Planujemy nasze działania. (Etap III)

Dobra praktyka

 • Kategoria:

  Pasja do nauki

 • Źródło:

  własne

 • Dodano:

  14.03.2019

1) Napiszcie, którą propozycję realizacji celu postanowiliście przeprowadzić w tym roku. Co zadecydowało o Waszym wyborze? Opiszcie, w jaki sposób uwzględnia ona kryteria: współtworzenie wprowadzanej zmiany przez uczniów; szerokie angażowanie społeczności szkolnej; wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań; wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole.

W tym roku postanowiliśmy postawić na rozwijanie pasji do nauki poprzez różnorodne działania uczniów w kółkach zainteresowań. O naszym wyborze zadecydowały ponowne analizy przeprowadzonych badań oraz rozmowy na spotkaniu zespołu. Uznaliśmy, że skoro uczniowie pragną rozwijać pasje poprzez udział w kółkach zainteresowań, to im to umożliwimy. Cieszymy się, że oprócz chęci kontynuowania uczestnictwa w kółkach już istniejących, pojawiły się także nowe propozycje. Mamy nadzieję, że te działania przyniosą wymierne  efekty w postaci udziału dzieci w różnorodnych konkursach. Ponadto spróbujemy także zorganizować spotkania z ciekawymi ludźmi i pojechać w ciekawe miejsca, aby pokazać, że warto być otwartym na drugiego człowieka i piekno otaczającego nas świata. Może podczas tych spotkań czy wyjazdów uczniowie odkryją pasję, która do tej pory była dla nich tajemnicą.

Na wprowadzenie zmian mieli wpływ uczniowie, bo to oni wskazali kółka, w których pragną się realizować. Dzięki organizacji spotkań z ciekawymi ludźmi zaangażujemy w nasz projekt społeczność lokalną, bo to ludzie z naszego najbliższego otoczenia bedą naszymi "bohaterami". Te spotkania i nowe kółka zainteresowań, czyli nasze nowatorskie działania, będziemy starali się kontynuować w następnych latach.
Cel dla szkoły: Szkoła miejscem, w którym uczniowie rozwijają swoje różnorodne pasje.

Propozycja realizacji celu: Rozwijanie pasji do nauki poprzez udział w kółkach zainteresowań, udział w konkursach oraz organizowanie spotkań z ludźmi o ciekawych pasjach i zawodach

Działania

Współtworzenie wprowadzonej zmiany przez uczniów

[TAK/NIE]

Szerokie angażowanie społeczności szkolnej

[TAK/NIE]

Wprowadzanie do szkoły nowych rozwiązań

[TAK/NIE]

Wprowadzenie trwałej (na lata) zmiany w szkole

[TAK/NIE]

Stworzenie kółka chemicznego dla klas starszych.

tak

nie

tak

tak

Rozwijanie pasji tanecznych i muzycznych poprzez uczestnictwo w zajęciach artystycznych

tak

tak

tak

tak

Utworzenie kółka gier planszowych – zaangażowanie rodziców, dziadków, nauka gry w gry dawne, zapomniane.

tak

tak

tak

tak

Udział w różnorodnych konkursach zgodnie z zainteresowaniami uczniów.

tak

tak

nie

nie

Organizowanie spotkań z ludźmi o ciekawych pasjach, zawodach.

tak

tak

tak

tak

Organizowanie wystaw tematycznych związanych z zapraszanymi gośćmi oraz pasjami uczniów.

tak

tak

tak

tak

Organizowanie wyjazdów w ciekawe miejsca, według potrzeb i zainteresowań uczniów.

tak

tak

nie

tak

2) Stwórzcie listę działań w ramach jednej wybranej propozycji i przy każdym z nich napiszcie, jakich rezultatów się spodziewacie.

 

Cel dla szkoły: Szkoła miejscem, w którym uczniowie rozwijają swoje różnorodne pasje.

Wybrana propozycja realizacji celu: Rozwijanie pasji do nauki poprzez udział w kółkach zainteresowań, udział w konkursach oraz organizowanie spotkań z ludźmi o ciekawych pasjach i zawodach.

Główne działania zaplanowane w programie

Spodziewane rezultaty – co, w odniesieniu do celu dla szkoły, zamierzacie osiągnąć przez działanie?

Stworzenie kółka chemicznego dla klas starszych.

Rozwój zainteresowań chemią.

Udział uczniów w „Koloratorium Śnieżki”.

Funkcjonowanie na stałe kółka chemicznego.

Rozwijanie pasji tanecznych i muzycznych poprzez uczestnictwo w zajęciach artystycznych.

Kontynuowanie udziału w zajęciach kółka tanecznego i muzycznego.

Uatrakcyjnianie akademii występami dzieci.

Udział uczniów w przedsięwzięciach organizowanych przez społeczność lokalną.

 

Utworzenie kółka gier planszowych – zaangażowanie rodziców, dziadków, nauka gry w gry dawne, zapomniane.

Stworzenie nowej formy spędzania czasu wolnego. Wykorzystanie pozyskanych gier na zajęciach kółka i zajęciach świetlicowych.

Wymiana doświadczeń międzypokoleniowych.

Nauka zasad gier.

Organizacja wycieczek i wyjazdów w ciekawe miejsca..

Integracja uczniów.

Zdobywanie wiedzy w sposób atrakcyjny dla uczniów. Nawiązanie pozytywnych relacji z nauczycielami i uczniami z innych klas.

Zwiedzanie ciekawych miejsc.

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, geograficznych, historycznych itp.

Udział w różnorodnych konkursach zgodnie z zainteresowaniami uczniów.

Promocja szkoły w środowisku.

Wymiana doświadczeń.

Możliwość pokazania swoich umiejętności i pasji.

Organizowanie spotkań z ludźmi o ciekawych pasjach, zawodach.

Zachęcanie do rozwijania swoich zainteresowań i pasji.

Zapoznanie z pasjami innych osób.

Wymiana doświadczeń.

Zdobycie nowych doświadczeń.

Organizowanie wystaw tematycznych związanych z zapraszanymi gośćmi oraz pasjami uczniów.

Zachęcanie do rozwijania swoich zainteresowań i pasji.

Zapoznanie z pasjami innych osób.

Promocja w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

3) Stwórzcie harmonogram działań, uwzględniając: główne działania do wykonania z rozpisaniem na zadania, terminy realizacji i osoby odpowiedzialne za zadania. [Harmonogram zamieśćcie w formie tabeli w opisie.]

Cel dla szkoły:  Szkoła miejscem, w którym uczniowie rozwijają swoje różnorodne pasje.

Wybrana propozycja realizacji celu:  Rozwijanie pasji do nauki poprzez udział w kółkach zainteresowań, udział w konkursach oraz organizowanie spotkań z ludźmi o ciekawych pasjach i zawodach.

Główne działania zaplanowane
w programie

Zadania do wykonania
w ramach danego działania

Termin realizacji zadania (od do)

Osoba odpowiedzialna
za zadanie

Stworzenie kółka chemicznego dla klas starszych.

Udział uczniów klas VII i VIII w programie „Koloratorium”.

 

 

Marzec - kwiecień

Nauczyciel chemii

Rozwijanie pasji tanecznych i muzycznych poprzez uczestnictwo w zajęciach artystycznych.

Aktywny udział w zajęciach kółka tanecznego.

Aktywny udział w zajęciach „Spotkania ze sztuką”.

Organizacja „Dnia Talentów”.

Zorganizowanie zajęć z instruktorką tańca nowoczesnego.

Marzec - czerwiec

Opiekunowie kół zainteresowań.

Wszyscy nauczyciele.

Utworzenie kółka gier planszowych – zaangażowanie rodziców, dziadków, nauka gry w gry dawne, zapomniane.

Utworzenie „Klubu Gier Planszowych”

Nawiązanie współpracy z wydawnictwem GRANNA. (pozyskanie gier planszowych)

„Stare, ale jare”  - nauka  gry w gry naszych dziadków, rodziców.

Samodzielne tworzenie gier planszowych.

Marzec - czerwiec

Opiekun świetlicy.

Nauczycielka języka polskiego.

Udział w różnorodnych konkursach zgodnie z zainteresowaniami uczniów.

Udział w konkursach tanecznych:

 • „Tylko taniec” - powiatowy konkurs taneczny w Sulmierzycach.
 • „Śpiewaj i walcz” – konkurs piosenki w Golinie.

Udział w konkursach plastycznych:

 • „Przywróćmy tradycyjne sady”, konkurs  na projekt znaczka pocztowego poświęcony tematyce ratowania starych odmian drzew owocowych, a tym samym zwiększania różnorodności biologicznej polskiej przyrody.
 • „Bezpiecznie na wsi” – „Maszyna pracuje, dziecko obserwuje”.
 • „Najpiękniejsza kartka wielkanocna”.
 • „Palić -  nie palić, oto jest pytanie” – konkurs na komiks przestrzegający przed skutkami palenia papierosów.

Udział w konkursach literackich:

 • XXXVIII Wojewódzki Turniej Białych Piór,
 • „Przyrodnicze rymowanie -  otaczającego świata poznawanie ”

Wg harmonogramu konkursów

Wszyscy nauczyciele

Organizowanie spotkań z ludźmi o ciekawych pasjach, zawodach.

Zorganizowanie spotkań:

 • z panem Waldemarem E. – pasjonatem kolejek.
 • z p. Wiesławem R. i jego synem – alpinistami.
 • z Julią G. – instruktorką tańca nowoczesnego.
 • z panem Waldemarem R. – pasjonatem modeli samolotów.
 • z majorem Wojska Polskiego p. Arturem W.  – spotkanie poświęcone lotnictwu.

 

 

Marzec - maj

Nauczycielka techniki.

Opiekun kółka tanecznego.

Nauczycielka wychowania fizycznego.

Nauczycielka języka polskiego.

Organizowanie wystaw tematycznych związanych z zapraszanymi gośćmi oraz pasjami uczniów.

Zorganizowanie wystawy prac plastycznych uczniów naszej szkoły.

Zorganizowanie wystawy modeli samolotów w związku ze spotkaniem z p. Waldkiem R. – modelarzem.

 

 

 

Marzec - maj

Nauczycielka techniki.

Nauczycielka plastyki.

Organizowanie wyjazdów w ciekawe miejsca.

Wycieczka w Karkonosze i do Pragi.

Wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego.

Wycieczka rowerowa do Planetarium w Potarzycy.

Wycieczka rowerowa do Muzeum Ziemi Koźmińskiej

Maj - czerwiec

Wychowawcy klas.