Szkoła z klasą (Etap III)


  • Kategoria:

    Dobre relacje

  • Dodano:

    07.04.2019

1) Napiszcie, którą propozycję realizacji celu postanowiliście przeprowadzić w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? Opiszcie, w jaki sposób uwzględnia ona kryteria: współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów; szerokie angażowanie społeczności szkolnej; wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań; wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole.

Wybralismy propozycję: szkoła otwarta dla wszystkich. O nasszym wyborze zadecydowały rodzaje działań, które są najoodpowiedniejsze w odniesieniu do wniosków, jakie wyciągneliśmy w poprzednim etapie.

Uwzględnia ona kolejno 4 kryteria:

1) wspóltworzenie wprowadzonej zmiany przez uczniów - spotkania ze społecznością z zewnątrz, działania w ramach małej przedsiebiorczości ( odwiedzanie szkół średnich, zakładów pracy rodziców, urzędów, poczty itp, wymiana pocztówkowa z innymi szkołami w Polsce i na świecie, spotkania z rodzicami i nauczycielami ,, grajmy razem ", działalność biblioteki międzyuczniowskiej, integrowanie klas - starszy czyta młodszemu, odwrócone lekcje - starsi uczniowie prowadzą ciekawe zajęcia dla młodszych;

2) szerokie angażowanie społeczności szkolnej - angażowanie rodziców do organizowania wycieczek do ich zakładów pracy, wspólnych spotkań  ,, grajmy razem ", aktywnego udziału w lekcji - czytanie + zabawy i doświadczenia; zaangażowanie uczniów do wspólorganizacji wszelkich uroczystości i imprez szkolnych, biblioteki międzyuczniowskiej, prowadzenia lekcji i czytania w klasach młodszych, gier i zabaw międzyklasowych ; pomoc innym pracownikom szkoły w porządkowaniu klas i ogrodu oraz przy wydawaniu posiłków przez uczniów; wspólorganizowanie warsztatów, zajęć otwartych dla rodziców - uczniów - nauczycieli;

3) wprowadzenie do szkoły nowych rozwiązań - aktywny udział rodziców w życiu szkoły; zawierzenie uczniom i zezwolenie im na częstsze podejmowanie działań dotyczących środowiska szkolnego; integrowanie rodziców - uczniów - nauczycieli ( wspólne warsztaty, zajęcia, imprezy ); 

4) wprowadzenie trwałej zmiany w szkole - umożliwienie uczniom większego udziału w życiu szkoly i samodzielnego podejmowania niektórych decyzji; zachęcanie rodziców do szerokich działań mających na uwadze dobro uczniów i szkoły; 

2) Stwórzcie listę działań w ramach jednej wybranej propozycji i przy każdym z nich napiszcie, jakich rezultatów się spodziewacie.

działania w ramach malej przedsiebiorczości - otworzenie uczniom drzwi na świat, pomoc w podejmowaniu ważnych życiowych decyzji; 

wymiana pocztówkowa, gry i zabawy miedzyklasowe - zintegrowanie uczniow, poprawa relacji uczniowskich podczas pracy w grupach;

spotkania z rodzicami, warsztaty, lekcje - poprawa relacji szkoły z rodzicami, większe zrozumienie dla obu stron;

odwrócone lekcje, biblioteka miedzy uczniowska, czytanie młodszym - przekonanie uczniów, że szkoła jest dla nich, że to oni tworzą jej klimat, że                                                                                                       ich zaangażowanie w jej życie jest bardzo ważne;

pomoc innym pracownikom szkoly - pielęgnowanie uczuć wyższych tj: empati, zrozumienia, chęci niesienia pomocy;

spotkania ze społecznością z zewnątrz - doskonalenie umiejętności porozumiewania się z obcymi ludźmi oraz nawiazywania nowych kontaktów i                                                                znajomośći; 

3) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

dzialania do wykonania zadania terminy realizacji osoby odpowiedzialne