Festiwal nauki - kalejdoskop doświadczeń (Etap IV)


 • Kategoria:

  Wiedza użyteczna

 • Źródło:

  własne

 • Dodano:

  15.06.2019

1) Opiszcie przeprowadzone działania. [W załączniku do opisu zamieśćcie zdjęcia i inne materiały pokazujące proces i efekty Waszych działań.]Myślę, że zdecydowanie możemy powiedzieć, iż w tym roku uświadomiliśmy rodziców i pokazaliśmy uczniom, że nauka wcale nie musi być nudna.

Wszystkiego nie udało nam się zrealizować ale mamy w planie kontynuować działania w kolejnym roku szkolnym.

Przez cały rok szkolny nauczyciele, Samorząd Uczniowski wraz z uczniami dbali aby na korytarzach znajdowały się gazetki ścienne o tematyce chemicznej, fizycznej, matematycznej itd. każdy przedmiot miał swoje miejsce na ścianie. Gazetki były wykonywane w sposób ćwiczeniowy dla dzieci. Na każdej znajdowały się ciekawostki do których przypięte zostały zadania do wykonania.

W klasach 1-3 oprócz korytarzy zostały także ozdobione klasy. Panie postanowiły zamieniać swoje klasy według pór roku. Wyjątkiem w wystroju były święta.

Bardzo ważnym aspektem była pierwsza pomoc. Podczas ubiegłorocznego festynu z okazji Dnia Dziecka zbieraliśmy pieniądze na defibrylator. Udało się go zakupić właśnie w tym roku. Z tej okazji nauczyciele zostali przeszkoleni z pierwszej pomocy. Dla uczniów pokaz pierwszej pomocy zorganizowała p. Marzena Józefiak, która zaprosiła ratowników medycznych do szkoły. Wraz z nimi przypomniała uczniom jak bardzo ważna jest każda minuta dla ratowania życia. Nasza młodzież samodzielnie wykonywała różne czynności przedmedyczne na fantomach, a także miała możliwość wykorzystania nabytych już wcześniej umiejętności np. zakładania opatrunku w praktyce.

Wychowawcy klas 2 i 3 postanowili na lekcjach wf ćwiczyć z najmłodszymi pierwszą pomoc na fantomach.

Mając już zdrowie na uwadze zorganizowaliśmy w każdej klasie 2 i 3 ( dodatkowo klasy 4 na zajęciach techniki) lekcję zdrowego żywienia. Nasi uczniowie samodzielnie przygotowywali zdrowe kanapki, sałatki, desery.

Z tego powodu przystąpiliśmy do programu Trzymaj Formę. Celem programu "Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Cykl zajęć Eksperymenty małego Poznaniaka będzie kontynuowany w kolejnym roku szkolnym. Cieszyło się to ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci w naszej szkole. Zauważyliśmy, że dzieci lepiej pracują w grupie, wystąpiła integracja międzyklasowa. Ponadto dzieci zdobyły wiedzę praktyczną

Kukuczkowe dźwięki – zajęcia muzyczne dla dzieci to kolejna propozycja trafna na dalsze lata pracy. Dzieci bardzo aktywnie brały udział w muzycznych zajęciach.

Szerokie zainteresowanie bum bum rurek w zajęciach muzycznych w klasach 1-3. W kolejnym roku zmieniona zostaje tylko firma koncertowa dla szkół.

Będziemy także organizować czerwcowy ,,mam talent”, konkursy muzyczne oraz Muzyka Moja Pasja z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Warsztaty plastyczno- techniczne cieszą się u nas zainteresowaniem dopiero od maja. Uczniowie wykonali bardzo wiele prac technicznych np. mydełka, ramki, stroiki.

Lekcje edukacji informatycznej umożliwiły tworzenie ciekawych projektów z zastosowaniem różnorodnych programów i narzędzi, ale przede wszystkim rozwinęły kompetencje społeczne naszych wychowanków, gdyż postawiliśmy na pracę w niewielkich grupach.

SuperKoderzy to ogólnopolski program edukacyjny Fundacji Orange, którego kluczowym elementem jest nauka programowania. Nasza szkoła po raz pierwszy bierze w nim udział. Do programu przystąpili uczniowie klas 5a, 5b, 5c, którzy realizują go na zajęciach z Panią Anią i Panią Grażyną. W drugim semestrze nastąpi zmiana nauczycieli w grupach zajęć z informatyki, dzięki czemu wszystkie dzieciaki z klas piątych zrealizują program #SUPERKODERZY

Ponadto podjęliśmy współpracę z kinem Muza w Poznaniu. Postanowiliśmy brać udział w Nowych Horyzontach Edukacji Filmowej. To odbywające się przez cały rok szkolny projekcje kinowe dla uczniów, realizowane w ramach cykli tematycznych, dostosowanych do wszystkich etapów edukacyjnych. Każdy pokaz poprzedza prelekcja multimedialna wprowadzająca uczestników w tematy podejmowane w danym filmie. Cały program NHEF jest zgodny z podstawą programową i rekomendowany przez MEN.2) Napiszcie, czy napotkaliście jakieś trudności, co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście? Jak sprawdzaliście opinię odbiorców w toku realizacji działań i jak na nie reagowaliście?

Ogromnym problemem są finanse dla szkoły. Zdecydowanie tego brakuje w każdym obszarze. Mogliśmy liczyć na Radę Rodziców oraz Miasto Poznań w realizowaniu pomysłów lecz aby uzyskać najlepszy efekt potrzeba więcej funduszy.

Kolejnym problemem jest infrastruktura. Niestety nie dysponujemy tak dużą ilością sal aby móc zrealizować sprawnie i dokładnie wszystkie zajęcia. Zdecydowanie brakowało bezpiecznego miejsca na sprzęty muzyczne a także sali w której bez problemu mogły się odbywać koncerty szkolne.

Chcemy w przyszłości zagospodarować korytarze w gry edukacyjne, maty dydaktyczne dla dzieci z klas 1-3 a także zagospodarować pas zieleni na zewnątrz w gry oraz obiekty z których będą mogli uczniowie korzystać w wolnym czasie.

Aby sprawdzić opinię uczniów na temat przeprowadzonych zajęć itp zawsze po zakończeniu spotykalismy się na dywanie i odpowidaliśmy na 3 kluczowe zdania ( wydrukowane znajdujace się w każdej sali lekcyjnej) :

- dziś nauczyłem się ...

- zrozumiałem, że...

- zaskoczyło mnie...

- nie podobało mi się....

- zmieniłbym ...

Po odbytej dyskusji z uczniami zapisywalismy ich spostrzeżenia i wnioski. 

Te informacje były nam przydatne do modyfikowania niektórych tematów i pomysłów.  

 

 

3) Jak sprawdziliście powodzenie Waszych działań? W jaki sposób Wasze działania pozwoliły zrealizować cel dla szkoły? Odnieście się do rezultatów określonych w III etapie. 

Powodzenie naszych wszelakich działań staraliśmy się sprawdzać w maksymalnie zróżnicowany sposób.

Pierwsza pomoc i zdrowe odżywianie - zainteresowanie podczas wiedzy praktycznej, lepsze wyniki w nauce ( poznane zagadnienia zostały omówione wcześniej ) dzieci chętniej zaangażowały się w tworzenie prezentacji multimedialnych na zajęcia z biologi, chemii, fizyki, matematyki. Wzrósł procent uczestników konkursów matematycznych Leon, Kangur, Alfik oraz przyrodniczych Świetlik itp.

Wśród rodziców słychać było pozytywne opinie na temat pierwszej pomocy i wdrażaniu jej w życie od najmłodszych lat.

Eksperymenty małego poznaniaka – przede wszystkim uczniowie udoskonalili swoje zdolności pracy w grupie. Dzieci zwarcie i szybko potrafili zorganizować swoją pracę na lekcjach ( rozdawanie kartkówek, kart pracy, kserówek itp.) Potrafili ocenić siebie wzajemnie. Gdy któryś wykonał pracę wcześniej zawsze pomagał swojemu koledze z ławki. Dzieciaki potrafiły formułować wnioski, zadawać pytania pomocnicze do przeprowadzania doświadczeń i obserwacji. Każdy nauczył się dzielenia z grupą swoją refleksją na dany temat.

Zajęcia „Kukuczkowe dźwięki” cieszyły się dużym odzewem ze strony uczniów. Pomimo odejścia pani od muzyki dzieci nadal chcą kontynuować zajęcia a także brać udział w szkolnym chórze. Mamy nadzieję, że uda nam się to zrealizować z nowym nauczycielem.

Powstało bardzo dużo prezentacji na temat sławnych muzyków oraz instrumentów. Dzieci z pomocą swoich rodziców mieli szanse zaprezentować dawne sprzęty muzyczne, które znajdowały się w ich domach oraz swoje współczesne na których grają. Dzięki temu przełamali swoją nieśmiałość. Uczniowie skazali bardzo dużo nowych pomysłów na kolejny rok.

Zajęcia plastyczno – techniczne – ogromne zainteresowanie zajęciami przyniosło dla szkoły mnóstwo wytworów ręcznie wykonanych przez dzieci. Gadżety zostały wystawione w szkolnym korytarzu aby każdy mógł podziwiać swój wkład pracy. Wszystkim bardzo podobało się to, iż samodzielnie mogli podejść do wykonania zadania. Każdy próbował swoich sił. Niektórzy korzystali z instrukcji obsługi.

Zajęcia informatyczne – kodowanie. Dzięki takowym zajęciom uczniowie szlifowali umiejętności pracy w grupie, rozwijali swoją kreatywność oraz poznawali praktyczne zastosowanie matematyki, informatyki i fizyki. Uczestnicy z własnej inicjatywy wymyślali i opracowywali proste programy mające ułatwić im funkcjonowanie w codziennym życiu szkolnym. Powodzenie naszych działań sprawdzaliśmy dzięki krótkich internetowym ankietom, które udostępniliśmy uczestnikom na szkolnej platformie internetowej.

 

4) Wypiszcie najważniejsze wnioski i rekomendacje dla szkoły.

Chcemy zaoferować szkole szeroką gamę warsztatów dla dzieci z wielu dziedzin sportowych , naukowych i artystycznych. Zamierzamy :

 • Kontynuowanie warsztatów o różnorodnej tematyce mających na celu wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce.

 • Zachęcanie uczniów do samodzielnego wykonywania prac, projektów, makiet urozmaicających lekcje i pozwalających na trwałe zapamiętanie wiedzy,

 • Zachęcanie uczniów do dzielenia się swoją pasją, hobby

 • Dobra komunikacja i aktywizacja całej społeczności szkolnej – uczniowie, nauczyciele, rodzice , pracownicy, goście -by mogły odbywać się różnego rodzaju pokazy, prezentacje, warsztaty, wycieczki, spotkania tematyczne,

Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w spotkaniach z ludźmi z zewnątrz ( autorzy, muzycy, chemicy), w projektach i wycieczkach. W ten sposób planujemy:

 • Kontynuowanie współpracy z ludźmi z zewnątrz ( projekty, NHEF w kinie Muza, wymiana międzynarodowa Erasmus, koncerty szkolne)

 • Utrzymanie lub zwiększenie ilości organizowanych wyjść, wycieczek, w miarę możliwości zapraszanie jak największej liczby osób, które w ciekawy i atrakcyjny sposób podzielą się swoją wiedzą, doświadczeniami bądź zarażą swoją pasją, hobby.

  Utrzymanie dotychczasowej wykwalifikowanej kadry nauczycieli. Możliwość zakupu nowego sprzętu komputerowego, rzutników, plansz multimedialnych aby ułatwić pracę sobie i dać możliwość wykazania się uczniom poprzez prezentowanie swoich pomysłów oraz rozwijanie swoich pasji. Dążyć będziemy do:

 • Wspierania rozwoju osobistego nauczycieli poprzez organizację różnych szkoleń, kursów i warsztatów organizowanych przez np. ODN

 • Wymiana doświadczeń, pomysłów i innowacji poprzez uczestnictwo i obserwację na lekcjach koleżeńskich.