Czwórka z klasą (Etap II)


  • Kategoria:

    Obywatelstwo

  • Dodano:

    03.03.2019

1) Opiszcie, jak przebiegało badanie potrzeb: czy udało się wszystko zrealizować zgodnie z planem? Czy dokonaliście jakiś zmian w jego realizacji? Jakie otrzymaliście wyniki z badań poszczególnych grup. Załączcie pytania, które zadaliście oraz wszystkie inne materiały dokumentujące badanie potrzeb.

Potrzeby badaliśmy przy pomocy gadającej ściany. Zadaliśmy uczniom następujące pytanie: W jaki sposób chciałbyś współdecydować o tym, co dzieje się w szkole? Jako, że szkoła jest dość duża, każdy z wychowawców tablicę zawiesił w swojej klasie (uniknęliśmy w ten sposób dewastacji). Były tam przez kilka dni (dłużej nie ma sensu, kto chciał się wypowiedzieć, najczęściej robił to od razu). Okazało się, że uczniowie pisali o przeróżnych sprawach, począwszy od propozycji ustawienia automatów z napojami, a na funduszach dla SU zarezerowowanych w budżecie szkoły skończywszy. Krótko mówiąc, uczniowie pisali o tym, co chcieliby zmienić, a nie w jaki sposób to zrobić. Członkowie Samorządu Uczniowskiego wypełnili ankiety. Odpowiedzieli w nich na 4 pytania. Większość ankietowanych stwierdziła w pytaniu pierwszym, że szkoła bierze pod uwagę zdanie uczniów planując swoje działania ( dwie możliwe odpowiedzi: tak i nie, wszyscy zazanaczyli "tak") , w pytaniu drugim akietowani odpowiedzieli, że szkoła w wystarczający sposób respektuje zdanie uczniów ( na osi "1" oznaczało - nie, "10" - zdecydowanie tak, większość odpowiedzi plasowała się między 5 a 7). Było to pytanie doprecyzowujące pierwsze. Bierzemy pod uwagę zdanie uczniów, ale nie pojawiła się "10". Wypisując obszary, na które uczniowie mają wpływ, pisano: wybór rzecznika praw ucznia, wybór przewodniczącego i opiekuna SU. Wskazując obszary, na które chcieliby mieć wpływ, członkowie SU pisali o wydatkach szkoły, o zadawaniu prac domowych, o powstaniu szkolnego radiowęzła. Opiekun wolontariatu stwierdził w rozmowie, że jego zdaniem szkoła zachęca do współpracy i zauważył, że grupa wolontariuszy jest spora. Zauważyć jednak trzeba, że ich pracy nie widać wewnątrz placówki. Rzecznik praw ucznia stwierdziła, że w obszarze wspólpracy, współdecydowania uczniów o szkole mamy dużo do zrobienia, a uczniowie często mają poczucie ignorowania ich głosu. 

2) Jakie były najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań? Czy i w jaki sposób postawione pytania pomogły określić najważniejsze zagadnienia, do których powinna odnosić się zmiana w szkole?

W wyniku przeprowadzonych badań zespół wywnioskował, że społeczność szkolna potrzebuje integracji. Poczucia, że jest razem, że wspólnie za coś odpowiada, coś wymiernego robi, czego efekty będą namacalne i w miarę szybkie. Jak przekazał np. wychowawca 6b, dzieci mówiły, że zbyt mało rzeczy robimy razem. Brakuje poczucia wspólnoty lub jest ono bardzo niskie. Stąd chcielibyśmy podjąć działania, w których podejmiemy próbę zintegrowania społeczności i wykonania czegoś dla szkoły, o co sami będziemy dbać, co będzie "nasze".

3) Podajcie Wasz cel dla szkoły.

Szkoła uczy współdziałania poprzez opracowanie i wdrożenie projektu pt. "Wspólnie można więcej", w którym będą uczestniczyć uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele.

4) Opiszcie maksymalnie trzy spośród propozycji realizacji celu, które udało Wam się wygenerować podczas burzy mózgów. Jakie działania możecie przeprowadzić w ramach tych propozycji? W jaki sposób propozycje odpowiadają na sformułowany przez Was cel? W jaki sposób uwzględniają wnioski z analizy zasobów i badania potrzeb?

Propozycja pierwsza: założenie ogródka szkolnego.Realizacja wymienionego zadania polega na tym, że każda klasa założy swój ogródek na terenie szkoły. Miejsce do zagospodarowania istnieje. Właśnie skończył się remont elewacji budynku szkoły, trwają prace wewnątrz, więc pojawił się pomysł, by wspólnie upiększyć teren wokół. Aby nie było to działanie jednostek tylko, zespół wymyślił, że każdy oddział otrzyma swój "kawałek podłogi", który będzie można dowolnie zagospodarować: uczniowie, wychowawca i rodzice z danej klasy. Czy będzie to sadzenie roślinek do gruntu czy stawianie donic na paletach czy obraz graffiti (są już różne projekty), zależy od danego zespołu klasowego. Ważne, by w opiece nad założonym ogródkiem uczestniczyła cała klasa, stąd klasy rozpiszą sobie dyżury dzienne lub tygodniowe. Próbujemy nauczyć się wzięcia odpowiedzialności za budynek i jego otoczenie.

 Propozycja druga: popołudnia pod chmurką. W tym działaniu chcemy popracować nad integracją. Nauczyć się wspólnie spędzać czas, ponieważ w badaniach uczniowie wskazywali, że" mało rzeczy robimy razem". Są w szkole uczniowie, którzy zechcą przedstawić własne wiersze, są rodzice czy znajomi, którzy także piszą i są gotowi się tym podzielić z innymi. Może to być także zupełnie inna forma (zalezy od organizującej grupy), np. dyskusji o tym, co nas boli, cieszy, co się nam udaje, czego chcemy. Ważne, byśmy zaczęli mówić, słuchać, poznawać się i uczyć się być razem.

 Propozycja trzecia: podchody międzyklasowe z rodzicami. Ta propozycja służy wciągnięciu większej ilości rodziców w życie szkoły. W pracę szkoły angażuje się mało rodziców, kojarzy się im najczęściej z obowiązkiem, a chcemy pokazać, że do szkoły  można przyjść po to, by razem spędzić miło czas. Mają to być gry i zagadki logiczne, przygotowane przez uczniów, ukryte na terenie całej placówki, które trzeba będzie odnaleźć i rozwiązać, by móc grać dalej. Zależy nam na integracji z rodzicami. Szkoła jest miejscem, w którym ich dzieci spędzają wiele godzin, niech i uczniowie i nauczyciele i rodzice przekonają się, że wspólnie można się dobrze bawić.