Uśmiech drogą do sukcesu! (Etap III)


  • Kategoria:

    Dobre relacje

  • Dodano:

    07.05.2019

1) Napiszcie, którą propozycję realizacji celu postanowiliście przeprowadzić w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? Opiszcie, w jaki sposób uwzględnia ona kryteria: współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów; szerokie angażowanie społeczności szkolnej; wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań; wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole.

Postanowiliśmy przyjąć realizację celu zasugerowaną przez moderatora w poprzednim kroku i tytułować będziemy ją w taki sposób właśnie: "Doskonalenie kompetencji osobistych uczniów". Uczniowie w zmianie będą odgrywali kluczową rolę. Poprawa relacji poprzez doskonalenie kompetenicji z zakresu zajęć interpersonalnych, warsztatów dotyczących agresjii czy debatach na temat przemocy będzie zależała od tego w jaki sposób zaangażują się w powyższe i w związku z czym jak będa dzięki temu "dążyć do dobrej zmiany". Szkoła licząca zaledwie 40 osób nie będzie miała trudności w tym, żeby z tematem zetknął się każdy i z pewnością całe forum weźmie udział w przeżywaniu zagadnień które staramy się wprowadzić dzięki projektowi. Zmiana, która będzie dla nas trwała to wprowadzenie (w związku z powyższym - co jest naszym wnioskiem) warsztatów, które będą się odbywały w sposób cykliczny. (Przynajmniej raz w ciągu semestru w zamyślę udział będzie brać cała szkoła - oraz na godzinie wychowawczej osobno przynajmniej raz w miesiącu każda klasa).

2) Stwórzcie listę działań w ramach jednej wybranej propozycji i przy każdym z nich napiszcie, jakich rezultatów się spodziewacie.

Cel dla szkoły: Osiągnięcie wymiernej poprawy w relacjach. Doskonalenie kompetencji osobistych uczniów.

Wybrana propozycja realizacji celu: Warsztaty/zajęcia podczas godzin wychowawczych

Główne działania zaplanowane w programie

Spodziewane rezultaty – co, w odniesieniu do celu dla szkoły, zamierzacie osiągnąć przez działanie?

Organizacja kadry – przygotowanie do zaplanowanych zajęć (głównie wychowawcy oraz Ci, którzy będą odpowiedzialni za poszczególne warsztaty raz w ciągu semestru)

 

 

 

Świadomość wśród całej rady pedagogicznej czego dotyczą działania. Przede wszystkim zapoznanie z zaplanowanym programem, który ma być wcielony w życie. W dalszej perspektywie również nawiązywaniu do projektu przy okazjach, które będą się nadarzać w procesie edukacji czy celebracjach uroczystości w szkole.

Zaplanowanie zajęć (jaka będzie ich treść i które treści będą najbardziej adekwatne dla społeczności naszej szkoły)

 

Wybranie tych treści, które dotyczą projektu ale również będą spełniały funkcję narzędzia w naszej szkole do rozwiązywania problemów z którymi można spotkać się na co dzień.

Przygotowane gotowy plany do wykorzystania w czasie zajęć czyli przykładowe konspekty na godziny wychowawcze.

Wprowadzenie w terminarz szkoły zajęć; poinformowanie całej RP; poinformowanie uczniów i przygotowanie do zajęć

Zbudowanie świadomości i atmosfery pracy w naszej szkole. „Uaktywnienie” uczniów. Czyli zbudowanie warsztatów w taki sposób, aby uczniowie byli uczestnikami zajęć i je współtworzyli a nie tylko byli obecni. To samo dotyczy nauczycieli – również tych, którzy będą niejako bardziej biernie przyglądać się projektowi. Profesjonalne przeszkolenie które da nauczycielom poczucie, że wiedzą co robią i jaki jest cel tych zajęć.

3) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

Cel dla szkoły: Osiągnięcie wymiernej poprawy w relacjach. Doskonalenie kompetencji uczniów

Wybrana propozycja realizacji celu: Warsztaty/zajęcia podczas godzin wychowawczych

Główne działania zaplanowane
w programie

Zadania do wykonania
w ramach danego działania

Termin realizacji zadania (od do)

Osoba odpowiedzialna
za zadanie

Organizacja kadry – przygotowanie do zaplanowanych zajęć

 

 

Przypisanie do poszczególnych zadań członków kadry. Wychowawców do tworzenia konspektów i planów dotyczących zajęć. Pozostałych zaangażowanych do tworzenia planów szczegółowych semestralnych warsztatów.

Do ko[A1] ńca kwietnia

Koordynator

Zaplanowanie zajęć

Przedstawienie planów, dyskusja na ich temat

Ewentualne zmiany

Rozliczenie z pracy w danych podgrupach

Do połowy maja

Nauczyciele odpowiedzialni

Przeprowadzenie próbnych zajęć

Wychowawcy wprowadzają zaplanowane zadania. Sprawdzenie, czy będzie działa taka forma pracy. Doświadczenie pokazuje, że będzie, gdyż już wielokrotnie była wypróbowywana. Projekt jest doskonałym pretekstem do wprowadzenia takiej zmiany.

Maj

Wychowawcy, pozostali nauczyciele


 [A1]