Solidarność (Etap III)


  • Kategoria:

    Solidarność

  • Dodano:

    15.05.2019

1) Napiszcie, którą propozycję realizacji celu postanowiliście przeprowadzić w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? Opiszcie, w jaki sposób uwzględnia ona kryteria: współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów; szerokie angażowanie społeczności szkolnej; wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań; wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole.

W tym roku postanowiliśmy przeprowadzić propozycję:

Zaangażowanie w akcje charytatywne – spotkanie z księdzem zajmującym się budową hospicjum w Kartuzach, poznanie potrzeb społeczności lokalnej, pomoc w organizacji imprez na terenie gminy Somonino, aktywny udział w akcjach na rzecz potrzebujących, współpraca z GOPS i GOK.

Wybraliśmy właśnie tę, ze względu na ogromne zainteresowanie uczniów tym tematm. Ich zaangażowanie i chęć niesienia bezinteresownej pomocy przekonały nas do podjęcia działań w ramach tej właśnie propozycji. Ucniowie mogą inicjować działania, które chcieliby realizować. Nauczyciele opiekujący się młodzieżą są otwarci na nowe propozycje i chętnie służą pomocą zapewniając opiekę. Podjęte działania przez jednych zachęcają innych do udziału w akcjach. 

2) Stwórzcie listę działań w ramach jednej wybranej propozycji i przy każdym z nich napiszcie, jakich rezultatów się spodziewacie.

Tabela działań i spodziewanych rezultatów

Cel dla szkoły: Szkoła podejmuje działania na rzecz potrzebujących, uwrażliwia na potrzeby innych i uczy mądrze pomagać włączając się w działania na rzecz najbliższego otoczenia.

Wybrana propozycja realizacji celu:  Zaangażowanie w akcje charytatywne – spotkanie z księdzem zajmującym się budową hospicjum w Kartuzach, poznanie potrzeb społeczności lokalnej, pomoc w organizacji imprez na terenie gminy Somonino, aktywny udział w akcjach na rzecz potrzebujących, współpraca z GOPS i GOK.

Główne działania zaplanowane w programie

Spodziewane rezultaty – co, w odniesieniu do celu dla szkoły, zamierzacie osiągnąć przez działanie?

1. Zbiórka pieniędzy na budowę hospicjum w Kartuzach.

Spodziewamy się, że nasza młodzież będzie wrażliwa na potrzeby innych. Nie będzie miała obaw przed zrobieniem kroku w stronę osoby potrzebującej i będzie wiedziała, jakiej pomocy udzielić i jak ważni jesteśmy w życiu potrzebujących.

2. Przygotowanie słodkości na kiermasz szkolny i przekazanie zebranych pieniędzy na budowę hospicjum.

Umiejętność współpracy w grupie. Wspólne działania i zaangażowanie często przynoszą efekty, których my sami się nie spodziewamy.

Zaangażowanie rodziców w działania podejmowane przez ich dzieci i szkołę będą świetną okazją do wspólnej radości z podjętych działań i ich efektów.

3. Pomoc w organizowaniu biegów na terenie Gminy Somonino.

Zaangażowanie wolontariuszy w pomoc przy organizowaniu biegu Kaszuby Biegają. Kształtowanie pozytywnych postaw uczniów, otwartych na potrzeby innych, wrażliwości i lojalności. Kształcenie otwartości na potrzeby społeczne i angażowanie się w nie.

4. Udział w Ogólnopolskich Zbiórkach Żywności.

Rozwijanie chęci niesienia pomocy. Poświęcanie swojego czasu na działania, które służą tym najbardziej potrzebującym.

5. Udział w akcji Pola Nadziei.

Udział w akcji ma przypomnieć o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata.

 

3) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

Cel dla szkoły:  Szkoła podejmuje działania na rzecz potrzebujących, uwrażliwia na potrzeby innych i uczy mądrze pomagać włączając się w działania na rzecz najbliższego otoczenia.

Wybrana propozycja realizacji celu:  Zaangażowanie w akcje charytatywne – spotkanie z księdzem zajmującym się budową hospicjum w Kartuzach, poznanie potrzeb społeczności lokalnej, pomoc w organizacji imprez na terenie gminy Somonino, aktywny udział w akcjach na rzecz potrzebujących, współpraca z GOPS i GOK.

Główne działania zaplanowane
w programie

Zadania do wykonania
w ramach danego działania

Termin realizacji zadania (od do)

Osoba odpowiedzialna
za zadanie

Udział w akcji Pola Nadziei

 

Znakiem rozpoznawczym akcji jest żonkil, symbol nadziei na nowe życie. Od godzin porannych będą kwestowali wolontariusze ze Szkoły Podstawowej im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie.

7.04.2019r.

Ela Mateja

Wolontariusze

Zbiórka żywności

 

Udział w Ogólnopolskiej Akcji Zbiórki Żywności w sklepach „ Biedronka”. Wolontariusze Szkoły Podstawowej im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie dołączą do tej szlachetnej akcji. Podzieleni na grupy przez dwa dni będą rozdawać ulotki wszystkim, którzy będą wchodzili do sklepu. Ulotki mają zachęcić do podzielenia się żywnością, która trafi do Banku Żywności a następnie do najbardziej potrzebujących rodzin. Uczniowie zaopatrzeni w odpowiednie legitymacje oraz koszulki szkolnego wolontariatu będą zachęcać innych do wrzucenia do koszyka żywności, którą mogą się podzielić.

5- 6 kwietnia 2019r.

Ela Mateja

Ewa Littwin

Wolontariusze

Kaszuby Biegają

 

Gmina Somonino jest organizatorem tego wydarzenia. Podczas tego ogromnego przedsięwzięcia grupa młodych osób ze Szkoły Podstawowej im Kardynała Wyszyńskiego w Somoninie będzie do dyspozycji organizatorów. Będą pomagali przy rejestrowaniu uczestników, zabezpieczaniu biegów dla dzieci, pilnowali, aby wszyscy uczestnicy mogli napić się wody.

7 kwietnia 2019r.

Ela Mateja

Ewa Littwin

Zbiórka pieniędzy na budowę hospicjum w Kartuzach

Przygotowanie słodkości na kiermasz szkolny i przekazanie zebranych pieniędzy na budowę hospicjum.

Maj 2019

Wychowawcy klas, rodzice

Wszyscy uczniowie

Wyjazd do Hospicjum w Pucku

Zapoznanie z pracą wolontariusza, z potrzebami osób chorych.

22 maja 2019

Ela Mateja