Dbam o swoją przyszłość - uczę się z pasją. (Etap IV)


 • Kategoria:

  Pasja do nauki

 • Dodano:

  13.05.2019

1) Opiszcie przeprowadzone działania. [W załączniku do opisu zamieśćcie zdjęcia i inne materiały pokazujące proces i efekty Waszych działań.]

 1. W klasach siódmych ósmych  odbyły sie zajęcia  dotyczące określania mocnychi słabych stron osobowości uczniów. Zostały one przeprowadzone przez psychologa szkolnego z wsparciem wychowawcy klasy. Uczniowi rozwiązywali testy , które pomogły im łatwiej określić ich słabe i mocne strony. Po dokonaniu analizy otrzymanych wyników , uczniowie otrzymali informacje na temat zawodu, który jest sugerowany dla danego typu osobowości.
 2. Realizacja innowacji pedagogicznej “Odkryj pasję” przez nauczycieli świetlicy cieszy się olbrzymim zainteresowaniem naszych uczniów. W ramach podjętych działań uczniowie naszej szkoły mieli okazję poznać architekta stron internetowych. Szczególnym wydarzeniem w naszej społeczności szkolnej były warsztaty „Hejt w dobie Internetu” z Jeremiaszem, zwanym „Jerrym”. Twórca internetowy znany jest z kanału @waksy, gdzie wciela się w postać trenera. Jest on również reżyserem klipów oraz reklam, dlatego hejt w Internecie nie jest mu obcy. Uczniowie dowiedzieli się jak radzić sobie z hejtem oraz, że ofiarami tego zjawiska padają nie tylko anonimowi użytkownicy, ale również osoby publiczne, grupy i zbiorowości społeczne czy firmy. Na koniec warsztatów oczywiście można było zebrać autografy, wykonać sobie pamiątkowe zdjęcie i „przybić piątkę” z naszym gościem. Jak łączyć pracę z pasją a przy tym pomagać” to temat kolejnego spotkania jakie odbyło się w ramach projektu „Odkryj pasję”. Tym razem gościliśmy Panią Inspektor z OTOZ Animals w Łodzi. 14 grudnia odbyło  się spotkanie z Panią Klaudią i jej psiakiem Lusią, aby zgłębić tajniki pracy inspektora do spraw ochrony zwierząt. Działalność inspektora ma charakter wolontariatu dzięki czemu pokazuje, że nie zawsze czerpiemy korzyści finansowe z wykonywanej pracy. Jest to jednak bardzo ważna działalność i życzmy sobie, aby było jak najwięcej osób z tak otwartym sercem na krzywdę naszych braci mniejszych. Naszą szkołę odwiedzili przedstawiciele OSP GRS Łódź – Jędrzejów. Uczniowie dowiedzieli się na czym polega praca w OSP i zapoznali się z podstawowym sprzętem niezbędnym podczas poszukiwań zagubionych w terenie osób. Panu Przemysławowi i Pani Kalinie towarzyszył psi ratownik – Tango. Jak to zwykle bywa, czworonożny przyjaciel wzbudził ogromne zainteresowania u uczniów. Celem spotkania było promowanie pomocy potrzebującym i ukazanie możliwości łączenia pracy z pasją. Dzięki warsztatom dzieciaki dowidziały się, jakie cechy charakteru są pożądane w tej pracy, jak również wiedza z jakich dziedzin jest niezbędna, aby móc skutecznie pomagać. Gościliśmy  w szkole Panią Martę Wiśniewską – fotografa. Opowiedziała o swojej pracy i cechach charakteru, jakie powinna posiadać osoba zajmująca się tą dziedziną sztuki. Nasi uczniowie dowiedzieli się na czym polega perspektywa ptasia i żabia, a następnie sami dokonali przedstawienia wybranych przedmiotów za pomocą obu perspektyw. Efekty pracy naszych uczniów były zaskakujące. Mamy naprawdę bystre i zdolne dzieciaki! Kolejne spotkanie w ramach projektu „Odkryj Pasję” okazało się niezwykle pouczającą lekcją.
 3. W ramach pracy Samorządu Uczniowskiego były organizowane akcje charytatywne na rzecz pomocy zwierzętom w schronisku, dzieciom w szpitalu na oddziale pediatrycznym. Cały rok szkolny trwa akcja zbierania nakrętek , z której dofinansowana będzie rehabilitacja ucznia z porażeniem kończyny dolnej.
 4. W bibliotece szkolnej zorganizowany został kącik “Orientacji zawodowej”. Na stronie internetowej szkoły jest utworzona zakładka “Doradztwo zawodowe”, w której uczniowie klas ósmych znajdą wszystkie informacje na temat rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.
 5. Nauczyciele zorganizowali wyjścia z uczniami do różnych zakładów pracy: uczniowie klas I – III odwiedzili między innymi bank, gdzie mieli możliwość obserwować pracę  kasjera i bankowca, w sądzie natomiast uczestnicząc w symulowanej rozprawie sądowej, poznali pracę sędziego, adwokata i prokuratora.
 6. Aktywnie współpracujemy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego bż. roku szkolnym uczniowie klasy IV wzięli udział w warsztatach pt. Magia tworzyw sztucznych, czyli… co można wyczarować z wtryskarki. Poznali obsługę wtryskarki, modelowanie przedmiotów z tworzywa sztucznego, wyrabiali plastikowe przedmioty. Poznawali również techniki robotyki programując i konstruując roboty według własnego pomysłu. Zajęcia były interesujące, dzieci mogły wykazać się kreatywnością i umiejętnością pracy w zespole. Natomiast uczniowie klasy II uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych pt. „Kodowanie binarne” organizowanych w ramach Dnia Nowoczesnych Technik w Edukacji. Uczniowie klas pierwszych odwiedzili rozgłośnię radiową Radia Łódź, gdzie mieli możliwość poznać prace radiowca, dźwiękowca, uczestniczyli w nagraniu koncertu zespołu rokowego oraz byli w miejscu- reżyserce z którego nadawane są audycje radiowe.
 7. W maju w bż. roku szkolnym zaprezentowaliśmy swoje pasje  zainteresowania  podczas Gali Szkolnego Ośrodka Kariery. Brali w niej udział uczniowie całej szkoły. Dzieci z klas I –III przygotowali  atrybuty wybranych przez siebie zawodów, układali słowa do piosenki o zawodach do zaproponowanej lub swojej melodii, przygotowywali w grupach zagadki, rebusy i prezentacje o zawodach. Klasy IV – VIII przygotowali plakaty reklamujące wybrane przez nich zawody z uwzględnieniem ścieżki kształcenia w tym zawodzie, jego wad i zalet oraz zapotrzebowania na rynku  pracy. Plakaty są prezentowane w Galerii Szkolnej, gdzie mogą zapoznać się z nimi uczniowie całej szkoły. Wszyscy uczniowie pracowali  metodą projektów. Podczas gali uczniowie mieli również możliwość zaprezentować swoje zainteresowania, sukcesy sportowe i umiejętności, takie jak taniec czy gra na instrumencie.
 8. Uczniowie klas ósmych brali udział w konkursie "O przyszłości marze teraz " w ramach Akademii Przedsiębiorczego Dzieciaka, gdzie prezentowali scenkę o wybranym zawodzie ( strażak i dziennikarz) oraz przygotowywali plakat na ten temat. Zajęliśmy drugie i czwarte miejsce  w Łodzi.

2) Napiszcie, czy napotkaliście jakieś trudności, co i dlaczego nie wyszło lub z czego sami zrezygnowaliście? Jak sprawdzaliście opinię odbiorców w toku realizacji działań i jak na nie reagowaliście?

Większość zaplanowanych działań została zrealizowana bez większych problemów. Ze względu na remont sali gimnastycznej organizacja Galii Szkolnego Ośrodka Kariery została przeniesiona do sal lekcyjnych, gdzie uczniowie klas starszych prezentowali swoje umiejętności maluchom.

W trakcie realizowanych zadań uczniowie na bieżąco dzielili sie swoimi spostrzeżeniami i dokonywali ewaluacji własnych działań.

3) Jak sprawdziliście powodzenie Waszych działań? W jaki sposób Wasze działania pozwoliły zrealizować cel dla szkoły? Odnieście się do rezultatów określonych w III etapie.

Cel dla szkoły: Szkoła rozwija różnorodne pasje i zainteresowania uczniów organizując dla nich zajęcia dodatkowe, wyjścia i wycieczki, aby mogli oni aktywnie i ciekawie spędzić czas, pogłębiając swoją wiedzę i umiejętności.

Wybrana propozycja realizacji celu: Rozbudzanie zainteresowania uczniów światem zawodów, jakie mogą wykonywać w przyszłości.

 Realizując poszczególne działania uczniowie naszej szkoły:

 1. Poznali sposoby rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron, będą potrafili ocenić własne możliwości I podejmować różnorodne zadania w celu rozwijania własnych pasji i zainteresowań.
 2. Prawidłowo określali własne predyspozycje, zainteresowania i umiejętności,co pozwoli im wybrać odpowiednią szkołę ponadpodstawową.
 3. Podszas realizacji innowacji pedagogicznej “Odkryj pasję” uczniowie spotykając się z ludźmi reprezentującymi ciekawe zawody odkryli w sobie chęć do  poszukiwania swoich zainteresowań i pasji.
 4. Stali się  gotowi do odnoszenia sukcesów i przyjmowania porażki, jak również nabyli umiejętność lepszego funkcjonowania w różnorodnych warunkach życia społecznego.
 5. Nauczyli się empatii i niesienia pomocy potrzebującym poprzez nabycie umiejetności organizowania akcji charytatywnych we współpracy z rówieśnikami;
 6. Nauczyli się odpowiedzialności za powierzone zadania.
 7. Dzięki stworzeniu kącika doradztwa zawodowego w bibliotece szkolnej poznali  ofertę szkół ponadpodstawowych 
  i drogę uzyskania kwalifikacji w wybranym przez siebie zawodzie.
 8. Dzięki uczestnictwu w różnorodnych kołach zainteresowań rozwijali swoje zainteresowania i pasje.
 9. Uczestnicząc w zajęciach warsztatowych prowadzonych w zakładach pracy poznawali specyfikę danego zawodu w jego naturalnym środowisku,  zaobserwowaliwarunki pracy, panujące zależności między pracownikami, rodzaje zajmowanych stanowisk.
 10. Uczestnicząc w warsztatach  z mechatroniki  pracowali   wykorzystując  maszyny mechatroniczne, uczyli się programowania tych maszyn i uruchamiania .Poznali taśmę produkcyjną z użyciem robotów pneumatycznych oraz drogę kształcenia w celu uzyskania kwalifikacji mechatronika.
 11. Podczas Galii Szkolnego Ośrodka Kariery  nabyli umiejętności promocji własnej osoby, zainteresowań i pasji. Mieli możliwość prezentowania swoich osiągnięć, uzdolnień i nabytych umiejętności. Przygotowując prezentacje, plakaty , prace plastyczne 
  o wybranym zawodzie , wystaw swoich prac nauczyli  się odpowiedzialności i współpracy.
 12. Podczas prezentacji zawodów przez rodziców poznali specyfikę , warunki , zalety i wady różnorodnych zawodów.

Po zakończeniu danego etapu  uczniowie dzielili sie swoimi spostrzeżeniami na temat przeprowadzanych działań , wyciągali wnioski i dokonywali oceny swojej pracy.

4) Wypiszcie najważniejsze wnioski i rekomendacje dla szkoły.

Wnioski:

 1. W szkole realizowane sa różnorodne działania sprzyjajace rozwijaniu zainteresowań i pasji uczniów.
 2. Uczniowie najchętniej uczestniczą w zajęciach, które w sposób pratyczny przybliżają im specyfikę danego zawodu, najkorzystniejszymi formami  są: warsztay organizowane w zakładach pracy, spotkanie z ciekawymi ludźmi potrafiącymi łączyć swoją pasję z wykonywanym zawodem.
 3. Włączenie sie rodziców do działań szkoły sprzyja lepszej integracji środowiska szkolnego, poprawy relacji nauczyciel- rodzic- uczeń oraz umożliwia rodzicom współudział w realizacji zadań szkoły  wykorzystując ich wiedzę i doświadczenie.

Rekomendacje:

 1. Kontynuować działania rozwijające zainteresowania i pasje uczniów poprzez organizowanie wycieczek , wyjść, spotkań z ciekawymi ludźmi i warsztatów edukacyjnych tematycznie zwiazanych z potrzebami uczniów.
 2. W miarę możliwości wykorzystywać zaangażowanie i doświadczenie  rodziców uczniów w procesie edukacyjnym poprzez zapraszanie ich na zajęcia w celu prezentacji własnych pasji , zaintersowań w odniesieniu do wykonywanej pracy zawodowej.