uwrażliwianie uczniów i rodziców na inność ludzi (Etap III)


  • Kategoria:

    Otwartość

  • Dodano:

    14.05.2019

1) Napiszcie, którą propozycję realizacji celu postanowiliście przeprowadzić w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? Opiszcie, w jaki sposób uwzględnia ona kryteria: współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów; szerokie angażowanie społeczności szkolnej; wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań; wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole.

CEL: uwrażliwianie uczniów i rodziców na inność ludzi

co zadecydowało o naszym wyborze? 

W naszej szkole jest coraz więcej osób z niepełnosprawnosciami, autyzmem i Zespołem Aspergera. Uczniwoe dopytuję się o niezrozumiale zachowania uczniów.

współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów

Uczniowie są zaangażowani w przeprowadzenie większości działań - czynne uczestnioctwo, udzial w spotkaniach, przygotowywanie materialów, gazetek, udzuiał w ćwiczeniach warsztatowych, itp.

szerokie angażowanie społeczności szkolnej

Cała społecznosć szkolana - rodzice, nauczyciele, uczniowie biorą udział w róznych podejmowanych przez naszą szkołę działaniach.

wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań

Wszystkie podejmowane działania są w naszej szkole nowe. W tamtym roku była gazetka o osobch z Zespołem Downa, natomiast na tak szeroką sklalę dziąłń nie podejmowaliśmy. Ani rodzice ani uczniowie nie brali czynnego udziału w warsztatach czy spotkaniach w ramach poruszanejtematyki.

wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole

 Chcemy kontynuować podjęty przez nas temat - może w przyszłości uda nam się namówić rodziców dzieci z ZA czy innymi zaburzeniami do poprowadzenia spotkania (w tym roku niestety rodzice wręcz nie chą by taka tematyka była poruszana w klasach, do których ich dzieci uczęśzczają). Więc jest co robić i nad czym pracować.

2) Stwórzcie listę działań w ramach jednej wybranej propozycji i przy każdym z nich napiszcie, jakich rezultatów się spodziewacie.

DZIAŁANIA DO WYKONANIA

SPODZIEWANE REZULTATY

przeprowadzenie warsztatów dla uczniów klas I-VIII na temat funkcjonowania osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

uczniowie opisują swoje uczucia i emocja, które towarzyszyły im podczas wykonywania działań, mających na celu ukazania, jak funkcjonują osoby z autyzmem i Zespołem Aspergera

uczniowie rozumieją różnice pomiędzy ich funkcjonowaniem a funkcjonowaniem osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

projekcja filmu "Cudowny chłopak" dla uczniów klas I-VIII i warsztaty na temat filmu

uczniowie rozumieją, że ktoś, kto wygląda inaczej może wiele wnieść do naszego życia

uczniowie wiedzą, że ktoś, kto inaczej wygląda, ma takie same potrzeby jak wszyscy

uczniowie będą bardziej tolerancyjni wobec osób, które inaczej wyglądają i zachowują się

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

„Na niebiesko dla autyzmu”

uczniowie wykonują materiały o autyzmie promujące akcję

uczniowie wykonują plakat do hasła „Na niebiesko dla autyzmu”

chętni uczniowie solidaryzują się z osobami z autyzmem i Zespołem Aspergera przez ubranie się na niebiesko

Dzień Osób z Zespołem  „Załóż kolorowe skarpetki na Światowy Dzień Zespołu Downa”

uczniowie wykonują gazetkę o osobach z Zespołem Downa

chętni uczniowie solidaryzują się z osobami z Zespołem Downa przez założenie kolorowych skarpetek

zwiększenie wiedzy wśród nauczycieli, rodziców i uczniów o Zespole Downa

wykonanie gazetki o autyzmie

uczniowie wraz z rodzicami wykonują gazetkę o osobach z autyzmem i Zespołem Aspergera

zwiększenie wiedzy wśród nauczycieli, rodziców i uczniów o osobach z autyzmem i Zespołem Aspergera

przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli o autyzmie

nauczyciele rozumieją zachowania osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

nauczyciele rozpoznają uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera

nauczyciele potrafią pracować z uczniami z autyzmem i Zespołem Aspergera

przeprowadzenie szkolenia dla rodziców o autyzmie, dysleksji, zaburzeń uwagi, zaburzeń sensorycznych

rodzice rozumieją zachowania osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

rodzice rozpoznają uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera

rodzice rozumieją, że ich dzieci mogą w swoim otoczeniu spotkać się z osobami z autyzmem i Zespołem Aspergera

3) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

       
       
       
       
       
       
     

 

 

   

 

DZIAŁANIA DO WYKONANIA

ZADANIA

TERMIN

REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

przeprowadzenie warsztatów dla uczniów klas I-VIII na temat funkcjonowania osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

przeprowadzenie zabaw warsztatowych mających na celu umożliwienie doświadczenia jak postrzegają rzeczywistość osoby z autyzmem

umożliwienie uczniom doświadczenia nadwrażliwych lub niewrażliwych zmysłów dotyku, słuchu, wzroku

zapisanie na kartonach swoich emocji odczuwanych podczas warsztatów

wykonanie gazetki z zapisanych kartonów

9-24 maja

pani Renata Niewiadomska

pani Iwona Adamczyk-Olech

projekcja filmu "Cudowny chłopak" dla uczniów klas I-VIII i warsztaty na temat filmu

przygotowanie projekcji filmu

podział klas na grupy

przygotowanie materiałów na warsztaty

praca uczniów w czasie warsztatów – opisanie uczuć chłopca ze zdeformowaną twarzą

 

czerwiec

pani Anna Piwowar

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

„Na niebiesko dla autyzmu”

opracowanie ogłoszeń przez uczniów

ogłoszenia w salach lekcyjnych przez uczniów z Samorządu Uczniowskiego

przygotowanie zajęć plastycznych – tworzenie plakatu „Na niebiesko dla autyzmu”

przeprowadzenie spotkania dla uczniów

ubranie się na niebiesko

2 kwietnia

pani Monika Dąbrowska-Kuzioła

pani Iwona Adamczyk-Olech

Dzień Osób z Zespołem  „Załóż kolorowe skarpetki na Światowy Dzień Zespołu Downa”

opracowanie ogłoszeń przez uczniów

ogłoszenia w salach lekcyjnych przez uczniów z Samorządu Uczniowskiego

założenie do szkoły kolorowych skarpetek

przeprowadzenie spotkania dla uczniów

 

21 marca

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski

wykonanie gazetki o autyzmie

przygotowanie materiałów na gazetki (jedna gazetka na kwiecień – informacje teoretyczne, a druga w maju – wyniki pracy w czasie warsztatów)

wykonanie gazetki

sprawdzenie poprawności zamieszczonych na gazetce treści

kwiecień

maj

pani Renata Niewiadomska

pani Monika Dąbrowska-Kuzioła

chętni uczniowie i rodzice

przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli o autyzmie

przedstawienie definicji autyzmu i teorii na temat przyczyn autyzmu

przedstawienie charakterystycznych cech zachowania osób z autyzmem

przeprowadzenie ćwiczeń warsztatowych

przedstawienie metod pracy z uczniami autystycznymi

13 maja

pani Renata Niewiadomska

 

przeprowadzenie szkolenia dla rodziców o autyzmie, dysleksji, zaburzeń uwagi, zaburzeń sensorycznych

omówienie zachowania dzieci  - co może zaniepokoić?

przedstawienie sposobów pracy rodzica z dzieckiem w domu

omówienie wpływu atmosfery emocjonalnej w domu na funkcjonowanie dziecka w szkole i jego problemy z nauką

3 czerwca

pani Renata Niewiadomska