Szkoła z klasa (Etap III)


  • Kategoria:

    Obywatelstwo

  • Dodano:

    11.03.2019

1) Napiszcie, którą propozycję realizacji celu postanowiliście przeprowadzić w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? Opiszcie, w jaki sposób uwzględnia ona kryteria: współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów; szerokie angażowanie społeczności szkolnej; wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań; wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole.

W tym roku szkolnym postanowiliśmy przeprowadzić wszystkie zaplanowane propozycje realizacji celów, czyli:

1. Bal karnawałowy z DJ -em i pizzą

2. Realizacja budżetu partycypacyjnego i atrakcji wybranej przez uczniów (pokaz iluzjonisty)

3. Zorganizowanie nocy w szkole

4. Apel profilaktyczny dotyczący akceptacji, szacunku i tolerancji, na którym przypomnieliśmy uczniom gdzie mozna znależć zapisane ich prawa i obowiazki

 

Szczególną uwagę chcieliśmy poświęcić realizacji budżetu partycypacyjnego. Zależało nam na skupieniu się na działaniu, które zrzeszałoby całą społecznośc szkolną ( anie poszczególne klasy), wprowadzone byłoby na stałe do planu pracy szkoły i w którym uczniowiepoczuliby współodpowiedzialność i decyzyjność.

2) Stwórzcie listę działań w ramach jednej wybranej propozycji i przy każdym z nich napiszcie, jakich rezultatów się spodziewacie.

W ramach realizacji szkolnego budżetu partycypacyjnego stworzylismy listę nastepujacych działań:

1. Informacja o planowanym budzecie- chcieliśmy zwiekszyć swiadomośc społeczności szkolnej na temat budzetu partycypacyjnego, jego celach i możliwościach wykorzystania ( plakaty, pogadanki na lekcjach wychowawczych, informacja na stronie internetowej i w Librusie)

2. Zapoznanie społeczności szkolnej z terminami i zasadami organizacji szkolnego budżetu partycypacyjnego- chcieliśmy przedstawić harmonogram działań i warunki uczestnictwa ( plakaty i list do uczniów każdej klasy)

3. Przekazanie wytycznych, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w głosowaniu- mobilizacja uczniów do zaangażowania się w przygotowanie ozdób na kiermasz (plakaty, list do uczniów każdej klasy)

4. zbieranie propozycji do głosowania na atrakcje od każdej klasy- wypełnienie karty pomysłu wraz z uzasadnieniem- zacheciliśmy uczniów każdej klasy do dyskusji o potrzbach społeczności szkolnej i współpracy w uzgodnieniu jednego pomysłu od kazdej klasy

4. Wykonanie fantów- chcieliśmy zaangażować całą społeczność szkolną ( uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły) w tworzenie ozdób, których ilość i jakość wykonania wpłynie na kwotę uzyskaną na realizację zgłoszonych pomysłów

6. Zbieranie fantów- ilość zbieranych fantów była rejestrowana, gdyż od tego zależał udział danej klasy w głosowaniu. Kazda klasa musiała przekazać minimum tyle ozdób, ile jest ucniów w danej klasie. Chcieliśmy przez to zaangażować wszystkich do akcji

7. Kiermasz- zorganizowany przez uczniów wybranej klasy pod nadzorem nauczyciela przy wsparciu rodziców. Chcieliśmy aby akcja od poczatku do końca była organizowana dla uczniów i przez uczniów. Klasa prowadząca miała mozliwość rozwijania kompetencji miękkich ( prezentacja publiczna, zaachęcanie do zakupu) oraz doskonalenia umiejetności matematycznych ( obliczenia pieniężne)

9. Głosowanie- przewodniczący każdej klasy, która spełniła wymogi otrzymał karty do głosowania wraz ze szczegółowa instrukcją. Po zapoznaniu klasy z zasadami głosowania przy wsparciu nauczyciela przeprowadził głosowanie. Karty zostały przkazane do koordynatora, który wraz z uczniami dokonał przeliczenia głosów oddanych na konkretne pomysły. Spodziewaliśmy sie dużego zaangażowania uczniów i dojzałości w podejmowaniu decyzji tak waznej dla społeczności szkolnej.

10. Ogłoszenie wyników- Do ogólne wiadomości podaliśmy zwycięski pomysł i sumę zebranej kwoty ( plakaty, uroczysty apel, informacja w Librusie i na stronie internetowej). Chcieliśmy być pewni, iż wszyscy uczniowie zostaną poinformowani o wynikach głosowania

11. Realizacja wygranego pomysłu- zorganizowaliśmy pokaz iluzjonisty, którego zaproponowali uczniowie. Chcieliśmy, aby byli w 100 procentach zadowoleni z realizacji budżetu partycypacyjnego i mieli poczucie sprawczości i wpływu na działanie na rzecz społeczności szkolnej.

 

3) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

Termin

Działanie i cel

5.11

Wywieszenie plakatów informujących, że wkrótce odbędzie się akcja Szkolny Budżet Partycypacyjny i żeby uczniowie byli czujni, bo niebawem pojawią się szczegółowe informacje.

12.11

Wywieszenie plakatów informujących o harmonogramie akcji Szkolny Budżet Partycypacyjny. Poinformowanie całej społeczności szkolnej o planowanych działaniach.

13.11-16.11

Wywieszenie plakatów informujących o tym, co to jest budżet partycypacyjny. Przeprowadzenie lekcji w klasach młodszych przez wychowawców. Celem podjętych działań było wyjaśnienie uczniom, co to jest budżet partycypacyjny, jakie są jego kolejne kroki, jaki jest cel akcji.

19.11

Rozdanie przewodniczącym klas listu do uczniów, w którym zostały szczegółowo opisane zasady uczestnictwa uczniów w akcji.

20.11

Rozpoczęcie przyjmowania ozdób na Kiermasz Świąteczny. Prowadzenie wykazu oddanych ozdób – warunek uczestniczenia w głosowaniu.

26.11-30.11

Dyskusje w klasach nad potrzebami społeczności szkolnej. Wybranie jednego pomysłu i przygotowanie karty pomysłu – uzasadnienie wyboru
i szacowany koszt.

29.11-5.12

Odliczanie do Kiermaszu Świątecznego. Codziennie wywieszane były plakaty informujące, za ile dni obędzie się Kiermasz. Mail wysłany do rodziców, aby dali dzieciom tego dnia pieniądze. Upewnienie się, że nikt nie zapomni o akcji.

6.12

Przeprowadzenie Kiermaszu Mikołajkowego. Sprzedaż ozdób świątecznych celem zebrania funduszy na przeprowadzenie projektu wybranego w głosowaniu.

7.12

Ogłoszenie kwoty zebranej podczas Kiermaszu.

10.12

Przeprowadzenie głosowania w celu wybrania projektu, który zostanie zrealizowany.

11.12

Ogłoszenie wyników głosowania. Poinformowanie społeczności szkolnej, który projekt zostanie przeprowadzony.

14.02

Organizacja balu karnawałowego – część pieniędzy wsparła ten cel.

28.02

Realizacja zwycięskiego projektu – zaproszenie do szkoły Iluzjonisty.