Czas na działanie (Etap IV)


  • Kategoria:

    Bezpieczeństwo i zaufanie

  • Dodano:

    04.06.2019

1) Opiszcie przeprowadzone działania. [W załączniku do opisu zamieśćcie zdjęcia i inne materiały pokazujące proces i efekty Waszych działań.]

W ramach szkoły z klasą – chętni uczniowie, robili plakaty „Bliżsi, bo znajomi - prezentacja wybranego kraju”

Umiejętności, które rozwinęli uczniowie:

- umiejętność pracy w zespole (współpraca, współdziałanie);

- umiejętność wyszukiwania informacji w różnych źródłach; 

- umiejętność selekcji i doboru informacji;

- umiejętność prezentacji zdobytych informacji na forum.

Wiedza, którą zdobyli:

- znajomość innych krajów (ich kultury, obyczajów, osiągnięć i dokonań).

Działanie przyczyniło się do:

- budzenia postaw szacunku, tolerancji, otwartości;

- rozwijania kreatywności i twórczego myślenia;

- wzmacniania poczucia tożsamości narodowej;

- rozwijania talentu plastycznego;

- rozwijania umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

2) Napiszcie, czy napotkaliście jakieś trudności, co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście? Jak sprawdzaliście opinię odbiorców w toku realizacji działań i jak na nie reagowaliście?

Trudności napotkane przy realizacji zadnia to brak zdecydowania niektórych uczniów, co chcieliby zobrazować. Nie było problemów z podawaniem pomysłów, młodzież znała wiele przykładów na to, z czym kojarzą im się kraje niemieckojęzyczne. Nie musieliśmy też z niczego rezygnować.  Jeżeli chodzi o opinię odbiorców, to była ona pozytywna. Wymienialiśmy się na poziomie przeciwległych klas pracami.
 

3) Jak sprawdziliście powodzenie Waszych działań? W jaki sposób Wasze działania pozwoliły zrealizować cel dla szkoły? Odnieście się do rezultatów określonych w III etapie.

Uczniowie wykonali sporą ilość prac dotyczących krajów niemieckojęzycznych, dzięki temu wymieniali się pomysłami i poszerzyli wiedzę na ten temat.

4) Wypiszcie najważniejsze wnioski i rekomendacje dla szkoły.

Wnioski: współpraca na forum klasy wpłynęła pozytywnie na relacje uczniów, osoby posiadające większą wiedzę na ten temat mogły zaprezentować ją na tle klasy.
Rekomendacje: w przyszłości można kontynuować wybrany temat rozszerzając go o skojarzenia z naszym krajem.