Planujemy nasze działania. (Etap III)


 • Kategoria:

  Pasja do nauki

 • Źródło:

  własne

 • Dodano:

  14.03.2019

1) Napiszcie, którą propozycję realizacji celu postanowiliście przeprowadzić w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? Opiszcie, w jaki sposób uwzględnia ona kryteria: współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów; szerokie angażowanie społeczności szkolnej; wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań; wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole.

W tym roku postanowiliśmy postawić na rozwijanie pasji do nauki poprzez różnorodne działania uczniów w kółkach zainteresowań. Chcemy osiągnąć nasz cel poprzez zachęcanie uczniów do aktywności w różnorodnych kółkach zainteresowań i konkursach. Ponadto spróbujemy także zorganizować spotkania z ciekawymi ludźmi i pojechać w ciekawe miejsca, aby pokazać, że warto być otwartym na drugiego człowieka i piekno otaczającego nas świata. Może podczas tych spotkań czy wyjazdów uczniowie odkryją pasję, która do tej pory była dla nich tajemnicą

Cel dla szkoły: Szkoła miejscem, w którym uczniowie rozwijają swoje różnorodne pasje.
Propozycja realizacji celu:Rozwijanie pasji do nauki poprzez udział w kółkach zainteresowań, udział w konkursach oraz organizowanie spotkań z ludźmi o ciekawych pasjach i zawodach
Działania

Współtworzenie wprowadzonej zmiany przez uczniów

[TAK/NIE]

Szerokie angażowanie społeczności szkolnej

        [TAK/NIE]

Wprowadzanie
do szkoły nowych rozwiązań

         [TAK/NIE]

Wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole

        [TAK/NIE]
         

Stworzenie kółka chemicznego dla klas starszych.

tak

nie

tak

tak

Rozwijanie pasji tanecznych i muzycznych poprzez uczestnictwo w zajęciach artystycznych

tak

tak

tak

tak

Utworzenie kółka gier planszowych – zaangażowanie rodziców, dziadków, nauka gry w gry dawne, zapomniane.

tak

tak

tak

tak

Udział w różnorodnych konkursach zgodnie z zainteresowaniami uczniów.

tak

tak

nie

nie

Organizowanie spotkań z ludźmi o ciekawych pasjach, zawodach.

tak

tak

tak

tak

Organizowanie wystaw tematycznych związanych z zapraszanymi gośćmi oraz pasjami uczniów.

tak

tak

tak

tak

Organizowanie wyjazdów w ciekawe miejsca, według potrzeb i zainteresowań uczniów.

tak

tak

nie

tak

2) Stwórzcie listę działań w ramach jednej wybranej propozycji i przy każdym z nich napiszcie, jakich rezultatów się spodziewacie.

 

Cel dla szkoły: Szkoła miejscem, w którym uczniowie rozwijają swoje różnorodne pasje.

Wybrana propozycja realizacji celu: Rozwijanie pasji do nauki poprzez udział w kółkach zainteresowań, udział w konkursach oraz organizowanie spotkań z ludźmi o ciekawych pasjach i zawodach.

Główne działania zaplanowane w programie

Spodziewane rezultaty – co, w odniesieniu do celu dla szkoły, zamierzacie osiągnąć przez działanie?

Stworzenie kółka chemicznego dla klas starszych.

Rozwój zainteresowań chemią.

Udział uczniów w „Koloratorium Śnieżki”.

Funkcjonowanie na stałe kółka chemicznego.

Rozwijanie pasji tanecznych i muzycznych poprzez uczestnictwo w zajęciach artystycznych.

Kontynuowanie udziału w zajęciach kółka tanecznego i muzycznego.

Uatrakcyjnianie akademii występami dzieci.

Udział uczniów w przedsięwzięciach organizowanych przez społeczność lokalną.

 

Utworzenie kółka gier planszowych – zaangażowanie rodziców, dziadków, nauka gry w gry dawne, zapomniane.

Stworzenie nowej formy spędzania czasu wolnego. Wykorzystanie pozyskanych gier na zajęciach kółka i zajęciach świetlicowych.

Wymiana doświadczeń międzypokoleniowych.

Nauka zasad gier.

Organizacja wycieczek i wyjazdów w ciekawe miejsca..

Integracja uczniów.

Zdobywanie wiedzy w sposób atrakcyjny dla uczniów. Nawiązanie pozytywnych relacji z nauczycielami i uczniami z innych klas.

Zwiedzanie ciekawych miejsc.

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, geograficznych, historycznych itp.

Udział w różnorodnych konkursach zgodnie z zainteresowaniami uczniów.

Promocja szkoły w środowisku.

Wymiana doświadczeń.

Możliwość pokazania swoich umiejętności i pasji.

Organizowanie spotkań z ludźmi o ciekawych pasjach, zawodach.

Zachęcanie do rozwijania swoich zainteresowań i pasji.

Zapoznanie z pasjami innych osób.

Wymiana doświadczeń.

Zdobycie nowych doświadczeń.

Organizowanie wystaw tematycznych związanych z zapraszanymi gośćmi oraz pasjami uczniów.

Zachęcanie do rozwijania swoich zainteresowań i pasji.

Zapoznanie z pasjami innych osób.

Promocja w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

3) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

Cel dla szkoły:  Szkoła miejscem, w którym uczniowie rozwijają swoje różnorodne pasje.

Wybrana propozycja realizacji celu:  Rozwijanie pasji do nauki poprzez udział w kółkach zainteresowań, udział w konkursach oraz organizowanie spotkań z ludźmi o ciekawych pasjach i zawodach.

Główne działania zaplanowane
w programie

Zadania do wykonania
w ramach danego działania

Termin realizacji zadania (od do)

Osoba odpowiedzialna
za zadanie

Stworzenie kółka chemicznego dla klas starszych.

Udział uczniów klas VII i VIII w programie „Koloratorium”.

 

 

Marzec - kwiecień

Nauczyciel chemii

Rozwijanie pasji tanecznych i muzycznych poprzez uczestnictwo w zajęciach artystycznych.

Aktywny udział w zajęciach kółka tanecznego.

Aktywny udział w zajęciach „Spotkania ze sztuką”.

Organizacja „Dnia Talentów”.

Zorganizowanie zajęć z instruktorką tańca nowoczesnego.

Marzec - czerwiec

Opiekunowie kół zainteresowań.

Wszyscy nauczyciele.

Utworzenie kółka gier planszowych – zaangażowanie rodziców, dziadków, nauka gry w gry dawne, zapomniane.

Utworzenie „Klubu Gier Planszowych”

Nawiązanie współpracy z wydawnictwem GRANNA. (pozyskanie gier planszowych)

„Stare, ale jare”  - nauka  gry w gry naszych dziadków, rodziców.

Samodzielne tworzenie gier planszowych.

Marzec - czerwiec

Opiekun świetlicy.

Nauczycielka języka polskiego.

Udział w różnorodnych konkursach zgodnie z zainteresowaniami uczniów.

Udział w konkursach tanecznych:

 • „Tylko taniec” - powiatowy konkurs taneczny w Sulmierzycach.
 • „Śpiewaj i walcz” – konkurs piosenki w Golinie.

Udział w konkursach plastycznych:

 • „Przywróćmy tradycyjne sady”, konkurs  na projekt znaczka pocztowego poświęcony tematyce ratowania starych odmian drzew owocowych, a tym samym zwiększania różnorodności biologicznej polskiej przyrody.
 • „Bezpiecznie na wsi” – „Maszyna pracuje, dziecko obserwuje”.
 • „Najpiękniejsza kartka wielkanocna”.
 • „Palić -  nie palić, oto jest pytanie” – konkurs na komiks przestrzegający przed skutkami palenia papierosów.

Udział w konkursach literackich:

 • XXXVIII Wojewódzki Turniej Białych Piór,
 • „Przyrodnicze rymowanie -  otaczającego świata poznawanie ”

Wg harmonogramu konkursów

Wszyscy nauczyciele

Organizowanie spotkań z ludźmi o ciekawych pasjach, zawodach.

Zorganizowanie spotkań:

 • z panem Waldemarem E. – pasjonatem kolejek.
 • z p. Wiesławem R. i jego synem – alpinistami.
 • z Julią G. – instruktorką tańca nowoczesnego.
 • z panem Waldemarem R. – pasjonatem modeli samolotów.
 • z majorem Wojska Polskiego p. Arturem W.  – spotkanie poświęcone lotnictwu.

 

 

Marzec - maj

Nauczycielka techniki.

Opiekun kółka tanecznego.

Nauczycielka wychowania fizycznego.

Nauczycielka języka polskiego.

Organizowanie wystaw tematycznych związanych z zapraszanymi gośćmi oraz pasjami uczniów.

Zorganizowanie wystawy prac plastycznych uczniów naszej szkoły.

Zorganizowanie wystawy modeli samolotów w związku ze spotkaniem z p. Waldkiem R. – modelarzem.

 

 

 

Marzec - maj

Nauczycielka techniki.

Nauczycielka plastyki.

Organizowanie wyjazdów w ciekawe miejsca.

Wycieczka w Karkonosze i do Pragi.

Wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego.

Wycieczka rowerowa do Planetarium w Potarzycy.

Wycieczka rowerowa do Muzeum Ziemi Koźmińskiej

Maj - czerwiec

Wychowawcy klas.