RAZEM DO CELU (Etap III)


 • Kategoria:

  Równe szanse

 • Źródło:

  DEMOKRACJA

 • Dodano:

  05.04.2019

1) Napiszcie, którą propozycję realizacji celu postanowiliście przeprowadzić w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? Opiszcie, w jaki sposób uwzględnia ona kryteria: współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów; szerokie angażowanie społeczności szkolnej; wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań; wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole.

Postanowiliśmy, że w tym roku zorganizujemy warsztaty dla klas o profilu ogólno-integracyjnym. Pomysł polega na tym, że uczniowie z klas taneczno-teatralnych będą się przygotowywać do wspólnego przedstawienia z uczniami klas o profilu ogólno-integracyjnym. Podjęliśmy w tym celu współpracę (my jako nauczyciele odpowiadający za Integrację) z Radą Artystyczną, która prowadzi zajęcia taneczne i teatralne dla naszych uczniów. Takiego wyboru dokonaliśmy na podstawie wyników przeprowadzonej przez nas ankiety. Uczniowie widzą potrzebę odbywania wspólnych zajęć z innymi klasami. Razem z członkami projektu Szkoła z Klasą 2.0, na czele z Panią Dyrektor postanowiliśmy wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych uczniów. W projekt zaangażowani są zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Pragniemy, aby w naszej szkole tradycją stało się coroczne przedstawienie, w którym będą brać udział uczniowie wszystkich klas nie tylko taneczno-teatralnych ale także ogólno -integracyjnych.

2) Stwórzcie listę działań w ramach jednej wybranej propozycji i przy każdym z nich napiszcie, jakich rezultatów się spodziewacie.

Tabela działań i spodziewanych rezultatów

Cel dla szkoły:   Szkoła szerzy wiedzę wśród uczniów i społeczności lokalnej o korzyściach płynących ze współpracy osób niepełnosprawnych z osobami zdrowymi, włączając się do aktywnego działania na rzecz wyrównania szans  społecznych w najbliższym otoczeniu szkoły.

Wybrana propozycja realizacji celu: WARSZTATY TANECZNO-TEATRALNE

Główne działania zaplanowane w programie

Spodziewane rezultaty – co, w odniesieniu do celu dla szkoły, zamierzacie osiągnąć przez działanie?

 1. Stworzenie listy chętnych uczniów, którzy będą brać udział w przedstawieniu.

Stworzenie listy zainteresowanych uczniów.

 1. Wspólne spotkanie z Radą Artystyczną, w celu omówienia formy, zarówno przygotowania uczniów do występu, jak i samego finału naszego przedsięwzięcia.

Stworzenie harmonogramu działań.

 1. Zebranie zgody od rodziców uczniów niepełnoletnich na udział w wydarzeniu.

Uzyskanie zgody od rodziców uczniów niepełnoletnich.

 1. Rezerwacja i zorganizowanie miejsca, w którym będą odbywać się warsztaty.

Ustalenie miejsca prób.

 1. Rezerwacja teatru Ludowego w Krakowie i wyznaczenie terminu wydarzenia.

Ustalenie miejsca i terminu przedstawienia.

 1. Przygotowanie i rozdanie zaproszeń na występ.

Umożliwienie chętnym osobom ze szkoły i spoza niej udziału w spektaklu.

 1. Zamieszczenie informacji na temat wydarzenia na stronie internetowej szkoły i portalach społecznościowych.

Promowanie spektaklu.

 1. Realizacja wszystkich punktów zawartych w harmonogramie.

Doprowadzenie do finału przedsięwzięcia.

 1. Podsumowanie przedstawienia wraz z uczniami, nauczycielami i Radą Artystyczną, w celu wysnucia wniosków na przyszłość.

Wyciągnięcie wniosków, które wykorzystamy przy kolejnym przedstawieniu.

 1. Stworzenie protokołu z wydarzenia.

Dopełnienie obowiązkowej dokumentacji po wydarzeniu.

 

3) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

Cel dla szkoły:  Szkoła szerzy wiedzę wśród uczniów i społeczności lokalnej o korzyściach płynących ze współpracy osób niepełnosprawnych z osobami zdrowymi, włączając się do aktywnego działania na rzecz wyrównania szans  społecznych w najbliższym otoczeniu szkoły.

Wybrana propozycja realizacji celu: WARSZTATY TANECZNO- TEATRALNE

Główne działania zaplanowane
w programie

Zadania do wykonania
w ramach danego działania

Termin realizacji zadania (od do)

Osoba odpowiedzialna
za zadanie

Stworzenie listy chętnych uczniów, którzy będą brać udział w przedstawieniu.

-stworzenie listy,

-akceptacja przez Panią Dyrektor

 01.04. – 17.04.2019 r.

Koordynator

Członkowie

Wspólne spotkanie z Radą Artystyczną, w celu omówienia formy, zarówno przygotowania uczniów do występu, jak i samego finału naszego przedsięwzięcia.

-stworzenie harmonogramu (dni warsztatów, przybliżony termin realizacji)

17.04 – 30.04. 2019 r.

Członkowie

Zebranie zgody od rodziców uczniów niepełnoletnich na udział w wydarzeniu.

-przygotowanie zgody,

-rozdanie zgody,

Zebranie podpisanej zgody rodziców

17.04.-30.04.2019 r.

Członkowie

Rezerwacja i zorganizowanie miejsca, w którym będą odbywać się warsztaty.

-zorganizowanie miejsca

Od 01.04.2019 r.

Członkowie

Rezerwacja teatru Ludowego w Krakowie i wyznaczenie terminu wydarzenia.

-rezerwacja Teatru

02.14. – 17.04.2019 r.

Dyrekcja

Przygotowanie i rozdanie zaproszeń na występ.

-zaprojektowanie zaproszeń,

-przygotowanie plakatów przez uczniów

30.04 – 15.05.2019 r.

Członkowie

Uczniowie

Zamieszczenie informacji na temat wydarzenia na stronie internetowej szkoły i portalach społecznościowych.

-zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły, Facebooku

30.04.-15.05.2019 r.

Administrator,

Uczniowie

Realizacja wszystkich punktów zawartych w harmonogramie.

-sprawdzenie, czy wszystko zostało dopięte zgodnie z harmonogramem

Maj 2019 r.

Członkowie,

Koordynator,

Rada Artystyczna,

Dyrekcja

Podsumowanie przedstawienia wraz z uczniami, nauczycielami i Radą Artystyczną, w celu wysnucia wniosków na przyszłość.

-podsumowanie przedsięwzięcia, pozytywne i negatywne wnioski, co można było zrobić lepiej, co powielić w kolejnych latach

Czerwiec 2019 r.

Dyrekcja,

Uczniowie,

Koordynator,

Członkowie,

Rada Artystyczna

Stworzenie protokołu z wydarzenia.

-spisanie protokołu z wydarzenia

Czerwiec 2019 r.

Członkowie