"Otwarci na świat i drugiego człowieka" (Etap IV)


  • Kategoria:

    Otwartość

  • Dodano:

    29.04.2019

1) Opiszcie przeprowadzone działania. [W załączniku do opisu zamieśćcie zdjęcia i inne materiały pokazujące proces i efekty Waszych działań.]

Zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w III etapie, nasze prace rozpoczęły się od doprecyzowania przebiegu Święta Szkoły -  Dnia Otwartego Szkoły.

Dzięki dobrej komunikacji każdy był na czas poinformowany o zadaniach, za które był odpowiedzialny i rozpoczęliśmy pracę.

 Odpowiednie zespoły nauczycieli i uczniów  przygotowały zaproszenia dla gości, notatkę na stronę internetową szkoły i szkolnego facebooka.

Dla młodszych kolegów z oddziałów zerówki Parafialnego Przedszkola w Mokrzyskach uczniowie wykonali oddzielne zaproszenie. Z tym ogromnych rozmiarów pismem delegacja uczniów udała się do przedszkola, gdzie oficjalnie zaproszeni zostali przyszli uczniowie szkoły i ich rodzice. Pani Dyrektor przedszkola umieściła zapraszający plakat na głównej tablicy ogłoszeń dla rodziców.

Uczniowie klasy 7 i 2 przygotowywali przedstawienie dla wszystkich zebranych. Rodzice starali się ostroje dla aktorów i niezbędne rekwizyty. Odpowiedzialni za zajęcia otwarte nauczyciele z uwagą słuchali wciąż nowych lub ulepszonych propozycji płynących od uczniów. Ku wielkiej radości wszystkich pojawiali się kolejni ochotnicy gotowi do włączenia się w wielkie wydarzenie – uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły.

20 marca  czyli Dzień Otwarty, stał się powodem do radości …

Rano mielismy uroczystość dla społeczności szkolne. Po południu drzwi szkoły otworzyliśmy przyszłym pierwszoklasistom, którzy wraz ze swoimi rodzicami poznawali to, co mamy do zaoferowania naszym nowym uczniom.

  W pierwszej części uroczystości widownia na chwilę mogła przenieść się na Rynek Główny w Krakowie, a to za sprawą dekoracji i hejnału, który zapowiadał krakowiaka  w wykonaniu szkolnego zespołu regionalnego. Tym razem taniec urozmaicony był obecnością Lajkonika. Następnie przypomniano zasługi patrona szkoły oraz uroczystą przysięgę, którą Tadeusz Kościuszko złożył 24 marca 1794 roku.

Zebrani  goście mieli także okazję obejrzeć krótki film o bieżącej działalności oraz ofercie edukacyjnej naszej szkoły.

W drugiej, mniej oficjalnej części niespodziewanie na scenie zrobiło się kolorowo, a młodzi aktorzy z klas 2 i 7  powitali wszystkich radosną piosenką „Witajcie w naszej bajce”. Zaprosili tym samym, szczególnie tych najmłodszych, do świata wyobraźni i fantazji. W wierszach Jana Brzechwy zaprezentowały się zwierzęta i warzywa, nie zabrakło Kaczki Dziwaczki, był  dzik, koziołek,  na chwilę wpadł też lis.

Po barwnym przedstawieniu  uczniowie z klasy 7 oprowadzili młodszych kolegów po szkole i zaprosili na lekcje otwarte z  języka angielskiego, chemii, fizyki, biologii, geografii, muzyki i plastyki, były też zajęcia z orgiami, w które równie mocno jak dzieci  zaangażowali się rodzice, otworem stały również drzwi świetlicy. Na koniec najbardziej wytrwali mogli skorzystać z zajęć ruchowych i wziąć udział w zabawach integracyjnych. Ostatnim, ale jakże przyjemnym punktem Dnia Otwartego naszej szkoły, był słodki poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców.

Było interesująco, gwarno i wesoło. Chyba nikt się u nas nie nudził. Wierzymy, że pokazaliśmy przyszłym uczniom, iż uczyć można się na wiele sposobów, także poprzez zabawę. Przykładem mogą być  starsi koledzy, którzy uczestnicząc w zajęciach regionalno-artystycznych, uczą się nie tylko kroków tanecznych, ale także historii, polskiej kultury oraz  szacunku do tradycji.

 

2) Napiszcie, czy napotkaliście jakieś trudności, co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście? Jak sprawdzaliście opinię odbiorców w toku realizacji działań i jak na nie reagowaliście?

Wykorzystaliśmy zgodnie z podpowiedziami metodę design thinking czyli komunikację  z finalnym odbiorcą tzn. uczniami klas 0. Podczas zwiedzania klas i udziału dzieciaków w salach lekcyjnych, na korytarzu dyżury pełnili nauczyciele, którzy zbierali informacje i uwagi od rodziców ( zapisywali je bądź przekazywali do koordynatora), a także uczniów oprowadzających gości. Dzięki temu mogliśmy szybko wprowadzać zmiany, mogliśmy pozostać elastyczni pod względem organizacyjnym,  wiedzieliśmy jakie są potrzeby.

Tylko ze względu na brak czasu spowodowany zainteresowaniem doświadczeniami i zajęciami  musieliśmy zrezygnować z nauki belgijki w sali gimnastycznej. Ponieważ obiecaliśmy to jednak naszym gościom, słowa dotrzymamy i belgijkę zatańczymy podczas  kolejnej wizyty przedszkolaków w szkole ( w czerwcu).

3) Jak sprawdziliście powodzenie Waszych działań? W jaki sposób Wasze działania pozwoliły zrealizować cel dla szkoły? Odnieście się do rezultatów określonych w III etapie.

W sali, gdzie przygotowano słodki poczęstunek, zarówno przedszkolaki, jak i ich rodzice mogli na karteczkach samoprzylepnych pisać swoje opinie związane z organizacją Dnia Otwartego. Dzięki temu wiemy, że wszystko się podobało i było miłym zaskoczeniem dla odwiedzających.

Podpowiedziana przez uczniów modyfikacja dotycząca obchodów Święta Szkoły i połączenie go z Dniem Otwartym była, jak się okazało, strzałem w dziesiątkę. Pokazaliśmy, że możemy być otwarci na drugiego człowieka, tego małego, który zostanie we wrześniu naszym uczniem. Możemy być jednocześnie otwarci na świat – pokazaliśmy gościom nowoczesne metody nauczania, wspaniałe pomoce, tablice multimedialne,  a jednocześnie nawiązanie do tradycji i kultury: malowanie pisanek, stroje i tańce ludowe, Lajkonik. Uczniowie zaprezentowali swoje talenty, pokazali  predyspozycje i ….wyniki pracy, a przede wszystkim przekonali zebranych o dobrej atmosferze.

W przygotowanie Dnia Otwartego zaangażowało się 100 %nauczycieli, pracowników  szkoły i ok. 80% uczniów. Pomagali nam rodzice i absolwenci. Dopisali goście i to nie tylko ci, którzy podejmą tutaj naukę. Był także Sołtys wsi Mokrzyska, Radni, pani dyrektor przedszkola, emerytowani nauczyciele, przedstawiciele współpracującego ze szkołą Stowarzyszenia  Społeczno-Kulturalnego wsi Mokrzyska oraz zaprzyjaźniona ze szkołą pani  bibliotekarka z Filii bibliotecznej w Mokrzyskach (Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku).

4) Wypiszcie najważniejsze wnioski i rekomendacje dla szkoły.

Organizacja Dnia Otwartego na pewno wejdzie w kalendarz imprez szkolnych. Należy tylko zadbać o to, żeby zmieniać nieco, doskonalić formę oraz zbierać pomysły od uczniów. Od nich  uczyć się i pozostać „Otwartym na świat i drugiego człowieka”.

Działania były promowane na FB i na powiatowym portalu informacyjnym Capuccino.eu.