Zagadki Pana Zagadki (Etap III)


  • Kategoria:

    Wiedza użyteczna

  • Dodano:

    15.05.2019

1) Napiszcie, którą propozycję realizacji celu postanowiliście przeprowadzić w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? Opiszcie, w jaki sposób uwzględnia ona kryteria: współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów; szerokie angażowanie społeczności szkolnej; wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań; wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole.

Jako zespół przyjęliśmy zarażać wiedzą uczniów i zaprosić ich do kreatywnego podejścia do nauki. Wskazywanie im umiejętności używanych codziennie (a nie docenianych) było naszym priorytetem. Na odzew społeczności uczniowskiej nie musieliśmy długo czekać. Jak z rękawa posypały się propozycje typów zagadek uruchamiając konkretne talenty. 

W tym roku postanowiliśmy współtworzyć wprowadzenie zmiany przez uczniów.

 

2) Stwórzcie listę działań w ramach jednej wybranej propozycji i przy każdym z nich napiszcie, jakich rezultatów się spodziewacie.

Działanie- Współpraca uczniów z nauczycielami przedmiotowymi.

Rezultat poparta wiedzą naukową treść zagadki. 

Znalezienie optymalnego miejsca na promowanie prac uczniów. 

Rezultat- znalezienie miejsca/miejsc na które uczniowie szczególnie zwrócą uwagę. 

Działanie- stałe motywowanie i mobilizacja do tworzenia nowych zagadek. 

Rezultat - cotygodniowy wkład w rozwój projektu. 

Działanie - wybranie stałego dnia w którym będzie prezentowana nową zagadką. 

Rezultat- stworzenie "tradycji" pojawiania się i rozwiązywania zagadek. 

3) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

Chcąc jak najlepiej rozpropagowanie wiedzę wśród rodziców i uczniów powtórne otwarcie było dość wcześnie biorąc pod uwagę harmonogram projektu. 

Główne działania zaproponowane w projekcie Zadanie do wykonania Termin realizacji Osoba odpowiedzialna
Opracowanie metod realizacji projektu znalezienie formy przekazu zagadek 20.02.2019 koordynator, uczniowie
Znalezienie miejsca prezentowana prac  odnalezienie popularnego wśród uczniów miejsca na prezentowane nowych zagadek 20.02.2019 koordynator, uczniowie
Wybór przedmiotów powiązanych z projektem wybranie grupy przedmiotów szkolnych bogatych w umiejętności wykorzystywane codziennie w sposób praktyczny 20.02.2019 koordynator, uczniowie
Wybór dnia prezentowana nowych zagadek zainteresowanie uczniów zarządzaniem czasem tj. Uzależnienie dnia prezentowana zagadki od przewidywanych efektów 20.02.2019 koordynator, uczniowie
Projektowanie nowych zagadek  wybranie przedstawicieli społeczności szkolnej którą będzie tworzyć/proponować zagadki w tygodniowym trybie. Wybór raz miesiąc 20.02.2019 uczniowie, koordynator
Wybranie innowacyjnych form zapoznania społeczności szkolnej z wiedzą popularnonaukową wybranie form popularyzacji wiedzy.  20.02.2019 uczniowie, koordynator
Sposób nagradzania uczestników projektu znalezienie formy nagradzania satysfokcjonujacej uczestników  6.05.2019 uczniowie, koordynator