Potrafimy siebie doceniać! (Etap IV)


  • Kategoria:

    Ocenianie i docenianie

  • Dodano:

    10.06.2019

1) Opiszcie przeprowadzone działania. [W załączniku do opisu zamieśćcie zdjęcia i inne materiały pokazujące proces i efekty Waszych działań.]

1. 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka w naszej szkole odbył się festyn rodzinny, na którym uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje pasje, które realizują w szkole podczas zajęć lekcyjnych i dodatkowych. Zorganizowaliśmy 4 stanowiska: 

  • Kulinarne: uczniowie z zajęć kulinarnych przygotowali smakołyki dla gości naszego festynu, a pieniądze zebrane z sprzedaży przeznaczyli na lokalne schronisko
  • Artystyczne: uczniowie z zajęć artystycznych zaprosili innych gości do wspólnego malowania i tak stworzyli flagę z kaszubskim gryfem, która teraz ozdabia szkolny korytarz. Uczniowie z zajęć artystycznych prezentowali również własnoręcznie zbudowany domek, który wciąż jeszcze się tworzy.
  • Sportowe: pasjonaci sportu nauczyli naszych gości grać w buczke, kaszubski unihokej.
  • Nasze pasje: tutaj chętni uczniowie prezentowali i/lub opowiadali o swoich pasjach. Dowiedzieliśmy się o ulubionych zespołach muzycznych, uprawianych sportach, filmach i książkach.

2. Od II semestruna stałe wprowadziliśmy do planu dodatkowe zajęcia kulinarne, eksperymentalno-naukowe, artystyczno-kaszubskie oraz sportowe.

3. Na korytarzach szkolnych uczniowie prezentują swoje pasje w formie przygotowanych plakatów lub innych rekwizytów.

2) Napiszcie, czy napotkaliście jakieś trudności, co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście? Jak sprawdzaliście opinię odbiorców w toku realizacji działań i jak na nie reagowaliście?

Największą trudnością okazało się spełnienie wymagań uczniów. Po analizie potrzeb okazało się, że nasze dzieci dużo wymagają od nas i od szkoły. Musieliśmy więc zdecydować jakie potrzeby będziemy zaspokajać w bieżącym roku szkolnym. W tym celu zorganizowaliśmy debatę połączoną z głosowaniem, na której uczniowie wspólnie z nauczycielami omówili wszystkie potrzeby i zdecydowali, które należy wykluczyć i jakie wstępnie działania należy podjąć.

Opinię nauczycieli i naszej pani sprzątaczki sprawdzaliśmy na cotygodniowych spotkaniach. Na owych spotkaniach opowiadaliśmy o przeszkodach w realizacji oraz decydowaliśmy jakie kolejn kroki należy podjąć. Opinię uczniów sprawdzaliśmy na godzinach wychowawczych. Tutaj analizowaliśmy co zostało już wprowadzone, co należy ulepszyć i szukaliśmy inspiracji do dalszych działań.

Cała spoleczność szkolna pozytywnie reagowała na zmiany, które motywowały nas do poczyniania kolejnych kroków. Festyn rodzinny, który okazal się podsumowaniem naszych dotychczasowych działań, utwierdził nas w myśleniu, że zmiany które wprowadziliśmy, usprawniły i ulepszyły naszą szkołę i społeczność szkolną.

3) Jak sprawdziliście powodzenie Waszych działań? W jaki sposób Wasze działania pozwoliły zrealizować cel dla szkoły? Odnieście się do rezultatów określonych w III etapie.

Nasze działania były widoczne gołym okiem. Z dnia na dzień uczniowie indywidualizowali przestrzeń szkolną umieszczając na ścianach swoje prace, rozkładając w kącikach rekwizyty czy też prezentujc swoje talenty na przerwach. Już od samego początku widzieliśmy, że cel jaki sobie postawiliśmy (stworzenie zindywidualizowanej i przyjaznej przestrzeni szkolnej) realizuje się pełną parą. 

Nasze działania były również widoczne w uczniowskich zeszytach. Nauczyciele pisali motywujące informacje zwrotne, a uczniowie chętniej wykonywali zadania. Na stałe wprowadziliśmy plan prowadzenia lekcji, która od tej pory zaczyna się przedstawieniem celów lekcji, a kończy się podsumowaniem. Dzięki temu widzimy, że nasi uczniowie czują się pewni swojej wiedzy, chętniej też pracują, bo wiedzą po co to robią.

Wszystkie rezultaty działań jakie określiliśmy w Etapie III spełniły i wciąż się spełniają. Nasi uczniowie czują się w szkole pewniej, dzięki zindywidualizowanej przestrzeni. Dzięki wprowadzonym zajęciom dodatkowym rozwijają swoje pasje, czują się dowartościowani i  chętniej angażują się w życie szkoły. Nauczyciele wiedzą jak motywować uczniów za pomocą pisania refleksji. Nasz cel został zrealizowany, a wspaniałym podsumowaniem naszych działań i pokazania rezultatów był festyn rodzinny.

4) Wypiszcie najważniejsze wnioski i rekomendacje dla szkoły.

Wniosek 1: Zaangażowanie uczniów do podejmowania decyzji w sprawie planowancyh działań szkoły było wspaniałym pomysłem! Uczniowie budowali poczucie własnej wartości i chętnie wypowiadali się na temat.

Rekomendacja: Należy częściej organizować szkolne debaty i głosowania, aby włączyć uczniów w życie szkolne.

 

Wniosek 2: Przestrzeń szkolna organizowana przez uczzniów jest ciekawsza, inspirująca oraz wprowadza ,,domową atmosferę" w szkole.

Rekomendacja: W dalszym ciągu należy angażować uczniów do organizacji przestrzeni szkolnej, w której będą czuli się komfortowo.

 

Wniosek 3: Nauczyciele są zadowoleni z efektów pisania motywujących refleksji swoim uczniom.

Rekomendacja: W nowym roku należy kontynuować edukację nauczycieli w obszarze motywowania uczniów.