Dobijamy do brzegu :) (Etap IV)


 • Kategoria:

  Samodzielność

 • Dodano:

  23.05.2019

1) Opiszcie przeprowadzone działania. [W załączniku do opisu zamieśćcie zdjęcia i inne materiały pokazujące proces i efekty Waszych działań.]

 1. Uczniowie będący członkami Samorządu Uczniowskiego zorganizowali Szkolny Talent Show. Zrobili to samodzielnie, przy niewielkim wsparciu nauczycieli. Konkurs ten składał się z dwóch etapów: wstępnych eliminacji i finału. Udział w nim wzięło bardzo dużo uczniów z naszej szkoły. Nawet nie wiedzieliśmy, że są wśród nas tak uzdolnione osoby, mogliśmy podziwiać pasje naszych kolegów i koleżanek, a pasja, jak wiadomo, jest zaraźliwa, więc za rok spodziewamy się jeszcze więcej uczestników.

 2. Napisaliśmy projekt do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego i dzięki promocji naszego pomysłu wśród mieszkańców naszej dzielnicy, WYGRALIŚMY. Zdobyliśmy ponad 1600 głosów i dzięki temu otrzymaliśmy dofinansowanie od miasta na budowę Edukacyjnego Placu Zabaw, o który tak zabiegaliśmy.

 3. Jesteśmy świadkami dużych zmian w wyglądzie i funkcjonowaniu szkoły. W zeszłym roku zmieniał się wystrój wewnątrz budynku. Dzięki zaangażowaniu uczniów mamy piękne kolorowe sale lekcyjne (np. sala naszej patronki, galeria obrazów i dzieł sztuki), na podłogach korytarzy zostały wyklejone gry, pojawiły się wygodne miejsca do siedzenia. 

  W tym roku zmieniamy obszar wokół szkoły. Oprócz wspomnianego wyżej Edukacyjnego Placu Zabaw powstał Ogród Kwiatowo – Warzywny, w którego stworzenie zaangażowali się uczniowie i ich rodzice.

 4. Coraz więcej lekcji przestaje mieć tradycyjną formę podającą, czyli nauczyciel prowadzi wykład, przekazując nam informacje. To uczniowie często prowadzą lekcje, sami wybierają formę przekazywania wiedzy. Najczęściej korzystają z technologii multimedialnych. Dzieląc się wiedzą, utrwalają zdobyte wiadomości.

 5. Pomagamy sobie nawzajem i pomagamy innycm. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, podczas szkolnej dyskoteki zebraliśmy pieniądze na pieluszki dla pacjentów Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych.

 6. Zorganizowaliśmy Zachodniopomorskie Forum Wolontariatu, podczas którego nasi szkolni wolontariusze prowadzili samodzielnie warsztaty dla uczestników z innych szkół. Dzielili się doświadczeniem, wymieniali pomysłami, prezentowali dokonania w ciągu roku.

2) Napiszcie, czy napotkaliście jakieś trudności, co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście? Jak sprawdzaliście opinię odbiorców w toku realizacji działań i jak na nie reagowaliście?

Nie wszystko się udało. Ten rok szkolny był szczególnie trudny dla uczniów i nauczycieli z powodu strajku, zabrakło czasu na realizację wszyskich zamierzeń. Nie odbyła się wycieczka do Poznania, którą mieli samodzielnie zorganizować nasi uczniowie we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 10 w Poznaniu. Na przyszły rok przełożymy również organizację Dnia Samodzielności, choć bardzo możliwe, że uda się go jeszcze zorganizować w ostatnim tygodniu tego roku szkolnego.

3) Jak sprawdziliście powodzenie Waszych działań? W jaki sposób Wasze działania pozwoliły zrealizować cel dla szkoły? Odnieście się do rezultatów określonych w III etapie.

Powodzenie naszych działań sprawdzane było podczas rozmów uczniów i ich rodziców z koordynatorem zespołu Szkoła z Klasą, opiekunem samorządu uczniowskiego i dyrekcją szkoły. Przekazywali nam opinie i uwagi.

4) Wypiszcie najważniejsze wnioski i rekomendacje dla szkoły.

Jesteśmy placówką, która może być dumna z działalności swoich wolontariuszy. Wolontariat bez wątpienia uczy samodzielności, ale też wychowuje, pozwala oderwać się młodym ludziom od własnych problemów, ujrzeć je z właściwej perspektywy.

Nauczyciele wiedzą, ze mogą zaufać uczniom, np. podczas organizacji imprez szkolonych. No i pozwalając im na samodzielność, mogą też uczyć się od nich, czego przykładem są pomysły na prowadzenie lekcji (np. kręcenie własnego filmu o życiu poety).

Uczniowie zrozumieli, że chcieć to móc, potrafią przekonać innych do własnych pomysłów, o czym świadczy wygranie naszego projektu na Edukacyjny Plac Zabaw w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim.

Wszystkie podejmowane w ramach obszaru Samodzielność działania były nam potrzebne, mogłoby być ich jednak trochę więcej. W przyszłym roku ponownie weźmiemy szkołę w swoje ręce.