Diagnoza potrzeb i analiza jej wyników (Etap III)


  • Kategoria:

    Obywatelstwo

  • Źródło:

    Szkoła Podstawowa nr 6 w Mielcu im Żwirki i Wigury z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi

  • Dodano:

    12.05.2019

1) Napiszcie, którą propozycję realizacji celu postanowiliście przeprowadzić w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? Opiszcie, w jaki sposób uwzględnia ona kryteria: współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów; szerokie angażowanie społeczności szkolnej; wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań; wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole.

Cel: Stworzenie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego

Nasza szkoła posiada stary regułami, który był stworzony do szkoły gdzie uczyły się klasy od 1 do 6. Jest więc dokumentem nie uwzględniającym najstarsze klasy i wyłączającym ich z wszelkich decyzji w sprawie funkcjonowania szkoły. Chcemy, aby najstarsi uczniowie czyli się odpowiedzialni za szkołę i uczyli się w ten sposób postawy obywatelskiej odpowiedzialności. Dzisiaj za szkołę a w przyszłości za Samorządy Lokalne i w ten sposób uczyli się odpowiedzialności za Ojczyznę, którą tworzą.

2) Stwórzcie listę działań w ramach jednej wybranej propozycji i przy każdym z nich napiszcie, jakich rezultatów się spodziewacie.

1. Zapoznanie uczniów z Instrukcją tworzenia dokumentu na podstawie Ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) - art. 85 ust. 4.

2. Stałe imprezy umieszczone w regulaminie. Propozycje uczniów 

3. Stworzenie oficjalnego dokumentu i przedstawienie go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły

3) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

1. Zapoznanie uczniów z Instrukcją tworzenia dokumentu - przygotowanie materiałów (ks. Bartłomiej Musiał) godziny wychowawcze do 24 maj (wychowawcy klas)

2. Umieszczenie domków na propozycje (metoda ściana pomysłów zamiast ściany domek symbol szkoły) ks. Bartłomiej Musiał, p. Bernadeta Łaz i uczniowie Patryk Drożdż i Kacper Sikora od 20 do 30 maj

3. Stworzenie oficjalnego dokumentu samorząd klasowy (klasy od 4 do 8), zgłoszone grupy pracujące w projekcie i opiekunowie projektu do 7 czerwiec