Do dzieła! (Etap IV)


  • Kategoria:

    Bezpieczeństwo i zaufanie

  • Dodano:

    02.06.2019

1) Opiszcie przeprowadzone działania. [W załączniku do opisu zamieśćcie zdjęcia i inne materiały pokazujące proces i efekty Waszych działań.]

 W  marcu w naszej szkole przystąpiliśmy do realizacji zadań założonych w etapie III programu „Szkoła z klasą 2.0”. Zorganizowaliśmy „Szkolne Dni  Bezpieczeństwa  i Zaufania”, w ramach których odbyły się  imprezy oraz wydarzenia szkolne   w celu wzmocnienia relacji  w środowisku szkolnym oraz utrwalenia  znajomości zasad  bezpiecznego zachowania się uczniów w szkole i poza nią.

A oto nasze szczegółowe działania:

1.Przeprowadzenie warsztatów plastycznych nt. „Uczeń bezpieczny na drodze”.

 

            Uczniowie pod opieką nauczyciela plastyki i techniki oraz członków szkolnego zespołu "Szkoły z klasą 2.0", wzięli udział w warsztatach plastycznych, których efektem była imponująca praca,  przedstawiająca uliczne skrzyżowanie. Uczniowie z zaangażowaniem szkicowali, wycinali,  malowali, nabywając kompetencji pracy w grupie.

Sami podsuwali pomysły, co i jak namalować, z poświęceniem pracowali tnąc ciężką  w obróbce tekturę, czy kładąc się na podłodze w charakterze „szablonu”. Dzieciaki były niejednokrotnie umorusane  po same uszy, ale mogą być z siebie dumne! Praca, którą stworzyli uczniowie od oddziału przedszkolnego przez klasę III, IV, V i VII wraz  z nauczycielami, panią intendentką, psycholog i samą panią dyrektor, stanowiła dekorację apelu o bezpieczeństwie.

 

2. Zorganizowanie spotkania z policjantem na temat ” Bezpieczeństwo i zaufanie   w Internecie”

 

Uczniowie wraz z nauczycielami i wychowawcami uczestniczyli w spotkaniu, które przeprowadzili policjanci Komendy Powiatowej Policji. Zajęcia dotyczyły bezpiecznego korzystania z Internetu i cyberprzemocy w sieci, a także odpowiedzialności prawnej osób nieletnich.

W ramach spotkania, kilkudziesięciu uczniów zapoznano z  podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu. Młodzież dowiedziała się także, że osoby korzystające z Internetu nie są anonimowe. Policjanci informowali uczestników spotkania,  że nie można nikogo obrażać   i ośmieszać negatywnymi komentarzami umieszczanymi na popularnych portalach społecznościowych. Młodzież usłyszała, że na pozór niewinne zdjęcie umieszczone w Internecie może być powodem sporych kłopotów. Dzieje się tak, jeżeli znajdująca się   na nim osoba nie zgadza się na jego publikację.

 

 

3.Przeprowadzenie warsztatów z ratownikiem medycznym na temat zasad udzielania pierwszej pomocy.

Uczniowie oraz nauczyciele i rodzice uczestniczyli w warsztatach  z ratownikiem medycznym, który pracuje na co dzień  w Pogotowiu Ratunkowym . 

Wysłuchali cennych informacji na temat udzielania pierwszej pomocy. Dowiedzieli się,         w jaki sposób można pomóc osobie nieprzytomnej, zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe, Następnie z wielką uwagą społeczność uczniowska przyglądała się jak pan ratownik demonstrował sztuczne oddychanie i masaż serca na przywiezionym przez siebie fantomie. Po pokazie uczniowie mieli okazję spróbować samemu udzielać pierwszej pomocy pod bacznym okiem instruktora. Okazało się, że nie jest to wcale takie proste zadanie i że trzeba wykazać się pewną dozą siły i sprytu. Koordynatorka  programu „Szkoła z klasą 2.0” także została poproszona o pomoc „w ratowaniu życia” fantomowi. Początkowo nie szło jej najlepiej, ale po kilku wskazówkach okazało się, że uciskała klatkę piersiową z takim zapałem, że, jak powiedział pan ratownik, w rzeczywistych warunkach, złamałaby żebra poszkodowanemu, co podobno często się zdarza w takich przypadkach. 

Na koniec warsztatów dzieci wspólnie przypomnieli i utrwalili sobie numery telefonów alarmowych. 

 

4. Przeprowadzenie przez psychologa prelekcji dla rodziców na temat „Moje dziecko  w grupie rówieśniczej”

Pani psycholog przeprowadziła prelekcję dla rodziców, podczas której mieli oni okazję dowiedzieć się,  jak funkcjonuje umysł zbuntowanego nastolatka i jak rodzice mogą pomóc swojemu dziecku, które nierzadko ma problem z bezproblemowym funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej. Pani psycholog odpowiadała na pytania zebranych i radziła, w jaki sposób zdobyć zaufanie dziecka i bezpiecznie przeprowadzić je przez trudny wiek dojrzewania.

5.Zorganizowanie dyżurów uczniowskich wspomagających nauczycieli

 

Nauczyciele zyskali niemałą pomoc podczas sprawowania dyżurów, gdyż na wniosek Samorządu Uczniowskiego codziennie (od marca), począwszy od długiej przerwy wspierała ich grupa chętnych uczniów, noszących  identyfikatory: „Uczeń dyżurujący”. Miejscem dyżurów uczniowskich były  korytarze szkolne.  Szczególnie ważne okazało się pełnienie dyżurów na parterze, gdzie przebywa najwięcej najmłodszych dzieci. Dyżurującymi byli uczniowie klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej oraz uczniowie klasy III gimnazjum.

6. Zorganizowanie  akcji „Aktywna przerwa”, służącej aktywnemu spędzaniu czasu na sali gimnastycznej, promującemu zdrowy i bezpieczny styl życia.

            Dzięki zaangażowaniu nauczycieli wychowania fizycznego nasi uczniowie zyskali ciekawą alternatywę dla przerw międzylekcyjnych. Taki sposób spędzania  wolnego czasu szybko zyskał aprobatę wśród uczniów. Część z nich z przyjemnością kibicowała, inni obserwowali, przymierzali się do wybranej grupy, rozmawiali, pomagali. Gra w ulubioną dyscyplinę naszych uczniów -w piłkę siatkową, zawsze odbywała się wg ustalonych zasad. Stosowaliśmy różne kryteria podziału uczniów na zespoły (np. upodobania, sympatie, wzrost, numery parzyste i nieparzyste). Unikaliśmy podziałów klasowych. Zawsze warunkiem wejścia do sali gimnastycznej było używanie form grzecznościowych, kulturalnego zachowania się w niej oraz przestrzeganie zasady „fair-play”.

Po niedługim czasie okazało się, że jest to także forma motywująca uczniów do lepszej pracy na zajęciach wychowania fizycznego.

 

 

7. Zorganizowanie akcji „Przerwa na wesoło”, służącej twórczemu wykorzystaniu długiej przerwy przez młodszych uczniów

 

            Samorząd Uczniowski wspierany przez chętnych uczniów postanowił zagospodarować czas tak zwanej „długiej przerwy”, podczas której najbardziej nudzi się najmłodszym uczniom. Od marca zainicjowaliśmy wspólnie z wychowawcami i uczniami  szereg zabaw słowno-ruchowych dla naszych milusińskich. Młodzież szkolna, niejednokrotnie poprzebierana za postacie z bajek czytała ciekawe baśnie i bajki, zapraszała najmłodszych    do zabaw ruchowych takich jak: „Jedzie pociąg z daleka”, „Stary niedźwiedź mocno śpi”, „Chodzi lisek koło drogi”,  czy Tańczymy labada”. Dzieciaki były zachwycone, mogąc         w kontrolowany i bezpieczny sposób spożytkować swoją energię. Samorząd Szkolny zorganizował także wydarzenie pt. „Dawno, dawno temu, czyli kronika szkolna” w ramach którego uczniowie cały dzień przeglądali kroniki naszej szkoły, odszukując znajome twarze    i przypominając sobie wydarzenia  ze swojego klasowego życia. Śmiechu było co niemiara!

 

 

8. Zainicjowanie „Wieczoru filmowego”, którego celem była  projekcja filmu o trudnych relacjach w środowisku rówieśniczym

Pod koniec marca nasi uczniowie uczestniczyli w wieczorze filmowym przygotowanym przez Samorząd Uczniowski.  Pokazano niezwykły film „Cudowny chłopak” przedstawiający historię chłopca  o wyjątkowym wyglądzie i wspaniałej osobowości.

Po projekcji odbyły się krótkie warsztaty, podczas których młodzież oceniała film i jego problematykę, a także wypowiadała się na temat swoich „mocnych stron” oraz cech, które podziwiają u swoich przyjaciół. Jak się okazuje, łatwo nam dostrzegać pozytywne cechy u kogoś innego, ale docenić siebie samego- oto jest wyzwanie!!!

9. Przeprowadzenie konkursu „Mam talent”

Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny Samorząd Uczniowski we współpracy z nauczycielami, wychowawcami  i rodzicami  przeprowadził  konkurs „Mam talent”, podczas którego uczniowie różnych klas ujawniali swoje zdolności. Były śpiewy, tańce, rysowanie.  Jeden z uczestników, Bartek, udowodnił swój talent licząc w 10 językach do 10! Inny chłopiec, Kuba, pokazał, że  w niezwykły sposób potrafi wyginać swoje palce.  Taki z niego talent! Wszystkich zachwycił także uroczy występ dzieci z oddziału przedszkolnego, które zatańczyły twista. Symbolicznie wyłoniono zwycięzców, ale tak naprawdę, to wszyscy prezentowali się wspaniale.

 

10. Przeprowadzenie konkursu recytatorskiego pt. „Żeby kózka nie skakała, czyli o bezpieczeństwie wokół nas”

Konkursem objęci byli uczniowie  oddziału przedszkolnego i wychowania wczesnoszkolnego. Uczniowie sami mogli dokonać wyboru wiersza, rymowanki  jak również skorzystać z propozycji nauczycieli. Na potrzeby recytacji niektórzy  uczniowie samodzielnie przygotowali znaki drogowe, czy  sygnalizację świetlną. Widownia w dużym skupieniu przysłuchiwała się popisom recytatorskim, jak również  przesłaniu jak ważną sprawą jest bezpieczeństwo i że w dużej mierze  zależy ono od nas samych i naszego zachowania. Zwyciężczynią konkursu została uczennica klasy III.

 

11. Konkurs na plakat „Uczeń bezpieczny w szkole i poza nią”

 Uczniowie pod okiem pani od plastyki i nauczycieli  przez kilka dni uczestniczyli w warsztatach plastycznych, tworząc wspaniałe prace obrazujące zagrożenia czyhające na ucznia w szkole i poza nią.

W konkursie wzięli udział uczniowie  klas IV - VI. Pracowali w grupach, wykonując swoje prace na papierach z kartonu, przy użyciu farb plakatowych.

Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie klasy VI.

2) Napiszcie, czy napotkaliście jakieś trudności, co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście? Jak sprawdzaliście opinię odbiorców w toku realizacji działań i jak na nie reagowaliście?

          Podczas realizacji programu „Szkoła z klasą 2.0”  zaangażowanych było mnóstwo osób. Dzięki współpracy uczniów, nauczycieli, dyrekcji, rodziców                        i pracowników administracyjnych udało nam się w całości wykonać założony plan. Mało tego. Dodatkowo w maju nasza szkoła była organizatorem konkursu gminnego „Bądźmy bezpieczni”, który miał  na celu rozwijanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy świadomości bezpiecznego uczestnictwa  w ruchu drogowym , jak również  rozwijanie  umiejętności  radzenia sobie  w sytuacjach trudnych. Wydarzenie to wspaniale wpisało się          w założenia realizacji zadań z obszaru „Bezpieczeństwo i zaufanie”.

Koordynator i opiekunowie programu na bieżąco wymieniali się opiniami dotyczącymi przebiegu i efektów naszych zadań. Samorząd Uczniowski informował nas także o uwagach i sugestiach uczniów w sprawie realizacji założeń programowych. Otwarci na zmiany, uwzględniając opinie innych, wspólnie dokonywaliśmy modyfikacji i drobnych przesunięć w planie. My, opiekunowie, cieszyliśmy się, że nasza młodzież ma do nas zaufanie i czuje się na tyle bezpiecznie, by wyrazić swoje zdanie.

3) Jak sprawdziliście powodzenie Waszych działań? W jaki sposób Wasze działania pozwoliły zrealizować cel dla szkoły? Odnieście się do rezultatów określonych w III etapie.

Pod koniec maja zorganizowaliśmy uroczysty apel, podczas którego podsumowaliśmy całość działań programu „Szkoła z klasą 2.0”. Społeczność szkolna miała okazję zapoznać się ze wszystkimi zadaniami, jakie zostały przeprowadzone  w naszej szkole. Każde działanie zostało omówione, podsumowane                                       i udokumentowane  zdjęciami. Uczniowie żywo reagowali  rozpoznając siebie   na fotkach i wspominając emocje związane z danym działaniem.  Niezwykle pomocnym narzędziem ewaluacji programu okazała się „gadającą ściana”, na której uczniowie umieszczali swoje  refleksje związane z konkretnym działaniem, w którym uczestniczyli. Pojawiały się komentarze typu: „Było super!”, „Teraz potrafię już ratować” (w kontekście spotkania z ratownikiem medycznym), czy: „Klasa III gimnazjum jest najlepsza w siatkę!” (działanie „Aktywna przerwa”). Ośmielamy się więc wyciągnąć wniosek, że młodzież pozytywnie oceniała nasz wspólny wysiłek.

Także z opinii rodziców i nauczycieli wiemy, że działania „Szkoły z klasą 2.0” zostały zauważone i pozytywnie komentowane.

 Rodzice i  nauczyciele poznali  mechanizmy zachowań uczniowskich w grupie rówieśniczej. Utrwalili zasady bezpieczeństwa na drodze oraz procedury postępowania w sytuacji udzielania pierwszej pomocy, uświadomili sobie wady i zalety korzystania przez dzieci z Internetu. Uczniowie uświadomili sobie konsekwencje zachowań, wynikających z niewłaściwego korzystania z mediów społecznościowych, przypomnieli  sobie  zasady bezpiecznego funkcjonowania       na drodze, przyswoili sposoby udzielania pomocy w nagłych wypadkach. Dzięki udziałowi w programie lepiej funkcjonują  w grupie rówieśniczej. Dzieci wykazały się kreatywnością, zyskały pewność siebie, uświadomiły sobie wartość wzajemnej współpracy i wagę bezpieczeństwa. Ważną kwestią jest także niewątpliwy wzrost wzajemnej  empatii, poczucia własnej wartości  oraz satysfakcji z  zaangażowania  w swoją pracę. Wśród całej społeczności szkolnej wzrosła świadomość  poczucia bezpieczeństwa  i  wzajemnego zaufania

4) Wypiszcie najważniejsze wnioski i rekomendacje dla szkoły.

Realizując zadania programu „Szkoła z klasą 2.0” podjęliśmy się niezwykłego zadania. Nasza szkoła generalnie jest bardzo aktywna i twórcza, jednak skumulowanie takiej ilości zadań w dość krótkim czasie stanowiło nie lada wyzwanie. Mimo wszystko, daliśmy radę. Dziś, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, rodziców i dyrekcji widzimy, że udało nam się. Jesteśmy dumni z naszych uczniów, którzy wykazali się ogromnym zaangażowaniem, wspierając nas, nauczycieli w realizacji zadań programu. Rodzice naszych uczniów także dzielnie współpracowali dla osiągnięcia celu- zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i zaufania w naszej szkole. Nasze dzieciaki wiedzą, jak bezpiecznie spędzać czas w szkole i poza nią, dokąd udać  się  w przypadku zagrożenia. Wzrosło ich poczucie własnej wartości, czują się bardziej pewne siebie, są odważniejsze. Same potrafią dać innym poczucie bezpieczeństwa i zaufania. I to jest nasz kapitał, który będzie procentował przez kolejne lata. Dodatkowo realizacja programu „Szkoła z klasą 2.0” była wspaniałą zabawą dla naszej społeczności szkolnej i okazją do sprawdzenia siebie.

Jednym słowem- jesteśmy „Szkołą z klasą!” Po prostu.