Działania i harmonogram prac. (Etap III)


 • Kategoria:

  Otwartość

 • Źródło:

  Szkoła Przyszłości

 • Dodano:

  03.03.2019

1) Napiszcie, którą propozycję realizacji celu postanowiliście przeprowadzić w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? Opiszcie, w jaki sposób uwzględnia ona kryteria: współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów; szerokie angażowanie społeczności szkolnej; wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań; wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole.

Aby program, do którego przystąpiliśmy nie był realizowany „na chwilę”, tylko pozostawił po sobie ślad w latach kolejnych, zadecydowaliśmy o wprowadzeniu do szkoły kół pomocowych. Spośród uczniów klas IV-VIII zostaną wybrani uczniowie, którzy stworzą dwie grupy: uczniów pomagających w pracach domowych na świetlicy szkolnej i uczniów, do których będzie można zwrócić się z inną prośbą (to w szczególności będzie dotyczyło pomocy dzieciom z klas I - III. Uczniowie tacy będą przeszkoleni przez psychologa szkolnego i będą nosić specjalne plakietki, aby wiadomo było kogo można prosić o pomoc.

Aby krzewić samodzielność i odpowiedzialność, w szkole działa szkolny wolontariat, który będzie realizował akcje dotyczące pomocy zewnętrznej, związanej z placówkami współpracującymi.

2) Stwórzcie listę działań w ramach jednej wybranej propozycji i przy każdym z nich napiszcie, jakich rezultatów się spodziewacie.

Pomoc między uczniami będzie realizowana na bieżąco, czyli w miarę potrzeb. Trudno w tym momencie określić jest mi kto i z jakiego przedmiotu będzie potrzebował pomocy, natomiast w ramach pracy wolontariatu szkolnego chcemy zorganizować następujące wydarzenia szkolne:

 1. Dzień Tolerancji, który uświadomi społeczności szkoły co to jest tolerancja i w stosunku do kogo co możemy zrobić, aby być osobą tolerancyjną.
 2. Przedświąteczna zbiórka żywności dla osób potrzebujących, w ramach współpracy z mazowieckim oddziałem PCK. W tym czasie oprócz fizycznej zbiórki zostaną przeprowadzone lekcje dotyczące głodu na świecie i problemów związanych z marnotrawieniem jedzenia. Aspekt niedoceniany wśród osób ze szkół niepublicznych. Chcemy akcję prowadzić w kolejnych latach.
 3. Szkolna wymiana książek. Chodzi tu o założenie międzyuczniowiskiej biblioteki przechodniej. Tak, aby uczniowie czytając te same książki mieli wspólne zainteresowania skłaniające do wspólnych rozmów.
 4. Szkolne Walentynki: poczta walentynkowa, złote myśli pełne życzliwości wieszane na sercach zrobionych z papieru gazetowego, co łączy drugą ideę, a mianowicie powtórnego wykorzystania papieru (recykling).
 5. Zbiórka baterii – współprac z firmą Reeba. Zbiórka będzie dla naszej szkoły nowością, która zapoczątkuje pasmo zachowań proekologicznych realizowanych w kolejnych latach.
 6. Ściana dobrych uczynków. To bardzo duża tablica, na której uczniowie będą przyczepiać propozycje dobrych uczynków, które można spełnić w domu lub w szkole. Chcemy z listy pod koniec roku wybrać, te które będą uczynkami najbardziej wartościowymi i stworzyć z nich plakat, będący kodeksem właściwych zachowań.

3) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

Harmonogram działań załączam w formie zdjęcia z uzupełnionego załącznika dostępnego na platformie Szkoły z Klasą.