Festiwal nauki - kalejdoskop doświadczeń (Etap III)


  • Kategoria:

    Wiedza użyteczna

  • Źródło:

    własne

  • Dodano:

    15.05.2019

1) Napiszcie, którą propozycję realizacji celu postanowiliście przeprowadzić w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? Opiszcie, w jaki sposób uwzględnia ona kryteria: współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów; szerokie angażowanie społeczności szkolnej; wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań; wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole.

  

Po dłuższych przemyśleniach podczas rady pedagogicznej realizację celu postanowiliśmy się zająć w maju i czerwcu tego roku oraz w całym następnym roku szkolnym. Nasz wybór opieramy na wynikach przeprowadzonych poprzez ankiety, rozmowy z rodzicami oraz konsultacjach prowadzonych przez koordynatora z nauczycielami. Zdecydowana większość badanych( uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły) wskazała, że brakuje im warsztatów, wycieczek pozaszkolnych, spotkań z ciekawymi osobami zaproszonymi do szkoły, doświadczeń na lekcjach chemii i fizyki itd.

 

Aby zorganizować to wszystko potrzeba czasu oraz chęci naszych uczniów. Mają oni bardzo wiele pomysłów, które są cenne dla nas w wykonaniu tej pracy.

Chcielibyśmy w maksymalny sposób zaangażować uczniów do działania. Wielu rodziców wzięło już sprawy w swoje ręce i zorganizowali dla nas spotkania z pisarzami, sportowcami, tancerzami. Nauczyciele biorąc pod uwagę hobby i zainteresowania uczniów zorganizowali kółka zainteresowań. Znalazło się tam między innymi kółko teatralne, muzyczne, sportowe. Ponadto nauczyciele zapraszają do szkoły grupę muzyków, którzy prezentują dzieciom klas 1-3 swoje umiejętności a także dla wszystkich zostaje zorganizowany konkurs pt ,,Mam talent”

Nasza młodzież wykazała w ankietach, że posiada liczne pasje, którymi chciałoby się podzielić na forum szkoły więc doszliśmy do wniosku, że umożliwiając młodzieży zaprezentowanie się przed szerszą publicznością, zaowocuje w przyszłości tym, że większa rzesza dzieciaków przełamie swój strach, tremę i obawę, że zostaną wyśmiani przez rówieśników i będą chcieli dzielić się swoją wiedzą z innymi.

Zaangażowanie całęj społeczności szkolnej- pierwsze i najważniejsze dla nas kryterium. Chcemy aby nauczyciele w szczególności w-fiści zaprezentowali dla uczniów lekcje pierwszej pomocy na nowych fantomach. Są specjalistami od tego i wykorzystają w ten sposób również swój potencjał. Następnie każdy z uczestników będzie mógł przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy pod okiem naszych fachowców – zaproszonych ratowników PCK.

Dla naszych młodszych podopiecznych zorganizujemy warsztaty pt ,, Eksperymenty małego Poznaniaka”. Na tych zajęciach dzieci będą mogły zaprezentować się w dziedzinie chemii i fizyki. W ten sposób zaobserwują prawa fizyki i zagadnienia przyrodnicze.

Ponadto mamy dla dzieci klas 1-3 zajęcia muzyczne. Tam pod czujnym okiem pani od muzyki zaprezentują swoje zdolności wszyscy uczniowie klas 1-4. Wszyscy biorący udział stworzą chórek szkolny, który będzie miał szanse zaprezentować się na wszystkich uroczystościach szkolnych. W ten sposób mamy nadzieję przełamać strach i nieśmiałość dzieci. Pragniemy aby dzieci nauczyły się i zaakceptowały pracę w grupie.

Przez okres wrześniowy będą prowadzone zajęcia dla całej społeczności z zakresu zdrowego zywienia oraz spędzania zdrowego trybu życia. Pan w-fista na stronie facebookowej od marca postawił wyzwanie naszym uczniom. Chce włączyć rodziców oraz uczniów do wspólnego biegania. Każdy uczestnik prowadzi dziennik codziennego biegania. Wszyscy nauczyciele w klasach będą we wrześniu prowadzić jedną lekcję o zdrowej żywności. Uczniowie będą podczas tych zajęć gotować i konsumować zdrowe potrawy.

Przede wszystkim chcemy aby przez cały rok nauczyciele z informatyki będą prowadzić zajęcia

w ramach których uczniowie będą zagłębiali tajniki kodowania. Dla najmłodszych mamy zakupioną specjalną matę do ,,kodowania na dywanie”. Lekcje te odbywają się wtedy beż użycia komputerów. Chcemy te zajęcia wprowadzić przez cały rok szkolny.

Jeżeli chodzi o informatykę , chcemy aby uczniowie sami tworzyli prezentacje oraz multimedialne quizy potrzebne do prowadzenia zajęć np. przyrody.

 

 Mamy  nadzieje, że pobudzimy naszą młodzież do rozwijania kreatywności i własnego rozwoju osobistego, że wszystkie zaproponowane przez nas działania zainspirują młodych ludzi do poszukiwania własnych , nowych możliwości. Liczymy bardzo , że wpłynął one na trwałe zmiany zarówno w pracy naszej szkoły, ale również samych uczniów. Pozytywne sygnały oraz zaangażowanie będą motywacją dla nas, do wprowadzenia trwałej, długoterminowej zmiany.

 2) Stwórzcie listę działań w ramach jednej wybranej propozycji i przy każdym z nich napiszcie, jakich rezultatów się spodziewacie.

sbOrganizacja zajęć ,,Eksperymenty małego Poznaniaka” dla uczniów klas I-III. Uczniowie na zajęciach wykonywaliby proste eksperymenty z zakresu chemii, fizyki i przyrody. Uczniowie uczestniczący w takich warsztatach poznawaliby w sposób doświadczalny prawa chemii, prowadziliby proste obserwacje biologiczne oraz obserwowaliby prawa fizyki w praktyce. Uważamy, że dzięki takim zajęciom uczniowie nauczą się konstruowania ciągów przyczynowo-skutkowych oraz wnioskowania na podstawie przeprowadzonych obserwacji przyrodniczych. Spodziewamy się również,

że poprawie ulegną zdolności pracy w grupie wśród naszych uczniów, a co za tym idzie dzielenia się zadaniami i przewidywania ich ewentualnych następstw.

Społeczność uczniowska uczestniczyłaby również w warsztatach muzycznych „Kukuczkowy dzwięk” Z pewnością zaangażujemy w ten projekt nauczyciela muzyki. Mamy bardzo wielu chętnych uczniów, którzy chciliby wziąć udział w tego typu zajęciach. Ponadto chcemy raz w miesiącu zapraszać muzyków do naszej szkoły, którzy zaprezentują uczniom koncert.

Zorganizowanie cotygodniowych zajęć plastyczno- technicznych. Chcemy aby dzieci na tych zajęciach nauczyły się pracować w grupie. Mamy nadzieje, iż poprawią swoją zdolność koncentracji przy tworzeniu różnorodnych dzieł według tematu. Nauczą się różnych metod malowania farbami itp. a także będą tworzyć makiety 3d.

Chcielibyśmy również zorganizować cykl zajęć prozdrowotnych dla wszystkich uczniów naszej szkoły oraz przyłączyć do tych zajęć pracowników. Z wielkim zaangażowaniem podeszli do tego nauczyciele biologii i przyrody. Dzięki tym zajęciom dzieci poznają zasady prawidłowego komponowania zróżnicowanych posiłków oraz ich odpowiedniego dobierania. Poznają również piramidę zasad zdrowego stylu życia. Spodziewamy się, że poznane na zajęciach zasady dzieci zastosują w codziennym życiu, co realnie wpłynie na ich zdrowie i kondycję.

Główną atrakcją będą zajęcia komputerowe połączone z godziną kodowania

Zauważyliśmy, że dzieci chętnie kodują na przygotowanych kartach pracy, kolorowych planszach, zwykłej tablicy, a nawet w ruchu. Nauka programowania, a szczególnie kodowanie  to nie tylko masowa moda, która zaangażowała uczniów i nauczycieli różnych specjalności w Polsce,  w tym i w naszej szkole. To przede wszystkim umiejętność, która wreszcie znalazła swoje miejsce w podstawie programowej. Uczniowie pracują na bezpłatnych prostych i wizualnych językach programowania, takich jak np. Logomocja Imagine Demo, czy Scratch.

Uczniowie dzięki tym zajęciom poznaliby praktyczne aspekty nauki informatyki powiązane z pisaniem prostych programów komputerowych. Chcielibyśmy, żeby uczniowie rozwijali swoją

kreatywność w tworzeniu nowych rozwiązań oraz dostrzegali zależności i reguły w otaczającym nas świecie. Uczniowie rozwijaliby również kompetencje społeczne poprzez pracę w grupie, ponieważ część programów tworzona byłaby w niewielkich grupach.

3) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

Główne działania zaplanowane
w programie

 

 

 

 

Zadania do wykonania
w ramach danego działania

Termin realizacji zadania (od do)

Osoba odpowiedzialna
za zadanie

Warsztaty: ,,Eksperymenty Małego Poznaniaka”

1. Zapoznanie z ważnymi postaciami :

Maria Skłodowska Curie

Leonardo Da Vinci

Isaac Newton

Dmitrij Mendelejew

Albert Einstein

Tesla

Mikołaj Kopernik

Przeprowadzenie prostych doświadczeń i obserwacji fizyczno – chemicznych: najpierw pokaz wykonany przez nauczycieli następnie praca uczniów

II semestr roku szkolnego 2018/2019 – raz w miesiącu.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciele chemii, przyrody, fizyki

Warsztaty muzyczne ,, Kukuczkowe dzwięki”

1 Zapoznanie uczniów z różnymi instrumentami, muzykami a także ich utworami – muzyki starodawnej jak i współczesnej. Zaprezentowanie uczniom ciekawych faktów z historii muzyki

1.Zapoznanie z instrumentem takim jak skrzypce, flażolet, flet poprzeczny, instrumenty perkusyjne, gitary elektryczne itd. - pokaz wykonany przez grupę muzyków

4. Zapoznanie z instrumentem takim jak keyboard i wspólne muzykowanie podczas koncertu Muzyka Moja Pasja a także konkursu Mam Talent wspólne muzykowanie,

6. Zapoznanie z polskimi tańcami ludowymi – pokaz wykonany przez uczniów naszej szkoły

 

II semestr roku szkolnego 2018/2019 – raz w miesiącu ( piątek)

Koncerty muzyczne wykonane przez grupę muzyków zaproszonych do szkoły

nauczyciele muzyki

Warsztaty plastyczno – techniczne

Zapoznanie uczniów z 21 metodami i technikami w plastyce i technice

- malowanie na folii

- kolaż

- wyklejanie z plasteliny

- malowanie pastelami suchymi

- malowanie pastelami olejnymi

- malowanie palcami

- malowanie farbami wodnymi

- lepienie z masy solnej

- rysowanie świecą

- malowanie spryskiwaczem

- malowanie wałkami i gąbką

- rysowanie węglem

- konstruowanie z papieru

- odbijanie – wypukłodruk

- prace sypane przyprawami

- frotaż

- malowanie pastą do zębów

- glina

- malowanie na szkle

- wydrapywanki

 

 

II semestr roku szkolnego 2018/2019 – raz w miesiącu.

Nauczyciele plastyki i techniki

Zajęcia prozdrowotne

1. Prezentacja zdrowego odżywiania się, zabawy multimedialne przy tablicy

2. wykonanie w grupach piramidy żywienia

2. Samodzielne wykonanie zdrowej przekąski , soku, po uprzednim instruktażu – sałatka warzywno- owocowa i pasta warzywna do smarowania pieczywa

 

 

II semestr roku szkolnego 2018/2019 – raz w miesiącu.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciel techniki

Kodowanie na dywanie – zajęcia informatyczne

1.Zapoznanie i wdrożenie do pracy w nowych programach informatycznych, platformach edukacyjnych itp.

2.Samodzielne tworzenie prostych programów i rozwiązań informatycznych.

 

II semestr roku szkolnego 2018/2019 – raz w miesiącu.

Informatycy

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej