze cele szkoły:

Wzięłiśmy szkołę w nasze ręce. Nauczyliśmy uczniów współpracy z osobami starszymi z najbliższego otoczenia, by wymienić doświadczenia. Staraliśmy się przez to stworzyć  szkołę planującą  działania i aktywności, które będą kształtować w uczniach wrażliwość na potrzeby innych osób  oraz aktywną, prospołeczną postawę.

Zachęciliśmy uczniów  do  empatii, życzliwości i odpowiedzialności za innych, w tym na rzecz osób starszych.

Próbowaliśmy zmieniać przestrzeń szkolną tak, aby wspierała poczucie wspólnoty wśród uczniów. Tworzyć w szkole miejsca, gdzie uczniowie mogą spotykać się i odpoczywać lub wymieniać się wiedzą, wspólnie tworzyć i realizować różne pomysły.

 

 

4) Wypiszcie najważniejsze wnioski i rekomendacje dla szkoły.

Wnioski:

1. Młodzież chętnie angażuje się w działania polegające na współpracy międzypokoleniowej.

2. Rodzice nie chcą się zbytnio angażować w pracę szkoły, finansować dodatkowych działań dla szkoły. Należy się zastanowić, jak zmotywować rodziców do współpracy.

3. Miejsca, gdzie uczniowie mogą spotykać się i odpoczywać lub wymieniać się wiedzą, cieszą się ogromną popularnością; należy rozważyć tworzenie kolejnych takich miejsc w szkole.

 

Rekomendacje:

1. Zwiększenie przestrzeni zielonej w szkole - kontynuacja tworzenia zielonej ściany wertykalnej.

2. Rozważenie tworzenia innych miejsc relaksu i cichej pracy w szkole.