Organizacja działań (Etap III)


  • Kategoria:

    Ocenianie i docenianie

  • Dodano:

    13.05.2019

1) Napiszcie, którą propozycję realizacji celu postanowiliście przeprowadzić w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? Opiszcie, w jaki sposób uwzględnia ona kryteria: współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów; szerokie angażowanie społeczności szkolnej; wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań; wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole.

Wybór propozycji realizacji celu okazał się dla nas oczywisty. Przede wszystkim chcieliśmy coś zrobić dla uczniów. Widząc jak uczniowie zaangażowali się w gromadzenie prac na zaproponowany przez nas wcześniej wernisaż szkolny, nie mogliśmy ich pozbawić tej radości. A więc zostało postanowione: Organizujemy wernisaż szkolny. Kiedy? A wtedy, kiedy będzie najwięcej ludzi, a więc na festynie rodzinnym z okazji Dnia Dziecka. Jednak nie mogliśmy również zignorować chęci nauczycieli do nauki pisania informacji zwrotnych zgodnych z Ocenianiem Kształtującym. Dlatego też nauczyciele, którzy brali udział z kursie OK zeszyt, nauczyli innych nauczycieli jak pisze się takie informacje zwrotne i jak prowadzi się OK zeszyt. Grono pedagogiczne chętnie podjęło się takiej formy prowadzenia zeszytów i już od 3 miesięcy możemy podziwiać piękne uczniowskie zeszyty. Postanowiliśmy więc, na wernisażu szkolnym zaprezentować wybrane OK zeszyty uczniów, które można uznać za dzieło sztuki, w których widać uczniowskie i nauczycielskie zaangażowanie. 

-współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów: to właśnie Oni-uczniowie, organizują przestrzeń szkolną, upiększając nasze korytarze swoimi pracami. Uczniowie są zaangażowani w organizację wernisażu, który planujemy na koniec roku. Zapisują plan dnia, kolejność prezentowanych prac i wycieczkę po szkole dla rodziców. Uczniowie przygotowują również zaproszenia, które wręczą rodzicom i bliskim.

szerokie angażowanie społeczności szkolnej: uczniowie wszystkich klas (posiadamy 4 klasy) wybrali miejsce w szkole, w którym prezentują swoje prace. Na wspólnych lekcjach oraz świetlicach tworzą plan dnia wernisażu z podziałem na zadania dla WSZYSTKICH pracowników szkoły i swoich rodziców. I tak na przykład pani sprzątaczka będzie serwować kawę i ciasto podczas wernisażu, jedna z mam wspólnie z dziećmi przeczyta bajkę z podziałem na role, poszczególni nauczyciele są opiekunami ,,,stacji" wernisaża. 

-wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań oraz  wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole: w tej chwili organizujemy wernisaż szkolny jako wydarzenie, ale głównym celem tego pomysłu jest realizowanie pasji uczniów i możliwość pokazania tych pasji. Chcielibyśmy, aby szkolny korytarz przez cały rok pokazywał wszystkim, że uczniowie naszej szkoły spełniają swoje pasje w szkole. Chcemy, aby uczeń postrzegał szkołę, jako miejsce, w którym może się realizować i pokazać. Dlatego, od tego momentu w różnych miejscach w naszej szkole będzie można znaleźć dowody na realizowane pasje naszych uczniów. Mogą to być obrazy namalowane przez uczniów, ale również zdjęcia, na ktorych tańczą, płyta CD do odsłuchania, na której uczeń śpiewa lub gra, czy też książka z napisaną przez ucznia recenzją. Takie ,,kąciki pasji" na stałe zagoszczą w naszej szkole. Od początku II semestru działają również dodatkowe zajęcia kulinarne, eksperymentalno-przyrodnicze, artystyczne oraz medialne. Uczniowie realizują na nich swoje pasje i kierują samorozwojem.

2) Stwórzcie listę działań w ramach jednej wybranej propozycji i przy każdym z nich napiszcie, jakich rezultatów się spodziewacie.

Cel: Szkoła wspiera naukę uczniów poprzez pisanie informacji zwrotnych oraz realizowanie pasji poprzez organizowanie wystaw i przyjaznej, zindywidualizowanej przestrzeni szkolnej

Wybrana propozycja realizacji celu: Wernisaż szkolny

Główne działania zaplanowane w programie:

Spodziewane rezultaty – co, w odniesieniu do celu dla szkoły, zamierzacie osiągnąć przez działanie?

 

 

Zorganizowanie takiej przestrzeni szkolnej, w której uczeń realizuje swoje pasje

 

Uczniowie:

- indywidualizują przestrzeń szkolną,

- realizują swoje pasje w szkole,

- czują się swobodnie w szkole,

 - wzrasta ich poczucie własnej wartości,

 - wzrasta ich poczucie samodzielności,

 - potrafią planować,

- potrafią organizować,

 - otwierają się na współpracę,

 - działają sprawnie w grupach.

 

 

 

Pisanie informacji zwrotnych

Uczniowie:

- wiedzą nad czym mają pracować,

- wiedzą jak się samodoskonalić,

- wiedzą jakie są ich mocne strony, a jak pracować nad tymi słabymi,

Nauczyciele:

- wiedzą jak pisać informacje zwrotne, które motywują ucznia do dalszej pracy.

3) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

Cel: Szkoła wspiera naukę uczniów poprzez pisanie informacji zwrotnych oraz realizowanie pasji poprzez organizowanie wystaw i przyjaznej, zindywidualizowanej przestrzeni szkolnej

Wybrana propozycja realizacji celu: Wernisaż szkolny

Główne działania zaplanowane w programie

Zadania do wykonania w ramach danego działania

Termin realizacji zadania (od – do)

Osoba odpowiedzialna za zadanie

 

1. Jak pisać motywujące informacje zwrotne i jak prowadzić OK zeszyt-  warsztaty dla nauczycieli.

 

 

 

- uzgodnienie z Dyrektorem godzin i miejsca spotkań nauczycieli,

- przygotowanie przejrzystych kart informacyjnych,

- wybranie przykładowych OK zeszytów uczniów do pokazania jako przykład,

- przygotowanie zadań praktycznych dla nauczycieli,

- przygotowanie filmiku ,,Co to jest OK zeszyt”.

 

 

 

 

 

od 18.02 do 31.05

 

 

Patrycja Kotłowska

Iwona Ladach

 

2. Moje zainteresowania i pasje- godziny wychowawcze w klasach 4 i 5/ zajęcia społeczne w klasach 1 i 2.

 

 

 

- uczniowie przygotowują prezentacje/ plakat lub prezentują swój talent,

- przeprowadzenie ,,burzy mózgów” w klasach- uczniowie ustalają gdzie w szkole chcieliby prezentować swoje pasje i jak chcą to robić,

- ,,Mam talent” (integracja klas starszych z młodszymi): chętni uczniowie prezentują swój talent,

- organizacja przestrzeni szkolnej: każda klasa organizuje wybrany przez siebie obszar w szkole (ozdabia go, przygotowuje do prezentowania prac, np. linka z klamerkami na zdjęcia, sztalugi na obrazy i rysunki, półki na książki, wygodne pufy do odpoczywania).

 

 

 

 

 

 

 

od 06.05 do 20.05

 

 

 

Uczniowie wszystkich klas wraz z wychowawcami

 

Pani sprzątaczka

 

Gracjana Potrykus- plastyka i technika

 

Pan Dyrektor

 

 

 

3. Wernisaż szkolny

 

 

 

- ,,Gadająca ściana”: uczniowie z jednej strony ściany zamieszczają na pomysł na przedstawienie swojej pasji podczas wernisażu, a na drugiej stronie propozycje innych atrakcji planowanych na ten dzień,

- wykonanie zaproszeń na wernisaż

- zaplanowanie wernisażu: na świetlicy i zajęciach wspólnych uczniowie wraz z z nauczycielem prowadzącym tworzą plan wernisażu,

- podzielenie obowiązków związanych z wernisażem między pracowników szkoły oraz uczniów i chętnych rodziców,

- rozplanowanie miejsc, przygotowanie niezbędnych akcesoriów,

- przeprowadzenie ,,Szkolnego wernisażu”

- spotkanie podsumowujące.

 

 

 

 

 

od 13.05 do 01.06 (01.06 odbędzie się wernisaż)

 

 

Uczniowie wszystkich klas wraz z wychowawcami

 

Pani sprzątaczka

 

Gracjana Potrykus- plastyka i technika

 

Pan Dyrektor