Bierzemy szkołę w nasze ręce.Szkoła uczy uczniów współpracy . (Etap III)


  • Kategoria:

    Solidarność

  • Dodano:

    16.05.2019

1) Napiszcie, którą propozycję realizacji celu postanowiliście przeprowadzić w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? Opiszcie, w jaki sposób uwzględnia ona kryteria: współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów; szerokie angażowanie społeczności szkolnej; wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań; wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole.

Postanowiliśmy zrealizować Wykonanie ściany wertykalnej. ( zakup materiałów do wykonania konstrukcji, przyniesienie przez uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły sadzonek roślin, które złożą się na wspólną zieloną ścianę)

Bierzemy szkołę w nasze ręce. Szkoła uczy uczniów współpracy z osobami starszymi z najbliższego otoczenia, by wymienić doświadczenia. Celem jest stworzenie  szkoły planującej  działania i aktywności, które będą kształtować w uczniach wrażliwość na potrzeby innych osób  oraz aktywną, prospołeczną postawę.

Chcemy zachęcić uczniów  do  empatii, życzliwości i odpowiedzialności za innych, w tym na rzecz osób starszych.

Chcemy zmieniać przestrzeń szkolną tak, aby wspierała poczucie wspólnoty wśród uczniów. Tworzć w szkole miejsca, gdzie uczniowie mogą spotykać się i odpoczywać lub wymieniać się wiedzą, wspólnie tworzyć i realizować różne pomysły.

O naszym wyborze zadecydował krótki czas i brak środków finansowych. 

Problem realizacji wiąże się z wypadnięciem miesiąca kwietnia od zajęć w szkole

2) Stwórzcie listę działań w ramach jednej wybranej propozycji i przy każdym z nich napiszcie, jakich rezultatów się spodziewacie.

załącznik 1/

3) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

odpowiada zadanie termin    
NAUCZYCIEL JJ  ORAZ KLASA 1F i wybrani rodzice ZAKUP MATERIAŁÓW I ORGANIZACJA KWIATÓW DO 30 MAJA    
NAUCZYCIEL BPM   ORAZ KLASA 2F i wybrani rodzice + PRACOWNIK ADMINISTRACJI ZAKUP MATERIAŁÓW I ORGANIZACJA KWIATÓW MAJ/CZERWIEC    
NAUCZYCIEL AS   i wybrani uczniowie ZORGANIZOWANIE FOLII DO 30 MAJA    
NAUCZYCIEL BG   i wybrani uczniowie ZORGANIZOWANIE KWIATÓW MAJ/CZERWIEC    
NAUCZYCIEL JKi wybrani uczniowie ZORGANIZOWANIE KWIATÓW MAJ/CZERWIEC