Odpowiedzialni za swoją szkołę (Etap III)


1) Napiszcie, którą propozycję realizacji celu postanowiliście przeprowadzić w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? Opiszcie, w jaki sposób uwzględnia ona kryteria: współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów; szerokie angażowanie społeczności szkolnej; wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań; wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole.

Postanowiliśmy niektóre działania prowadzone dotychczas przez nauczycieli przekazać w ręce naszych uczniów. To oni mieli wymyśleć sposób promocji naszej szkoły, zorganizować konkurs dla młodzieży gimnazjalnej i szkół podstawowych, zorganizować turniej gier sieciowych, a także dni otwarte szkoły.

Co zdecydowało o naszym wyborze?

Przede wszystkim chęć nauczenia uczniów odpowiedzialności, kreatywności ( a raczej skorzystania z ich kreatywnych pomysłów). To uczniowie są prawdziwą wizytówką każdej szkoły, oni najbardziej wiedzą jak dotrzeć do rówieśników. Wszystkie nasze działania tak naprawdę są ściśle związane z promocją szkoły, jak zachęcić młodzież do podjęcia nauki w naszej placówce. Doszliśmy do wniosku, że młodzież zrobi to lepiej i rzeczywiście podeszła do zadań bardzo odpowiedzialnie i dorośle ;-) Pozwoliło to także wypracować dobre relacje między nimi, na co nie ma czasu na zajęciach. 

Raczej jest to kontynuacje podejmowanych działań i z roku na rok coraz więcej przekazujemy w ręce uczniów. Oni dzięki temu zdobywają doświadczenie, a dla nauczycieli jest to naprawdę nieoceniona pomoc. Wszystkie nasze działania udowadniają, że warto zaufać młodzieży. 

W kontekście integracji osiągnęliśmy bardzo dużo. Zmusiliśmy do współpracy uczniów, którzy tak naprawdę nie mogli się znieść. Jako szkoła średnia chcemy ich przygotować do dorosłego życia i sytuacji, gdzie trzeba pracować z różnymi osobami. Oczywiście nie wszystko się udało, ale więcej jest plusów niż minusów i zamierzamy ten pomysł kontynuować w kolejnych latach.

2) Stwórzcie listę działań w ramach jednej wybranej propozycji i przy każdym z nich napiszcie, jakich rezultatów się spodziewacie.

 
Główne działania zaplanowane w programie: Spodziewane rezultaty – co, w odniesieniu do celu dla szkoły, zamierzacie osiągnąć przez działanie?
Organizacja turnieju gier sieciowych   
  1. Konfiguracja urządzeń
  2. Przygotowanie okablowania
  3. Prowadzenie strony internetowej na facebooku 
 

Organizacja konkursu "Wirtualny spacer po szkole"       

 
  1. Przygotowanie komputerów
  2. Przygotowanie wzorów dyplomów i podziękowań
  3. Przygotowanie intra
 

Organizacja Dni Otwartych         

 
  1. Przygotowanie stoisk dla poszczególnych kierunków
  2. Przygotowanie sprzętu nagłaśniającego
  3. Przygotowanie lekcji otwartych

3) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

Główne działania zaplanowane w programie  Zadania do wykonania w ramach danego działania Termin realizacji zadania (od – do) Osoba odpowiedzialna za zadanie
 Organizacja turnieju gier sieciowych

Przygotowanie, przetestowanie komputerów

Przygotowanie, rozstawienie sprzętu

Przygotowanie infrastruktury sieciowej

 

 marzec/kwiecień 2019

 Tomasz K. uczniowie klasy 3B i 3D

 CS:GO - Piotr K.

League of Legends - Jakub S. 

Battle Royale - Sebastian P.

 Organizacja konkursu "Wirtualny spacer po szkole" 

Przygotowanie intra

Przygotowanie wzorów dyplomów i  podziękowań

Opieka nad młodzieżą

Przygotowanie poczęstunku

Przygotowanie sali gimnastycznej

 marzec 2019

 Agnieszka B. uczniowie klasy 1B

intro - Mateusz K. Krzysztof P.

Wzory dyplomów - Ernest A., Paweł B.

Wzory podziękowań - Mateusz Ł., Mateusz K.

Drukowanie - Łukasz M.

 Organizacja Dni Otwartych    

Przygotowanie stoisk

Przygotowanie i prowadzenie zajęć otwartych

Oprowadzanie młodzieży odwiedzającej naszą szkołę

Obsługa sprzętu nagłaśniającego

 kwiecień 2019

 Bożena K. uczniowie klasy 1B, 2B

Uczniowie wyznaczeni przez wychowawców