III etap (Etap III)


 • Kategoria:

  Solidarność

 • Dodano:

  18.03.2019

1) Napiszcie, którą propozycję realizacji celu postanowiliście przeprowadzić w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? Opiszcie, w jaki sposób uwzględnia ona kryteria: współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów; szerokie angażowanie społeczności szkolnej; wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań; wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole.

Na ten rok szkolny wybraliśmy propozycję 3 tj. Rozwijanie współpracy międzypokoleniowej: współpraca z Klubem Seniora oraz Stowarzyszeniem Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku. Zadania z wszystkich trzech propozycji podejmowaliśmy w różnym stopniu już w przeszłości. Kładliśmy nacisk szczególnie na działania solidarnościowe w obrębie uczniów naszej szkoły lub zapraszanych przedszkolaków w ramach promocji naszej placówki. Chcemy tym razem wyjść naprzeciw społeczności lokalnej, nie ograniczając się do dzieci i młodzieży. Uczniowie bardzo chcieliby zaangażować swoje babcie i dziadków w życie szkoły. Mają świadomość ile wiedzą, jakie talenty posiadają. Chcieliby również nauczyć ich czegoś, co sami potrafią: na przykład korzystania z ciekawych stron www, robienia fotografii lub opanowania kilku słówek w języku obcym.

NA współpracę  otwarci są również członkowie Klubu Seniora oraz członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To z ich inicjatywy przeprowadzimy wspólne świętowanie Dnia Europy.

Chcemy stworzyć warunki dla jak największej ilości społeczności szkolnej po to, aby każdy chętny uczeń mógł rozwinąć swoje umiejętności lub podzielić się swoją wiedzą z innymi.

Wierzymy, że wprowadzone w tym roku zmiany oraz wdrożone zadania będą kontynuowane w kolejnych latach szkolnych.

2) Stwórzcie listę działań w ramach jednej wybranej propozycji i przy każdym z nich napiszcie, jakich rezultatów się spodziewacie.

 1. Występ w Klubie Seniora oraz Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku-  zaprezentowanie talentów muzycznych, wokalnych i recytatorskich. Wspólne muzykowanie z członkami obu organizacji. Wysłuchanie opowieści o historii naszego miasta, o edukacji kiedyś, zainteresowaniach podopiecznych oraz zaplanowanie dalszej współpracy.
 2. Warsztaty plastyczne- udział chętnych uczniów w spotkaniach artystycznych prowadzonych przez członków Klubu Seniora oraz Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku na terenie naszej szkoły: zajęcia haftowania, decoupage, malowanie na szkle, wykonywanie ozdób wielkanocnych.
 3. Warsztaty muzyczne- udział chętnych uczniów w zajęciach muzycznych i wokalnych. Wspólne przygotowanie Ody do Radości, która zostanie odśpiewana podczas Dnia Europy  z zaproszonymi gośćmi.
 4. Podziel się tym, co potrafisz- zaproszenie naszych partnerów z Klubu Seniora oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zajęcia przygotowane przez naszych uczniów: komputerowo- internetowe, fotograficzne, językowe.
 5. Wspólne świętowanie Dnia Europy- zorganizowanie gier i zabaw dla uczniów naszej szkoły we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku i Klubem Seniora. Wspólne odśpiewanie hymnu podczas uroczystości.

 

3) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

Harmonogram znajduje się w załączeniu.