Spotkanie drugie (Etap II)


  • Kategoria:

    Dobre relacje

  • Dodano:

    17.03.2019

1) Opiszcie, jak przebiegało badanie potrzeb: czy udało się wszystko zrealizować zgodnie z planem? Czy dokonaliście jakiś zmian w jego realizacji? Jakie otrzymaliście wyniki z badań poszczególnych grup. Załączcie pytania, które zadaliście oraz wszystkie inne materiały dokumentujące badanie potrzeb.

Nie udało nam się niestety zrealizwać badania potrzeb w zaplanowanym terminie. Działo się bardzo dużo w szkole, pokryło się to z feriami zimowymi i chorobami niektórych czlonków zespołu, w tym moimi, ciężko było się nam spotkać w kompletnym gronie wraz z uczniami. Jednakże wcześniej podzieliliśmy się kto odpowiada za które części badania i każdy w międzyczasie przygotował swoją część.

Udało nam się zorganizować gadającą ścianę dla uczniów, którzy chętnie się na niej wypowiadali. Niestety nie wszytskie odpowiedzi były na temat, część przyczepianych karteczek była po prostu dla żartu, lub jakimś wulgaryzmem, więc musieliśmy regularnie kontrolować co pojawiało się na naszej ścianie. Poprosilismy uczniów o dokończenie zdania "W mojej szkole...".

Udało nam się również przeprowadzić swobodne rozmowy z uczniami, nauczycielami i pracownikami szkoły. Rozmowy z uczniami prowadzone były przez koordynatora oraz członków Samorządu Uczniowskiego-samych uczniów. Celem rozmów było dowiedzenie się jak uczniowie się czują w szkole, jak wyglądają relacje koleżeńskie oraz te między uczniem a nauczycielami, co dla uczniów i nauczycieli stanowi największe wyzwanie w kwestii budowania dobrych relacji.

W czasie zebrań z rodzicami, rozmawialismy w swoich klasach z wybranymi rodzicami klas (klas nauczycieli, którzy są członkami zespołu i wychowawcami  oraz poprosiam kilku wychowawców o poruszenie tego tematu w czasie zebrań [klasa 0, klasa 1, 3, 4, 5, 6 i 8]).

Uczniowie również napisali oficjalny list do Pana Dyrektora, w którym mieli przedsatwić plusy i minusy szkoły i zaproponować jakieś działania, w które chcieliby się zaangażować osobiście.

Postanowiliśmy też poobserwować jak uczniowie zachowyją się w czasie przerw, w tym celu nakręciliśmy spacer po szkole. W czasie długiej przerwy koordynator oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego nakręcili dwa osobne filmiki pokazujące co się dzieje w całej szkole.

W związku ze wzrostem zainteresowania uczniów portalami społecznościowymi, internetem, w szkole przeprowadziliśmy ewaluację dotyczącą sposobów korzystania z internetu, stron, jakich używają uczniowie, sposobów kontrolowania tego przez rodziców.

 ZDANIEM UCZNIÓW:

* Wielu uczniów napisało, że w szkole jest fajnie, zwracali uwagę na to, że mają tu dużo fajnych przyjaciół.

* Uczniowie pisali, że w szkole czują się bezpiecznie.

* Pojawiło się też całkiem sporo kartek informujących nas, że w szkole są dobrzy i fajni nauczyciele, czasem wymieniani nawet imiennie :)

* Pojawiały się informacje, czasami niektóre sprzeczne, ale każdy uczeń ma prawo do swojego zdania. Większość uczniów pisała, ze w szkole jest za mało zajęć sportowych, ale część też narzekała na ich nadmiar.

* Pojawiły się informacje, że w szkole brakuje pieniędzy i nowej elewacji.

* Część uczniów zwracała uwagę, że nie chcą wychodzić na dwór w czasie dużych przerw.

* M.in. w rozmowach i listach pojawiły się głosy, że uczniowie chcieli by móc malować paznokcie lub farbować włosy, jeśli rodzice się na to zgadzają (obecnie nasz regulamin tego zabrania, choć uczniowie i tak się nie zawsze do tych kwestii stosują).

* Uczniowie narzekali też, że czasami w szkole jest za głośno, jest nudno, nie wszyscy nauczyciele potrafią uczyć, że jest za dużo zadań domowych.

* Dowiedzielismy się też, że wielu uczniów obecnie zaczyna lub od jakiegoś czasu prowadzi już swoje kanały na Youtube, tam spotykają się zarówno z miłymi jak i negatywnymi komentarzami ze strony naszych uczniów i obcych osób.

* Czasami uczniowie zauważali też uczniów z innych klas, którzy w czasie przerw potrafia im dokuczać i sprawiać problemy.

WNIOSKI RODZICÓW:

* W szkole są dobrzy nauczyciele.

* W szkole jest dużo dzieci w tym roku (ósme i siódme klasy, które nie przechodziły już do gimnazjum po klasie szóstej), co powoduje tłok w szkole, część dzieci sobie dokucza, zabierają sobie rzeczy, dogaduja sobie.

* Pojawiały się sprzeczne informacje dotyczące zadań domowych.  Część rodziców uważa, że jest ich za dużo, część że odpowiednia ilość.

* Pojawiły się głosy, że przed dyskotekami niektórzy nauczyciele nadal zadają zadania domowe lub zapowiadaja kartkówki czy sprawdziany.

* Rodzice zauważają, że szkoła bierze udział w wielu projektach, z czego są zadowoleni (np. Erasmus+, Myślę Pozytywnie, Wielkoduchy).

* Rodzice klas ósmych bardzo staraja się o dodatkowe działania uczniów, aby mogli mieć oni dodatkowe punkty starając się o miejsce w kolejnej szkole.

* Uczniowie klas 7-8 nie chcą przychodzić na dyskoteki i bawić się z uczniami klas 4.

WNIOSKI Z FILMÓW:

* W szkole jest dużo uczniów, czasami na korytarzach jest tłoczno.

* na pierwszym piętrze jest za mało miejsc aby usiąść w czasie przerw.

* Wiekszość uczniów podczas przerw się chyba nudzi, biegają po korytarzach. Część uczniów wtedy się uczy lub w coś bawi.

WNIOSKI NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW:

* W szkole obecnie jest dużo uczniów, co powoduje tłok na korytarzach. 

* Część uczniów nie umie sobie radzic z konfliktami i problemami. Nie wiedzą jak reagować na zaczepki.

* Uczniowie dopuszczają się hejtu w internecie, niektórzy nie widzą w tym wielkiego problemu.

* Starsi uczniowie (klasy ósme) sporadycznie wagarują i sprawiają trudności.

* Czasem uczniowie chyba nie wiedzą co z sobą robić w czasie przerw, chowają się w łazienkach. 

WNIOSKI Z EWALUACJI:

* Uczniowie często mają wręcz nieograniczony dostęp do wszelkich stron internetowych.

* Coraz więcej uczniów prowadzi swoje kanały na portalach (np. Youtube), mją dostęp do Facebooka i innych portali spłecznościowych.

* Uczniowie używają internetu głównie do rozrywki, czasami do nauki.

* Wielu rodziców do końca nie kontroluje w jaki sposób uczniowie używają internetu w domu, nie wiedzą z jakich stron korzystaja uczniowie, nie wiedzą w jaki sposób się na nich wypowiadają, nie stosują żadnych zabezpieczeń rodzicielskich.

* Uczniowie coraz częściej spotykają się z hejtem w internecie, również od kolegów i koleżanek ze szkoły.

2) Jakie były najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań? Czy i w jaki sposób postawione pytania pomogły określić najważniejsze zagadnienia, do których powinna odnosić się zmiana w szkole?

Wnioski:

 * Uczniowie mają trudności z komunikacją między sobą, pojawiają się zaczepki, niemiłe sytuacje, uczniowie nie wiedzą jak na nie reagować. 

* Uczniowie nie wiedzą w jaki sposób radzić sobie z hejtem w internecie, jak byc tolerancyjnym. Warto pomóc uczniom radzić sobie z takimi sytuacjami.

* Większość uczniów jest zadowolona ze szkoły, czują się tu bezpiecznie i mają przyjaciół.

* Należy przyjżeć się ilości zadań domowych, zwłaszcza zadawanych w okresie przed dyskotekami.

* Rodzice są zadowoleni z efektów nauczania i pracy wychowawców.

* Warto pomyśleć jak uatrakcyjnić dzieciom przerwy, aby się nie nudziły, podpowiedzieć im jakieś formy ich spędzania.

Dobre relacje nie są łatwym obszarem do zbadania wśród dzieci w wieku 6-14 lat. Uczniowie często skupiają się na jednym obszarze, należy ich naprowadzać czym są w ogóle dobre relacje i wobec kogo mozna je budować. Spodziewaliśmy się, że w tym roku, ze względu na zwiększenie ilości uczniów w szkole, bedzie ciaśniej na korytarzach, może dochodzić do liczniejszych konfliktów między uczniami, uczniowie klas starszych będą wyróżniać się swoim zachowaniem w porównaniu do uczniów klas czwartych. Nasze abdania potwierdziły nasze przewidywania. Nie spodziewaliśmy się tak licznych informacji dotyczących internetu, uczniowskich blogów i stron, jakie uczniowie przeglądają.

3) Podajcie Wasz cel dla szkoły.

W roku szkolym 2018/2109 chcemy poprawić reacje między uczniami (zwłaszcza klas 4-8) w czasie przerw oraz podczas czasu wolnego, nauczenie uczniów radzenia sobie z problemami i hejtem w internecie.

4) Opiszcie maksymalnie trzy spośród propozycji realizacji celu, które udało Wam się wygenerować podczas burzy mózgów. Jakie działania możecie przeprowadzić w ramach tych propozycji? W jaki sposób propozycje odpowiadają na sformułowany przez Was cel? W jaki sposób uwzględniają wnioski z analizy zasobów i badania potrzeb?

Zachowania uczniów w czasie przerw i w internecie, gdzie uczniowie czują się bardziej anonimowi i są mniej kontrolowani, wpływa na relacje między uczniami, które przekładają się na ich funkcjonowanie w szkole. Z naszej analizy potrzeb wynika, że uczniowie bardzo swobodnie korzystają z zasobów internetowych, znajdują w nim często obrazki, filmiki,które nie są odpowiednie do ich wieku. Obserwowane przez nas zachowania uczniów często wynkają właśnie z nieodpowiedniego korzystania z zasobów internetowych, braku umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, problemami, zachowaniami agresywnymi uczniów wobec uczniów.

W ramach realizacji naszego celu planujemy m.in.:

* Przeprowadzić cykl zajęć w klasach 4-8 dotyczących hejtu w internecie i sposobów radzenia sobie z nim.

* Przeprowadzić zajęcia w klasach 0-3 dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu.

* Przeprowadzić zajęcia w klasach 0-8 dotyczące sposobów radzenia sobie z konfliktami, rozwiązywania problemów.

* Wziąć udział w projekcie, w czasie którego wybrani uczniowie będą szkolili się do bycia szkolnym mediatorem i założenie Szkolnego Klubu Mediacji.

* Zaangażować uczniów z Samorządu Uczniowskiego do wymyślenia propozycji uatrakcyjnienia przerw.

* Zorganizować szkolenie Rady Pedagogicznej dotyczące bezpieczeństwa w internecie i sposobów pomocy ucznióm, którzy doświadczyli hejtu.

* Uswiadamiać uczniów i rodziców odnośnie kontroli internetu, bzpiecznego poruszania się w nim.

* Zorganizować w szkole Dzień Bezpiecznego Internetu oraz Dni Życzliwości w ramach projektu dla całej szkoły.