Czas dezycji (Etap III)


  • Kategoria:

    Solidarność

  • Dodano:

    14.05.2019

1) Napiszcie, którą propozycję realizacji celu postanowiliście przeprowadzić w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? Opiszcie, w jaki sposób uwzględnia ona kryteria: współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów; szerokie angażowanie społeczności szkolnej; wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań; wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole.

Postanowiliśmy zrealizować następujące zadania:

1. Zapoznanie społeczności szkolnej z sylwetkę wolontariusza.

2. Zaprojektowanie wspólnie z uczniami plakatu „Weź szkołę w swoje ręce”

3. Stworzenie ścieżki edukacyjnej w ramach wolontariatu rodziców i nauczycieli.

Zadanie pierwsze wymaga zaangażowania całej społeczności szkolnej - uczniów, rodziców i dzieci.

Zadanie drugie wymaga pomysłów i aktywności uczniów. To oni tworzą plakat i oni wprowadzają zmiany.

Zadanie trzecie wprowadzi trwałe zmiany w naszej szkole. Będzie to zmiana trwała, która będzie służyła kolejnym pokoleniom.

 

2) Stwórzcie listę działań w ramach jednej wybranej propozycji i przy każdym z nich napiszcie, jakich rezultatów się spodziewacie.

Cel: Uczymy się solidarności, jesteśmy wolontariuszami i pomagamy innym

Wybrana propozycja realizacji celu: Zapoznanie społeczności szkolnej z sylwetką wolontariusza.

Główne działania zaplanowane w programie:

1. Dyskusje o roli wolontariatu w szkole

2. Zapoznanie uczniów z sylwetką wolontariusza

3. Udział w zbiórce żywności

Spodziewane rezultaty – co, w odniesieniu do celu dla szkoły, zamierzacie osiągnąć przez działanie?

1. Uświadomienie dzieciom o potrzebach wolontariatu, uczniowie wiedzą o możliwościach szkolnego wolontariatu, znają potrzeby solidaryzowania społeczności szkolnej i lokalnej

2. Uczniowie potrafią określić postawy wolontariuszy, czniowie odgrywają role wolontariuszy przez co zdobywają pierwsze doświadczenia, wcielanie się w rolę wolontariusza ułatwia pokonanie pierwszych barier, zachęca do współpracy

3.Bezinteresowna pomoc potrzebującym, nabycie kompetencji społecznych w duchu szlachetności i odpowiedzialności.

3) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

Opracowaliśmy harmonogram działań - w załączeniu