Ostatni etap (Etap IV)


 • Kategoria:

  Bezpieczeństwo i zaufanie

 • Dodano:

  06.06.2019

1) Opiszcie przeprowadzone działania. [W załączniku do opisu zamieśćcie zdjęcia i inne materiały pokazujące proces i efekty Waszych działań.]

W ramach peogramu zostały przeprowadzone zajęcia ze strażą miejską:

 1. „Umiem wezwać pomoc”
 2. „Zasady bezpiecznej zabawy
 3. „Bezpieczna droga do szkoły”
 4. „Spotkanie z nieznajomym”
 5. „Uczymy się żyć bez przemocy”
 6. „Przyjaciele zwierząt”
 7. „Wiem, pomagam, ratuję”
 8. „Odpowiedzialność prawna nieletnich”
 9. „Bezpieczeństwo w sieci”
 10. "19 dni bez przemocy

1. Zakup szafek na rzeczy dla wszystkich uczniów.

Dyrekcja szkoły zakupiła dla każdego ucznia szafki na podręczniki i niezbędne rzeczy. Szafki zostały wstawione w miejsce obecnej szatni.

akże nauczyciele uczestniczyli w dwudniowych warsztatach z pierwszej, przedmedycznej pomocy. Wszyscy, w praktyce, utrwalili procedury medyczne ratujące życie i zdrowie ludzkie.

 • Uczniowie z naszej szkoły wzięli  udział  w kampanii „Rowerowy maj”

Uczniowie z naszej szkoły wzieli udział w biciu rekordu w resuscytacji krążeniowo - oddechowej, jak również przeprowadzili zajęcia w przedszkolu dla dzieci młodszych z pierwszej pomocy.

2) Napiszcie, czy napotkaliście jakieś trudności, co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście? Jak sprawdzaliście opinię odbiorców w toku realizacji działań i jak na nie reagowaliście?

Mamy świadomość tego, że w naszej szkole sprawa bezpieczeństwa uczniów jest bardzo ważna. Dzieci dobrze się tu czują, nauczyciele dbają o integrację zespołów klasowych, szczególnie z uwagi na obecność osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Rozmowy z uczniami klas starszych uświadomiły nam, że mimo wszystko mamy nad czym pracować. Spotkanie z samorządem klas starszych umożliwiło określenie najważniejszych problemów, które wymagają podjęcia konkretnych działań. Najważniejsze jednak jest to, że uczniowie stali się faktycznymi uczestnikami wprowadzanej zmiany. To ich głos stał się ważny i decydujący w obszarze  prowadzonych  działań.

Przełożyliśmy na kolejny rok szkolny realizację zadania polegającego na stworzeniu Kodeksu bezpieczeństwa, uczniowie chcieli miec więcej czasu na przemyślenie i wykonanie prac. 

Koordynator i opiekunowie programu na bieżąco wymieniali się opiniami dotyczącymi przebiegu i efektów naszych zadań.

Ewaluacja:

- ankiety;

- zawody z pierwszej pomocy;

- bicie rekordu w resuscytacji krążeniowo - oddechowej;

- przeprowadzenie zajęć w innych placówkach z pierwszej pomocy;

- skrzynka (anonimowa skrzynka);

- organizacja święta szkoły;

- organizacja apelu o bezpiecznych feriach.

Zrezygnowaliśmy z pełnienia dyżurów przez uczniów na korytarzu szkoły.

3) Jak sprawdziliście powodzenie Waszych działań? W jaki sposób Wasze działania pozwoliły zrealizować cel dla szkoły? Odnieście się do rezultatów określonych w III etapie.

Działania podjęte podczas III etapu pozwoliły zrealizować postawione cele:

- młodzież zapozanała się z ideą wolontariatu;

- aktywne spędzanie wolnego czasu:

- budowanie tradycji szkoły (udział uczniów w święcie szkoły);

- pomoc wolontariuszy młodszym uczniom w nauce;

- organizowanie młodszym uczniom czasu wolnego w szkole;

- udział w akcji "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy";

- przystąpienie do programu "Rowerowy maj";

4) Wypiszcie najważniejsze wnioski i rekomendacje dla szkoły.

Program spełnił nasze oczekiwania. Zintegrował grupę społeczności szkolnej. Poprawił bezpieczeństwo. Uczniowie jak rółwnież personel zdobył nowe umiejętności. Chcieli byśmy przystapić do nowych projektów takich jak: "Zaprojektuj szkołę", "Asy internetu", "Solidarność - podaj dalej"