Etap IV zakończony! (Etap IV)


 • Kategoria:

  Pasja do nauki

 • Źródło:

  własne

 • Dodano:

  24.06.2019

1) Opiszcie przeprowadzone działania. [W załączniku do opisu zamieśćcie zdjęcia i inne materiały pokazujące proces i efekty Waszych działań.]

W tym roku szkolnym wybraliśmy do realizacji następujący cel: Szkoła miejscem, w którym uczniowie rozwijają swoje różnorodne pasje. Jako propozycję jego realizacji obraliśmy: Rozwijanie pasji do nauki poprzez udział w kółkach zainteresowań, udział w konkursach oraz organizowanie spotkań z ludźmi o ciekawych pasjach i zawodach.

Aby osiągnąć wybrany cel zaplanowaliśmy wiele różnorodnych działań. Większość z nich udało nam się zrealizować.

Nasz cel osiągnęliśmy dzięki następującym przedsięwzięciom:

Stworzyliśmy kółko chemiczne dla uczniów  klas starszych (VII i VIII), na którym uczniowie poszerzali swoją wiedzę z zakresu chemii. Wykonywali także wiele ciekawych doświadczeń. W ramach działania kółka uczniowie klas VII i VIII wzięli także udział w programie „Koloratorium”. Dodatkowo w ramach programu Edukacja Inspiracja uczniowie uczestniczyli w warsztatach chemicznych prowadzonych przez nauczycielkę chemii

Rozwijaliśmy pasje taneczne i muzyczne poprzez uczestnictwo w zajęciach artystycznych. Dzieci aktywnie brały udział w zajęciach kółka tanecznego. Uczestniczyły w zajęciach z instruktorką tańca nowoczesnego. Swoje taneczne talenty pokazały podczas konkursów tanecznych oraz imprez szkolnych: np. Dzień Mamy, Dzień Dziecka, ogromnym powodzeniem cieszyły się też zajęcia „Spotkania ze sztuką”. W  tym roku dzięki naszym małym aktorom mogliśmy zobaczyć przygotowany przez nich spektakl pt. „Kopciuszek”, w który zaangażowali się rodzice i pracownicy szkoły np. pan woźny.

Utworzyliśmy kółko gier planszowych – jego celem było pokazanie uczniom, że czas wolny można spędzić nie tylko grając w gry komputerowe. Gry udało nam się pozyskać dzięki nawiązaniu współpracy z wydawnictwem GRANNA oraz dzięki naszym rodzicom i nauczycielom, którzy podarowali je do szkoły. Na lekcjach języka polskiego samodzielnie tworzyliśmy wiele gier, w które następnie grali nie tylko jej autorzy. W szkole miał także miejsce Dzień Dawnych Gier. Odbył się on po hasłem „Stare, ale jare”  -  tego dnia uczyliśmy się gry w gry naszych dziadków, rodziców np. przeplatanki, fruczka, czyli grający guzik, państwa - miasta. W gry podwórkowe np. państwa, klasy, szczur, chłop graliśmy podczas przerw śródlekcyjnych.

Swoje pasje mogliśmy realizować poprzez udział w różnorodnych konkursach wiedzowych, plastycznych, muzycznych i tanecznych. Nasi uczniowie uczestniczyli w następujących turniejach:

 • tanecznych „Tylko taniec” - powiatowy konkurs taneczny w Sulmierzycach, na którym uczennica klasy IV zdobyła wyróżnienie,
 • muzycznych: „Śpiewaj i walcz” – konkurs piosenki w Golinie,
 • plastycznych: „Przywróćmy tradycyjne sady”, konkurs  na projekt znaczka pocztowego, „Bezpiecznie na wsi” – „Maszyna pracuje, dziecko obserwuje” – uczeń klasy IV zdobył I miejsce, „Najpiękniejsza kartka wielkanocna” – sukces uczennicy klasy II,  „Palić -  nie palić, oto jest pytanie” – konkurs na komiks przestrzegający przed skutkami palenia papierosów.
 • literackich: XXXVIII Wojewódzki Turniej Białych Piór, „Przyrodnicze rymowanie -  otaczającego świata poznawanie” – rozstrzygnięcie w sierpniu,
 • językowych: udział w międzynarodowej lekcji języka angielskiego,
 • wiedzowych: Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny pt. „Kocham j.p.” – 5 laureatów, XXIV Konkurs Wiedzy o Ziemi Koźmińskiej – konkurs wiedzy o koźmińskim gimnazjum z okazji dwudziestolecia jego istnienia.

Zorganizowaliśmy także spotkania z ludźmi o ciekawych zainteresowaniach, pasjach i zawodach:

 • z majorem Wojska Polskiego p. Arturem, który opowiedział nam o swojej pracy w wojsku i tym, w jaki sposób zrealizował swój życiowy cel. Pan Artur pokazał nam mundur polowy oraz opowiedział o mundurze galowym oraz o odznaczeniach wojskowych, które posiada,
 • z panem Waldemarem R. – pasjonatem modeli samolotów, który pokazał nam swoją kolekcję oraz opowiedział, o tym w jaki sposób rozwija swoją pasję do modelarstwa. Mogliśmy obejrzeć  modele samolotów zgromadzone w kilku gablotach. Nauczyciel opowiedział nam o najważniejszych dla niego samolotach i pracy, którą przy nich musiał wykonać. Pokazał też samoloty w różnej skali, od najmniejszych do tych największych, a także modele jeszcze niesklejone. Dzięki spotkaniu u pana Waldka jeden z naszych uczniów postanowił zostać modelarzem i poprosił go o pomoc przy zakupie i sklejeniu pierwszego modelu,
 • z panem Waldemarem E. – pasjonatem kolejek i ciężarówek.Pan Waldek  opowiedział nam o tym, jak zbudował ogromną zajmującą całe pomieszczenie makietę przypominającą miasto oraz  skąd się wzięło jego zainteresowanie koleją i modelarstwem. To były niezapomniane chwile. Nie sądziliśmy, że tak blisko nas mieszkają ludzie, których możemy nazwać prawdziwymi pasjonatami. Cieszymy się tym bardziej, że jeden z naszych kolegów, Franek, już umówił się z panem Waldkiem na pierwsze sklejanie modelu samolotu.
 • z Julią G. – instruktorką tańca nowoczesnego, która udzieliła dziewczynkom z kółka tanecznego wielu wskazówek i rad dotyczących tańca.

Aby zaprezentować pasje naszych uczniów zorganizowaliśmy w szkole wystawę tematyczną związaną z ich zainteresowaniami, a mianowicie wystawę prac orgiami kolegi Janka z klasy VI oraz prac plastycznych wykonanych przez uczennicę klasy VII. Janek przeprowadził również zajęcia dla uczniów klas VI – VIII ze składania papieru techniką orgiami. Każdy mógł zrobić zakładkę do książki, a potem trudniejszego – pawia.

W celu rozwijania pasji turystycznych zorganizowaliśmy wycieczki i wyjazdy:

 • wycieczka rowerowa do Planetarium w Potarzycy,
 • wycieczka do Biskupina i Gniezna – miejsc, związanych z początkami państwa polskiego.

2) Napiszcie, czy napotkaliście jakieś trudności, co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście? Jak sprawdzaliście opinię odbiorców w toku realizacji działań i jak na nie reagowaliście?

Niestety, nie udało nam się zrealizować wszystkich działań. Wynikało to przede wszystkim z braku czasu na ich wypełnienie. Zrezygnowaliśmy z organizacji Dnia Talentów. Uznaliśmy, że uczniowie prezentowali swoje prace w czasie udziału w projekcie i nie będziemy tego powielać. Ponadto nie starczyło nam już czasu na organizację tego przedsięwzięcia. Razem z uczniami i zespołem uznaliśmy, że zrezygnujemy z tej imprezy.

Nie udało nam się również zorganizować wszystkich zaplanowanych wyjazdów. Zamiast trzydniowej wycieczki do Pragi i w Karkonosze udaliśmy się na wycieczkę jednodniową do Gniezna i Biskupina.

Ogólnie wszystkie przedsięwzięcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Liczne słowa aprobaty i pochwały zachęcały nas do dalszych działań. Do pracy motywowały nas też polubienia naszych poczynań opisanych na facebooku szkoły.

Powodzenie naszych działań sprawdziliśmy też poprzez rozmowy przeprowadzone na bieżąco z panią dyrektor, nauczycielami, uczniami, rodzicami oraz uczestnikami zaangażowanymi w realizację projektu.

3) Jak sprawdziliście powodzenie Waszych działań? W jaki sposób Wasze działania pozwoliły zrealizować cel dla szkoły? Odnieście się do rezultatów określonych w III etapie.

Cel dla szkoły: Szkoła miejscem, w którym uczniowie rozwijają swoje różnorodne pasje.

Wybrana propozycja realizacji celu: Rozwijanie pasji do nauki poprzez udział w kółkach zainteresowań, udział w konkursach oraz organizowanie spotkań z ludźmi o ciekawych pasjach i zawodach.

Główne działania zaplanowane w programie

Spodziewane rezultaty – co, w odniesieniu do celu dla szkoły, zamierzacie osiągnąć przez działanie?

Rezultaty osiągnięte poprzez nasze działania

Stworzenie kółka chemicznego dla klas starszych.

Rozwój zainteresowań chemią.

Udział uczniów w „Koloratorium Śnieżki”.

Funkcjonowanie na stałe kółka chemicznego.

Rozwój zainteresowań chemią wpłynął na uzyskanie przez uczniów należących do kółka wysokich ocen z tego przedmiotu.

Działania kółka chemicznego będą kontynuowane w przyszłym roku szkolnym.

Rozwijanie pasji tanecznych i muzycznych poprzez uczestnictwo w zajęciach artystycznych.

Kontynuowanie udziału w zajęciach kółka tanecznego i muzycznego.

Uatrakcyjnianie akademii występami dzieci.

Udział uczniów w przedsięwzięciach organizowanych przez społeczność lokalną.

 

Uczniowie mogli pochwalić się swoimi talentami przed szerszym gronem – imprezy szkolne.

Wzięli udział w konkursach tanecznych i wokalnych, zdobyli doświadczenie, a niektórzy zostali docenieni.

Utworzenie kółka gier planszowych – zaangażowanie rodziców, dziadków, nauka gry w gry dawne, zapomniane.

Stworzenie nowej formy spędzania czasu wolnego. Wykorzystanie pozyskanych gier na zajęciach kółka i zajęciach świetlicowych.

Wymiana doświadczeń międzypokoleniowych.

Nauka zasad gier.

Uczniowie chętnie na przerwach grali w gry, które poznali na kółku. Aktywnie spędzali czas na przerwach śródlekcyjnych grając w gry podwórkowe.

Poznali zasady gry w państwa, przeplatanki i gry, które sami stworzyli.

Poznali gry, w które bawili się ich rodzice i dziadkowie, a także nauczyciele.

Wpłynęło to na zacieśnienie więzi międzypokoleniowych.  

Organizacja wycieczek i wyjazdów w ciekawe miejsca.

Integracja uczniów.

Zdobywanie wiedzy w sposób atrakcyjny dla uczniów. Nawiązanie pozytywnych relacji z nauczycielami i uczniami z innych klas.

Zwiedzanie ciekawych miejsc.

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, geograficznych, historycznych itp.

Uczniowie chętnie wzięli udział w wycieczkach. Poznali historię początków naszego państwa. Uczestniczyli w lekcji muzealnej – lepienie z gliny.

Nastąpiła integracja uczniów z różnych poziomów edukacyjnych. W sposób praktyczny utrwalali przepisy ruchu drogowego – rajd rowerowy.

Udział w różnorodnych konkursach zgodnie z zainteresowaniami uczniów.

Promocja szkoły w środowisku.

Wymiana doświadczeń.

Możliwość pokazania swoich umiejętności i pasji.

Udział uczniów szkoły w licznych konkursach przyczynił się do promocji szkoły w środowisku lokalnym – opis wydarzeń w lokalnej prasie, na facebooku szkolnym, na stronie miasta.

Organizowanie spotkań z ludźmi o ciekawych pasjach, zawodach.

Zachęcanie do rozwijania swoich zainteresowań i pasji.

Zapoznanie z pasjami innych osób.

Wymiana doświadczeń.

Zdobycie nowych doświadczeń.

Uczniowie poznali pasje innych ludzi, w tym kolegów ze szkoły, rodziców i nauczycieli.

Zdobyli nowe doświadczenia, zachęceni zostali do rozwijania swoich pasji i znalezienia nowych.

Organizowanie wystaw tematycznych związanych z zapraszanymi gośćmi oraz pasjami uczniów.

Zachęcanie do rozwijania swoich zainteresowań i pasji.

Zapoznanie z pasjami innych osób.

Promocja w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

Uczniowie mogli poznać zainteresowania swoich kolegów. Pasje uczniów poznali nie tylko uczniowie, ale i osoby przychodzące do szkoły.

4) Wypiszcie najważniejsze wnioski i rekomendacje dla szkoły.

Wnioski i rekomendacje

Wniosek: udział uczniów w różnorodnych kółkach zainteresowań wpłynął na osiągnięcie sukcesów osobistych i szkolnych. 

Rekomendacja: kontynuować działalność kółek zainteresowań, zwłaszcza tanecznego, chemicznego i „Spotkań ze sztuką” oraz kółka gier planszowych.

 

Wniosek: spotkania z osobami o ciekawych zainteresowaniach cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów.

Rekomendacja: na stałe wpisać organizację spotkań do kalendarza imprez szkolnych, zwłaszcza z osobami, do których nie udało nam się dotrzeć w tym roku.

 

Wniosek: udział uczniów w licznych konkursach przyczynił się do sukcesu szkoły i promocji placówki w środowisku lokalnym.

Rekomendacja: zachęcać uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych i artystycznych poprzez okazywanie wsparcia i udzielanie pomocy  w przygotowaniu do nich.